Buurtwerk Sint-Jozef

Het buurtwerk vind je in het buurthuis Sint-Jozef.

Via het buurtwerk werkt de stad aan een betere leefbaarheid, een sterkere verbondenheid van inwoners met elkaar en met de buurt en aan een laagdrempelig informatie – en dienstverleningsaanbod in de buurt.

Concreet kun je er terecht voor

Sociale diensten

 • een babbel met de buurtwerker of buurtgenoten
 • hulpverlening inclusief doorverwijzing naar de vzw WOK
 • verkooppunt vuilniszakken

Leuke en leerrijke activiteiten

 • Allerlei cursussen (onder andere computercursussen)
 • Sportactiviteiten
 • Uitstappen (bijvoorbeeld naar de kerstmarkt)
 • Campagnes (bijvoorbeeld opruimacties in de buurt)
 • Je schrijft je in en verneemt er meer over bij de buurtwerker

Vrijwilligerswerk

 • Je kunt je opgeven om vrijwilligerswerk uit te voeren in het buurtcentrum. Er is altijd wel iets te doen.

Informatie en inspraak over je buurt

 • Viermaandelijks krijgen alle inwoners van Sint-Jozef de buurtkrant 
 • Als er belangrijke werken op til staan in je buurt, zal de Stad een informatievergadering houden in het buurtcentrum
 • Er is een verenigingengids met alle lokale verenigingen

 

 wijk-up sint-Jozef

Contactinformatie