Buurtwerk Sint-Pieters

Het buurtwerk vind je in het buurtcentrum De Dijk.

Via het buurtwerk (en in samnwerking met het OCMW) werkt de stad aan een betere leefbaarheid, een sterkere verbondenheid van inwoners met elkaar en met de buurt en aan een laagdempelig informatie – en dienstverleningsaanbod in de buurt.

Concreet kun je er terecht voor

Sociale diensten

 • een babbel met de buurtwerker of buurtgenoten
 • een zitdag van het OCMW
 • warme maaltijden van het OCMW
 • mindermobielencentrale: een busje haalt je op en brengt je naar het buurtcentrum.
 • Voor meer details (data, prijzen…) contacteer je de buurtwerker.

Leuke en leerrijke activiteiten

 • cursussen: bijvoorbeeld computercursussen
 • sportclubs: voetbalclub, badmintonclub…
 • tijdelijke sportlessen
 • uitstappen en evenementen: kerstmarkt, paaseierenraap, …
 • fanfara Murga Bruga
 • tuinieren in de volkstuintjes
 • campagnes: bijvoorbeeld opruimacties in de buurt
 • je schrijft je in en verneemt er meer over bij de buurtwerker


Vrijwilligerswerk

Je kunt je opgeven om vrijwilligerswerk uit te voeren in het buurtcentrum. Er is altijd wel iets te doen. Je krijgt aansturing en ondersteuning door de buurtwerker en de medewerkers van het OCMW.

Jaarlijks krijg je als vrijwilligers een gepaste bedanking voor je inzet.

Informatie en inspraak over je buurt

Driemaandelijks krijgen alle inwoners van Sint-Pieters de buurtkrant 

Daarnaast informeert het Buurtcentrum De dijk je ook via de eigen facebookpagina.

Als er belangrijke werken op til staan in je buurt, zal de Stad een informatievergadering houden in het buurtcentrum.

Er is een verenigingengids met alle lokale verenigingen.

opkuisactie

Contactinformatie

Contactpersonen