Buurtwerk Zeebrugge

Het buurtwerk vind je in het buurtcentrum d'Oude Stoasie in de Venetiëstraat

Via het buurtwerk (en in samenwerking met het OCMW) werkt de stad aan een betere leefbaarheid, een sterkere verbondenheid van inwoners met elkaar en met de buurt en aan een laagdrempelig informatie – en dienstverleningsaanbod in de buurt.

Concreet kun je er terecht voor

Sociale diensten

 • een babbel met de buurtwerker of buurtgenoten
 • een zitdag van het OCMW
 • warme maaltijden van het OCMW
 • klusjesdienst
 • gratis internet
 • mindermobielencentrale: een busje haalt je op en brengt je naar het buurtcentrum.
 • Voor meer details (data, prijzen…) contacteer je de buurtwerker.

Leuke en leerrijke activiteiten

 • cursussen: bijvoorbeeld computercursussen
 • sportlessen
 • uitstappen en evenementen: kerstmarkt, pick nick, Wijk Up, …
 • campagnes: bijvoorbeeld opruimacties in de buurt
 • je schrijft je in en verneemt er meer over bij de buurtwerker

Vrijwilligerswerk

Je kunt je opgeven om vrijwilligerswerk uit te voeren in het buurtcentrum. Er is altijd wel iets te doen. Je krijgt aansturing en ondersteuning door de buurtwerker en de medewerkers van het OCMW.

Jaarlijks krijg je als vrijwilligers een gepaste bedanking voor je inzet.

Informatie en inspraak over je buurt

Viermaandelijks krijgen alle inwoners van Zeebrugge de buurtkrant   

Daarnaast informeert het Buurtcentrum je nu ook via de eigen facebookpagina

Als er belangrijke werken op til staan in je buurt, zal de Stad een informatievergadering houden in het buurtcentrum.

 Buurthuis Zeebrugge

 

Contactinformatie