Camerabewaking

Het is toegestaan om een camerasysteem in een horecazaak te plaatsen. De nieuwe camerawet is op 25 mei 2018 in werking getreden. Bij het plaatsen van een camerasysteem in bijvoorbeeld een horecazaak moet met volgende verplichtingen rekening gehouden worden: 

  • Een videobewakingssysteem moet via het e-loket aangegeven worden
  • Je moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats

 

Contactinformatie