Cathemgoed

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. In het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11, besliste de Vlaamse overheid om, mee op vraag van veel inwoners, Dudzele visueel ‘af te schermen’ van de haven. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de opdracht om 10 van die 30 hectaren opnieuw in te richten.
De VLM heeft daar samen met de inwoners van Dudzele en Stad Brugge een plan voor opgemaakt.

Het Cathemgoed wordt een openbare groenzone tussen het dorp van Dudzele en de A11. De zone zal werken als een groene buffer tussen het dorp en de haven van Zeebrugge, o.a. door de aanplant van nieuwe bomenrijen.  De naam “Cathemgoed” verwijst naar de verdwenen Cathemhoeve. Die lag destijds onder het nu opgespoten deel van de achterhaven van Zeebrugge.

De werken voor de realisatie van het Cathemgoed worden gefaseerd uitgevoerd. De Vlaamse Landmaatschappij is bouwheer.

Fase 1: ten oosten van de Zwaanhofstraat (uitvoering in 2020)        

Cathemgoedweide

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg worden publiek toegankelijke weilanden met bijkomende bomenrijen van wilgen en populieren. Ze krijgen een natuurgericht beheer. Vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Vaneweg zal een wandelpad door de weilanden en langs een poel lopen. Het pad is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Cathemgoedbos

Het bos zal een sterke visuele buffer vormen tussen het dorp en de A11. Het wordt ingericht als speelbos. Een wandelpad zal het bos langs de Vaneweg verbinden met de Westkappellesteenweg en de Kasteelstraat.

Fase 2: ten westen van de Zwaanhofstraat (uitvoering in 2021)

Cathemgoedpark

Het park komt langs de Zwaanhofstraat te liggen. Het zal bestaan uit een dorpsboomgaard met een 50-tal hoogstamfruitbomen, een open grasvlakte en de Cathemgoedmote en -vijver. Het park is vrij toegankelijk en omvat ook zit- en picknickbanken.

Fiets- en wandelverbinding

Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat.

Wijziging locatie Cathemgoedboomgaard

In functie van de bescherming van historisch permanente graslanden is in 2020 beslist om de Cathemgoedboomgaard, die in het weiland achter de woningen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelse Steenweg zou komen, niet op de voorziene plaats aan te leggen. Hoewel de vergunning daarvoor verleend is (omdat de wetgeving op het moment van het verlenen van de vergunning dat nog toeliet), is in 2020 beslist om de bescherming van historische graslanden als prioritair te beschouwen.

De dorpsboomgaard zal daarom aangeplant worden op een andere locatie, namelijk langs de Zwaanhofstraat. De boomgaard wordt dus geïntegreerd in het Cathemgoedpark. Deze nieuwe locatie heeft bovendien als voordeel dat er een sterkere visuele buffering langs de Zwaanhofstraat ontstaat. ​

Meer info en contactgegevens


De aanleg van het Cathemgoed is onderdeel van het landinrichtingsplan A11  van de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer info: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Cathemgoed_en_moeraszone.aspx