Cathemgoed Dudzele: openbaar onderzoek in het kader van de bouwvergunningsaanvraag

4
mei
2017

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar de bouwvergunningsaanvraag voor de realisatie van het polderpark Cathemgoed is ingediend en het openbaar onderzoek loopt van 2 tot en met 31 mei 2017.

Cathemgoed

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. De Vlaamse overheid heeft beslist, mee op vraag van veel inwoners, om deze zone als buffer in te richten om het dorp van Dudzele visueel af te schermen van de haven en de A11.

Het Cathemgoed wordt aangelegd door de Vlaamse Landmaatschappij als uitvoering van het landinrichtingsproject A11. De aanleg wordt betaald met subsidies landinrichting van de Vlaamse overheid, met cofinanciering van de Stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Europees project Value Added.

Even terug in de tijd …

In 2014 heeft de VLM samen met de Stad Brugge en heel wat inwoners van Dudzele onderzocht hoe het Cathemgoed het best kan ingericht worden. Op basis daarvan werd een gebiedsvisie gemaakt.

Daarna zijn  de onderhandelingen voor de nodige grondaankopen gestart. Die hebben langer geduurd dan verwacht, maar de VLM is trots dat er in totaal 13 ha grond kon aangekocht worden. Bij de opmaak van het ontwerp werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de percelen langs de Zwaanhofstraat, om zeker te zijn dat er geen restanten van het voormalige kasteel van Dudzele zouden vernietigd worden tijdens de werkzaamheden.

Nu is het ontwerp voor de in te richten bufferzone klaar en de bouwvergunningsaanvraag is ingediend bij het Agentschap Ruimte Vlaanderen.

Voorstelling ontwerp

De parkzone van het Cathemgoed komt langs de Zwaanhofstraat te liggen. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag in het huidige havengebied van Zeebrugge.

In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit. In diezelfde zone komen een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken.

Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd.

Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg zal het pad verhard zijn: dat deel is daardoor vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed, maar ook het nieuwe fietspad naast de A11, veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken.

Plannen inkijken

N.a.v. de bouwvergunningsaanvraag loopt een openbaar onderzoek over het ontwerpplan voor het Cathemgoed. Men kan dit dossier met het plan inkijken:

  • in zaal De Polder, Stokerij 10 in Dudzele ligt er een vereenvoudigd bouwplan van 2 tot en met 31 mei. De zaal is open:

- van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur (niet op donderdag 25 en vrijdag 26 mei)

- op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 16.30 uur (niet op donderdag 25 mei)

- op maandag, dinsdag en donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (niet op donderdag 25 mei)

- zaterdag en zondag gesloten

  • in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Bruggeliggen de volledige plannen – 050 44 80 00 – info@brugge.be – openingstijden: maandag en dinsdag van 8.30 tot 17 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20 uur, vrijdag van 8.30 tot 13 uur, zaterdag van 9.30 tot 13 uur

 

Infomomenten

Projectleider Wim Van Isacker van VLM is aanwezig in zaal De Polder om uitleg te geven en vragen te beantwoorden op: 

  • woensdag 10 mei doorlopend van 17.00 tot 20.00 uur
  • zaterdag 20 mei doorlopend van 10.00 tot 12.00 uur

Tijdens deze infomomenten kunnen de volledige bouwplannen ingekeken worden.

Opmerkingen, suggesties en bezwaren

Opmerkingen, suggesties of bezwaran in verband met de plannen: per brief laten weten aan het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge, Burg 12, 8000 Brugge.

Daarnaast zullen tijdens de infomomenten op 10 en 20 mei in zaal De Polder formulieren ter beschikking zijn waarop men opmerkingen, suggesties of bezwaren kan meegeven.

Meer informatie

Wim Van Isacker, projectleider inrichtingsplan A11, wim.vanisacker@vlm.be, tel. 0492 72 29 73.

Verder verloop

VLM hoopt de bouwvergunning te ontvangen uiterlijk in september 2017. Dan kan via een openbare aanbesteding een aannemer aangeduid worden. De werkzaamheden op het terrein kunnen wellicht starten in het voorjaar van 2018 en afgerond worden in het najaar van 2018.