Centra voor leerlingenbegeleiding - CLB

Wat doet het CLB?

Elke Brugse basisschool en secundaire school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Deze CLB’s zijn actief op 4 domeinen:

 • leren en studeren: leermoeilijkheden, studiehouding, …
 • onderwijsloopbaanbegeleiding: vragen bij studie- en beroepskeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, spijbelen, …
 • psychisch en sociaal functioneren: welbevinden, gedragsproblemen, stress, faalangst, pesten, …
 • preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, preventieve medische screening, groeistoornissen, overgewicht,…

In een CLB werken verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers… Zij vormen teams die er samen met de school voor zorgen dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien.
Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Daarom werkt het CLB samen met andere organisaties, zoals een dienst geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor ambulante revalidatie…

Wie kan terecht bij het CLB?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen kunnen gratis een beroep doen op het CLB.
Door je kind in te schrijven in een bepaalde school, kies je ook voor het CLB waarmee de school samenwerkt.
Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe school, kan het CLB je een overzicht geven van het hele aanbod in de regio (scholen, studierichtingen… van alle onderwijsnetten).

CLB’s in Brugge

 • logo CLB ConnectCLB Connect (GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)
  Klaverstraat 49
  8000 Brugge
  050 44 50 10
  info@clbconnect.be
  www.clbconnect.be

 • logo Interstedelijk CLBInterstedelijk CLB Gent – afdeling Brugge (stedelijk onderwijs)
  Langerei 26
  8000 Brugge
  050 33 21 72
  clb.brugge@gent.be

 • Voor de vrije lagere en secundaire scholen van Lissewege, Dudzele en Zeebrugge:
  CLB Oostkust
  Astridlaan 35
  8370 Blankenberge
  050 41 84 22
  info@clboostkust.be