Koning Albert I-park: over het project

Het Koning Albert I-park heeft dankzij zijn centrale ligging een belangrijk rol als toegangspoort tot de stad. Om deze rol ook in de toekomst met glans te kunnen vervullen, plant de Stad enkele belangrijke ingrepen.

Een nieuwe ondergrondse parking onder het park

Er komt een ondergrondse parking op drie niveaus goed voor 635 parkeerplaatsen.

De bouw van de nieuwe parking vormt ook de aanleiding tot een waardevolle heraanleg van het park, die de relatie met de aanpalende woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt. Dit naar analogie met het gedeelte van het park dat, aan de zijde van de Oostmeers (kant station), recent al werd vernieuwd. Zo wordt het hele park een aaneensluitend geheel. Het huidig parkzicht en het noordoostelijk reliëf, die de woonwijk Westmeers beschermen, worden zo maximaal mogelijk bewaard.

Om het park maximaal te respecteren werd de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de waardevolle bomen in het park. De ruimte die de parking inneemt is beperkt tot 32,4 meter breed en 163 meter lang.

De inkomhal en technische volumes worden geïntegreerd in de parkinrichting zodat het open karakter van het park niet verstoord wordt door hoge structuren.

Heraanleg van het park

Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park ook een nieuwe aanleg. Als ontbrekende schakel tussen ’t Zand (kant centrum) en het nieuwe fonteingebied (kant station - Oostmeers), is het project ‘uitbreiding parking en heraanleg van het park’ een uitgesproken kans om deze verbinding te opwaarderen.

Eén van de belangrijkste wandelroutes tussen het station en centrum loopt doorheen het Koning Albert I-park. Om het wisselend karakter van deze promenade aan te houden, wordt de ligging van de bestaande looproute in het park slechts beperkt gewijzigd, en behoudt zij haar kronkelende, stijgende en dalende lijn. De parkinguitgangen staan immers geschikt langsheen het traject.

De wandel- en de fietspaden in het park worden verhard met graniet, zoals de nieuwe verhardingen op ’t Zand. De paden worden bovendien verrijkt met nieuwe verbindingen over het water. Ter hoogte van het Eiland wordt een historische brugverbinding opnieuw geopend.

De bestaande verbinding ter hoogte van Brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door de aanleg van een nieuw terras aan de Kapucijnenrei. Dit rustpunt aan het water zal, analoog aan de recent gerealiseerde, nieuwe zones ter hoogte van het Concertgebouw en ter hoogte van de Oostmeers, de zone versterken en een levendige schakel zijn tussen het park en de wijk.

Op de simulatiebeelden kan je zien hoe het park er zal uitzien na de realisatie van de parking, waar de ingang naar de parking zich situeert, het nieuwe brugje naar het Eiland en de terrasaanleg ter hoogte van de brasserie in de Westmeers.

Nood aan extra parkeerplaats

De uitbreiding van de parking kadert binnen de mobiliteitsvisie van de Stad:

  • De Stad wil minder goed bereikbare centrumparkings (zoals het Zilverpand, de Biekorf …) maximaal vrijmaken voor bewoners en/of handelaars. Bezoekers worden zoveel mogelijk opgevangen op een locatie die beter bereikbaar is via de ring en Unesco-rotonde en dat is parking ’t Zand.
  • Door de verhoogde capaciteit zullen de huidige wachtrijen, die bij piekmomenten op de ring ontstaan om de parking ’t Zand binnen te rijden, in grote mate opgelost worden.
  • De bouw van de parking genereert daarbij geen bijkomend verkeer en het huidig in- en uitritsysteem blijft behouden en wordt verbeterd.