Koning Albert I-park: verloop werkzaamheden

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. 

Aannemer

Aannemer CIT Blaton uit Brussel is gestart met het voorbereiden van de werfzone. Op 22 juni 2020 gingen de eigenlijke werkzaamheden van start. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022.

Ontwerper

De ontwerper van dit project is BOVAArchitects Salvatore Bono en Hilde Vandewalle uit Rome - Gent. De landschapsarchitect is Maarten van de Voorde van het ontwerpbureau West 8 uit Rotterdam. West 8 stond in voor de opmaak van de plannen van de heraanleg van het park dat in het voorjaar van 2022 is voorzien.

Verloop werkzaamheden

Tijdsplanning

De uitvoering van de diepe grondkerende slibwanden is voltooid. Er is onlangs gestart met de verankering van deze wanden rondom de bouwkuip. Deze werkzaamheden zullen nog duren tot eind maart 2020.

Enkele weken terug werd ook gestart met het verlagen van de grondwaterstand. Na het plaatsen van de grondankers in februari starten de grondwerken die tot ongeveer eind april 2020 zullen duren.

Eénmaal op het diepste punt van de bouwput worden verticale ankers geboord om opdrijven te verhinderen.

Na uitvoering van de grondwerken zullen een drietal vaste torenkranen gemonteerd worden op het niveau van de onderste funderingsplaat (in plaats van diverse mobiele montagekranen). Doordat deze elektrisch aangedreven worden, zal er minder geluidsoverlast zijn.

Voor de montagekranen met dieselmotoren is een generator nodig, die op een veilige afstand richting ring R30 zal geplaatst worden. Omwille van de lengte van het bouwterrein, zijn drie torenkranen noodzakelijk. Deze zullen met verschillende giekhoogtes geplaatst worden. De montage van de torenkranen is voorzien vanaf maart/april.

Het is de bedoeling om tegen het bouwverlof 2021 de volledige betonnen funderingsplaat van de derde ondergrondse verdieping klaar te hebben. Na het bouwverlof 2021 wordt dan gestart met de montage van de geprefabriceerde betonnen hoofdstructuur van de ondergrondse parking.

Omleiding fietsers via Oostmeers

Het fietspad op ’t Zand en het voetpad ernaast evenals de busbaan op ’t Zand worden vanaf 10 augustus 2020 in de werfzone opgenomen.

Fietsers kunnen vanaf dan het fietspad tussen ’t station en ’t Zand niet meer gebruiken. Voor de fietsers die richting ‘t Zand willen, wordt een omleiding voorzien langs de Oostmeers – Sint-Jan in de Meers (Centrum IN) of via Westmeers – Eiland (Centrum UIT). Zij kunnen uiteraard ook ’t Zand bereiken via de fietserstunnel en de Boeveriestraat.

Voor wie te voet is, is een pad aangelegd tegenaan de Capucijnenrei. Deze doorgang is ca. 2,5 meter breed en is alleen voor voetgangers bedoeld. Fietsverkeer is er niet toegelaten.

De inname van de busbaan is nodig voor de vrachtwagens die rijden naar de werf. Dit om te vermijden dat er een conflictsituatie zou ontstaan met het doorgaand verkeer op ’t Zand. De werfingang bevindt zich namelijk ter hoogte van het standbeeld van Koning Albert.

Informatie over de werf

  • Er komt een werfomheining en aan deze werfomheining komen banners met info over het project. De aannemer voorziet ook infopanelen.
  • Er wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijk uitkijkpunt, kant Kapucijnenrei, voorzien zodat de bewoners en passanten de werf van nabij kunnen bekijken en volgen.
  • Aan de werfingang kant ’t Zand (’t Putje) is een brievenbus voorzien voor eventuele vragen, suggesties of klachten van bewoners of passanten.
  • Interparking nv bezorgt op regelmatige basis informatie over dit project aan de omwonenden
  • Op 8 september 2020 vonden er op het uitkijkplatform aan de werf voor de buurtbewoners twee infosessies plaats over de werkzaamheden voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Koning Albert I-park. Hier het verslag.

Bouw voetgangersbrugje tussen park en Eiland

Op 21 maart 2022 start aannemer Blaton met de bouw van een voetgangersbrugje over de rei tussen het Koning Albert I-park en het Eiland. De werkzaamheden zullen tot 22 mei 2022 duren. Veel hinder zal er niet zijn. De aannemer zal als werfzone een stukje van de weg tussen het park en Eiland 11 innemen.