Koning Albert I-park: verloop werkzaamheden

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. 

Aannemer

Aannemer CIT Blaton uit Brussel is gestart met het voorbereiden van de werfzone. Op 22 juni gaan de eigenlijke werkzaamheden van start. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022.

Ontwerper

De ontwerper van dit project is BOVAArchitects Salvatore Bono en Hilde Vandewalle uit Rome - Gent. De landschapsarchitect is Maarten van de Voorde van het ontwerpbureau West 8 uit Rotterdam. West 8 stond in voor de opmaak van de plannen van de heraanleg van het park dat in het voorjaar van 2022 is voorzien.

Voorbereidende werkzaamheden

Vooraleer de werf op 22 juni effectief van start gaat, vinden eerst een aantal voorbereidingen plaats. Eén van die voorbereidingen zijn de plaatsbeschrijvingen.

Plaatsbeschrijving van een aantal panden in de Westmeers, Eiland en Oostmeers

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag van de staat van de woningen in de directe omgeving van de bouwplaats. Dit is een standaardprocedure bij dergelijke omvangrijke werkzaamheden.

De aannemer heeft het Landmeetkunde & Expertise Buro Teugels uit Temse aangeduid om plaatsbeschrijvingen uit te voeren van een aantal woningen in de Westmeers, in Eiland en Oostmeers.

Van de woningen aan de onpare kant van de Westmeers gebeurt enkel een plaatsbeschrijving van de straatgevel. Van de woningen aan de pare kant van de Westmeers wordt een beschrijving van de volledige eigendom opgesteld. De eigendommen die volledig moeten beschreven worden, ontvingen reeds een brief van het Expertise Buro Teugels.

Van een aantal woningen werd de plaatsbeschrijving al uitgevoerd. Door de coronamaatregelen werden de huisbezoeken even stilgelegd maar deze worden nu weer verdergezet. De betrokken eigenaars en bewoners worden systematisch gecontacteerd met het oog op een afspraak.

Het opmaken van deze staat van bevinding is een maatregel die tot doel heeft als referentiebasis te kunnen dienen ingeval de werkzaamheden aan de eigendommen schade zouden veroorzaken. Zo kunnen discussies omtrent de omvang van de schade vermeden worden.

In het geval er schade ontstaat, brengt u de aannemer en het Expertise Buro Teugels hiervan op de hoogte. Desgevallend doet u aangifte bij uw brandverzekering.

Werkzaamheden 22 juni tot 10 augustus

In de periode van 22 juni tot rond 10 augustus voert de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uit zoals:

 • aanleg voorlopig wandelpad met verlichting, kant Kapucijnenrei
 • installatie werfzone
 • maken van proefsleuven en grondonderzoek
 • beschermen bomen en standbeeld Koning Albert I
 • plaatsen berlinerwanden (dit zijn H-vormige metalen profielen die verticaal in de grond worden getrild. De profielen worden op regelmatige tussenafstanden geplaatst. Tussen de profielen worden ofwel metalen platen ingetrild ofwel worden betonnen beschoeiingsplaten ingeduwd): dit kan enige trillingen veroorzaken
 • ….

De werkuren tijdens de voorbereidingsfase zijn van 7 uur tot 16 uur.

Vanaf deze fase is de voetgangersbrug naar de Westmeers, vanuit het park, afgesloten voor het voetgangersverkeer.

Fietsers met bestemming centrum volgen een omleiding via de Oostmeers of via de fietserstunnel en de Boeveriestraat. De fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen ook gebruik maken van het voorlopig aangelegd wandelpad.

De in- en uitrit naar de werf situeert zich aan het standbeeld van Koning Albert I.

Vanaf 10 augustus omleiding fietsers via Oostmeers

Het fietspad op ’t Zand en het voetpad ernaast evenals de busbaan op ’t Zand worden vanaf 10 augustus in de werfzone opgenomen.

Fietsers kunnen vanaf dan het fietspad tussen ’t station en ’t Zand niet meer gebruiken. Voor de fietsers die richting ‘t Zand willen, wordt een omleiding voorzien langs de Oostmeers – Sint-Jan in de Meers (Centrum IN) of via Westmeers – Eiland (Centrum UIT). Zij kunnen uiteraard ook ’t Zand bereiken via de fietserstunnel en de Boeveriestraat.

Voor wie te voet is, is een pad aangelegd tegenaan de Capucijnenrei. Deze doorgang is ca. 2,5 meter breed en is alleen voor voetgangers bedoeld. Fietsverkeer is er niet toegelaten.

De inname van de busbaan is nodig voor de vrachtwagens die rijden naar de werf. Dit om te vermijden dat er een conflictsituatie zou ontstaan met het doorgaand verkeer op ’t Zand. De werfingang bevindt zich namelijk ter hoogte van het standbeeld van Koning Albert.

Informatie over de werf

 • Er komt een werfomheining en aan deze werfomheining komen banners met info over het project. De aannemer voorziet ook infopanelen.
 • Er wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijk uitkijkpunt, kant Kapucijnenrei, voorzien zodat de bewoners en passanten de werf van nabij kunnen bekijken en volgen.
 • Aan de werfingang kant ’t Zand (’t Putje) is een brievenbus voorzien voor eventuele vragen, suggesties of klachten van bewoners of passanten.
 • Interparking nv bezorgt op regelmatige basis informatie over dit project aan de omwonenden
 • Op 8 september vonden er op het uitkijkplatform aan de werf voor de buurtbewoners twee infosessies plaats over de werkzaamheden voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Koning Albert I-park. Hier het verslag.