Project R30 - stationsomgeving: communicatie

In februari – maart 2022 werd al een eerste concept van dit project voorgesteld op een infomarkt en infostand.

Van zodra de aannemer zijn omgevingsvergunning krijgt (vermoedelijk tegen de zomer van 2024), kan hij een meer gedetailleerde planning en timing van de werkzaamheden én een ‘minder hinder-plan’ opmaken. Dit zal opnieuw ruim gecommuniceerd worden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zelf zal een goed uitgewerkt communicatieplan op verschillende tijdstippen en via tal van communicatiekanalen informatie over dit project de wereld insturen.