Heraanleg Sint-Annaplein en omgeving: het project

De inrichting van het Sint-Annaplein, de Joost de Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat voldoet niet meer aan de huidige normen voor duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hoog tijd dus om dit grondig aan te pakken.

Welke straten worden aangepakt?

 • Sint-Annaplein
 • Joost de Damhouderstraat
 • Korte Sint-Annastraat

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een gescheiden stelsel op het Sint-Annaplein en de Joost de Damhouderstraat, met afkoppelingswerken op perceelsniveau. Vuilwater zal in de toekomst worden afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het regenwater zal worden aangesloten op het oppervlaktewater. De korte Sint-Annastraat is hierop echter een uitzondering. Door het smalle profiel van de straat is het onmogelijk om hier een gescheiden stelsel aan te leggen. Hier komt een nieuw gemengd rioleringsstelsel.

 • Hemelwater afkomstig van het dak van de kerk zal worden opvangen in regenwaterputten. Het water zal gebruikt worden voor het bewateren van de bomen, bloemen en planten in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast zullen ook  onze stadsreinigingsdiensten hiervan gebruik kunnen maken.

 • Op het Sint-Annaplein wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

 • De verharding van de rijweg op het Sint-Annaplein en in de Joost de Damhouderstraat wordt voorzien in mozaïekkeien aangelegd in waaierverband.

 • De parkeerstroken worden aangelegd in herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak.

 • De voetpaden worden in gezaagde grijze graniet aangelegd.

 • De Korte Sint-Annastraat wordt eveneens heraangelegd met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak. In het midden van de weg komt een centrale afwateringsgoot.

 • Het bestaande groen rond de Sint-Annakerk wordt behouden en aangevuld. De paden worden heraangelegd. Het voorplein aan de kerk en naastliggende groenzones worden uitgebreid met een parkeervoorziening voorbehouden voor ceremoniewagens.

 • De fietsensteunen worden vernieuwd door fietsnietjes.

 • Renovatie van de urinoir aan de kerk;

 • Installatie van een drinkwaterfontein.

Timing

De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden om de toegankelijkheid te verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie.

Molenmeers

Van 2 mei tot en met 13 mei

Korte Sint-Annastraat

Van 13 mei tot en met 24 juni

Joost de Damhouderstraat

Van 13 juni tot en met 26 augustus