Aanvang fase 4 nutswerken Vlamingdam

3
mei
2021

Op woensdag 5 mei start fase 4 van de nutswerken die zonder onvoorziene omstandigheden duurt tot 16 juli, dus tot aan de start van het bouwverlof.

Werfzone en verkeersverloop fase 4

Er wordt gewerkt in de Vlamingdam, inclusief het kruispunt met de Klaverstraat tot aan de Komvest.

Er zijn opnieuw enkele belangrijke wijzigingen voor het verkeersverloop:

 • De Vlamingdam wordt volledig onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Het plaatselijk autoverkeer uit de Sint-Jorisstraat volgt een omleiding via de Sint-Clarastraat of de Kapelstraat naar de Sint-Clarastraat.
 • Het plaatselijke autoverkeer uit de Klaverstraat volgt een omleiding via de Elf-Julistraat.
 • Het doorgaand autoverkeer volgt een omleiding via de Sint-Jorisstraat, Sint-Clarastraat (wijziging rijrichting tussen Sint-Jorisstraat en Jan Miraelstraat), de Calvariebergstraat, de Walweinstraat en de Komvest.
 • Het zware verkeer (+3,5 ton) volgt een omleiding via de Academiestraat – Spiegelrei – Langerei.
 • Voertuigen (+8 meter) volgen een omleiding via de Adriaan Willaertstraat – Kuipersstraat - Geldmuntstraat.
 • De garages in de Vlamingdam naast huisnummer 36 blijven toegankelijk via de Willem de Dekenstraat. De trottoirpalen aan de Willem de Dekenstraat 22-26 worden tijdelijk weggenomen om een doorgang tot aan de garages te creëren.
 • Fase 3 van de nutswerken is nog niet helemaal voltooid. Hier en daar wordt er nog verder gewerkt in beperkte werfzones dit evenwel zonder gevolgen voor het plaatselijke verkeer.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werfzone steeds veilig passeren.

 

Bekijk hier een kaartje met het gewijzigde verkeersverloop.

 Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.

Afvalophaling

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan de ophaalwagen van het huisvuil in bepaalde zones het afval niet huis aan huis ophalen. Indien u langs de werfzone woont, kan u uw vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Verdere tijdslijn van het project

De nutsmaatschappijen werken nu in verschillende fases tot eind oktober 2021 in de drie straten. Vanaf november 2021 start de eigenlijke heraanleg van de straten. De heraanleg moet voltooid zijn eind 2022.

Let op: Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg online op brugge.be/centrum. U kan hier ook kijken naar een presentatie met een gedetailleerde toelichting van de ontwerpplannen.

Of maak een afspraak om langs te komen in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2).

Een afspraak maken kan u:

 • online op afspraken.brugge.be;
 • of telefonisch via het nummer 050 44 80 00 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur).