Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat, Vlamingdam: over het project

In het najaar van 2020 gaat het stadsbestuur van start met de heraanleg van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam. Het gaat om ingrijpende werken, meer bepaald een heraanleg van alle nutsvoorzieningen en het vernieuwen van het rioleringsstelstel.

Toelichting door burgemeester Dirk De fauw

Toelichting door schepen Mercedes Van Volcem

Toelichting door Maarten Vansteenhuyse, adjunct-diensthoofd Openbaar Domein

 

Wat wordt er aangepakt?

Minder snel door asverschuivingen

De plannen voorzien een asverschuiving ter hoogte van het kruispunt Kortewinkel-Pieter Pourbusstraat, Vlamingbrug, Sint-Jorisstraat 20, kruispunt Kalkovenstraat- Sint Clarastraat en het kruispunt Vlamingdam-Klaverstraat. Ter hoogte van de zijstraten komen er uitritconstructies voor een verhoogde veiligheid van de voetgangers.

Veilig fietsverkeer

Veel Bruggelingen verplaatsen zich in de stad met de fiets. Het stadsbestuur vindt de veiligheid van de fietsers prioritair. De vernieuwde straat krijgt een aantal elementen dat de verkeersveiligheid van fietsers bevordert zoals de plaatsing van fietsnagels. Auto's zullen ook niet langer kunnen parkeren op plaatsen waar fietsers uit de tegenovergestelde richting komen.

Groen, bomen en twee pleintjes

Er komen twintig extra bomen, verspreid over 41 plantvakken. De grote plantvakken zijn geschikt voor notenbomen (zoals in de Ezelstraat). Dit zijn langzaam groeiende bomen met een zuilvormige kroon. In de herfst verkleuren de bladeren in een opvallende goudgele kleur. Doordat deze bomen mannelijk zijn en daardoor geen vruchten dragen, zijn ze uiterst geschikt voor smalle straten.

In de kleinere plantvakken komen er sierkersen. Deze zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur. 

Deze plantvakken komen in de verbrede voetpaden (waar de breedte het toelaat) en op de twee pleintjes ter hoogte van de vroegere Heilig Hart kerk en ter hoogte van de hogeschool.

De bewoners kunnen meteen ook gevelgroen aanvragen en de school Howest laat ook toe om vier bomen te planten in het groen voor de school (in het kader van ikwileenboom@brugge.be). Het worden pleintjes met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.

Bushaltes

De bussen zullen tijdens de werkzaamheden (vanaf eind oktober) via de Langerei en voor een deel via de Noordzandstraat en Geldmuntstraat worden afgeleid en niet langer via Vlamingstraat. Na de werkzaamheden zullen de bushaltes op het tracé verdwijnen. Automatisch brengt dit een vermindering van het aantal bussen in de straat met zich mee.

Het nieuwe vervoerplan voorziet in andere opstapplaatsen en kleinere bussen in de stad. Deze zullen ook opnieuw door de Geldmuntstraat en Noordzandstraat rijden tijdens de week. Na de werkzaamheden zal er enkel op zaterdag en zondag busverkeer mogelijk zijn door de Sint-Jorisstraat.

Fasering van de werkzaamheden

Voorbereidende fase

Vanaf 19 oktober starten voorbereidende werkzaamheden aan de nutsleidingen. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet meer mogelijk zijn. De voorbereidende werkzaamheden zullen klaar zijn einde oktober 2021. De werkzaamheden starten aan de Academiestraat richting ring.

Het is een hoofdas voor tal van leidingen inzake energie, gas, elektriciteit, internetvezels, bekabeling en fiber. Hier komt er een regenafvoerbuis aan de voorzijde van de woningen. Op die manier moeten geen leidingen onder of door de woningen aangesloten worden.

Start noodzakelijke riolerings- en bovenbouwwerkzaamheden

De rioleringswerkzaamheden (met diepe putten tot drie meter) zelf en de aanleg van de bovenbouw in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam gaan van start na de goedkeuring van het definitief ontwerp en de gunning.

De Stad hoopt te kunnen starten in het najaar van 2021 en rekent op een jaar om deze werkzaamheden te voltooien. Bij deze heraanleg viel de keuze op dezelfde soort stenen zoals in de Spanjaardstraat. Ook de voetpaden worden in natuursteen aangelegd.

Timing

Voorbereidende werkzaamheden nutsmaatschappijen:

  • Start: 19 oktober 2020
  • Einde: oktober 2021

Infrastructuurwerkzaamheden:

  • Start: najaar 2021 (na de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen)
  • Duurtijd: 12 maand