Start fase 1 heraanleg Vlamingstraat

30
dec
2021

Op 17 januari start de eerste fase van de heraanleg en rioleringswerken in de Vlamingstraat. Behoudens weersomstandigheden duurt deze eerste fase tot en met 30 april. Hier ontdek je alles over de gevolgen van deze werken.

Werfzone en verkeersverloop

De werfzone bevindt zich in de Vlamingstraat, tussen het kruispunt met de Academiestraat en het kruispunt met de Augustijnenrei.

Vanaf maandag 10 januari is de weg onderbroken voor de laatste voorbereidende nutswerken, vanaf 17 januari begint de effectieve opbraak van de rijbaan.

Er zijn opnieuw enkele belangrijke wijzigingen voor het verkeersverloop:

  • De Vlamingstraat wordt volledig onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van de kruipunten met de Academiestraat en de Augustijnenrei.
  • De Pieter Pourbusstraat is onderbroken ter hoogte van de Vlamingstraat. In deze straat komt er een dubbele rijrichting voor het plaatselijke verkeer, idem voor de Kortewinkel.
  • Ook de Kipstraat wordt onderbroken ter hoogte van de Vlamingstraat.
  • We wijzigen de rijrichting in de Augustijnenrei in het gedeelte tussen de Jan Miraelstraat en de Sint-Jorisstraat.
  • Vier parkeerplaatsen van de parkeerzone in de Augustijnenrei worden ingenomen voor een werfketen.
  • Auto’s (-3,5 ton) en fietsers volgen een omleiding via Academiestraat - Spanjaardstraat - Augustijnenrei - Sint-Jorisstraat
  • Voertuigen (+3,5 ton en -8 meter) volgen een omleiding via de Academiestraat – Spiegelrei – Langerei.
  • Het zware verkeer (+3,5 ton en +8 meter) volgt een omleiding Vlamingstraat - Adriaan Willaertstraat - Kuipersstraat – Geldmuntstraat.
  • Voetgangers kunnen veilig de werkzaamheden passeren.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.

Afvalophaling

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan de ophaalwagen van het huisvuil in bepaalde zones het afval niet huis aan huis ophalen. Indien u langs de werfzone woont, kan u uw vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Verdere tijdslijn van het project

De nutsmaatschappijen eindigen hun werkzaamheden op 17 januari. Nadien start de eigenlijke heraanleg en de werken aan de rioleringen. Het is de bedoeling om de volledige heraanleg tegen het einde van 2022 rond te hebben.

Let op: Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte van de geplande werkzaamheden.

Wij hopen samen met u dat deze eerste fase van de heraanleg vlot verloopt!