Start nutswerken in de Vlamingstraat

27
okt
2020

Op maandag 2 november start de eerste fase van de nutswerken. De werkzaamheden vinden plaats in de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en de Augustijnenrei. Het einde van deze fase is voorzien op woensdag 23 december.

Het belang van de nutswerken

Voor de feitelijke heraanleg van de drie straten kan starten, moeten de nutsmaatschappijen (elektriciteit, water, gas, telefoon en internet) hun leidingen aanpassen of vernieuwen. Op die manier komt er ook plaats voor de nieuwe riolering en blijft de straat na de heraanleg voor vele jaren gespaard van nieuwe werkzaamheden. Deze werkzaamheden gebeuren het komende jaar in acht verschillende fases langs het hele traject van de projectzone, te beginnen dus met fase 1 in de Vlamingstraat.

Werfzone en verkeersverloop

De werfzone start vanaf de Vlamingstraat net voorbij het kruispunt met de Academiestraat en eindigt net voor het kruispunt met de Augustijnenrei.

Er zijn opnieuw enkele belangrijke wijzigingen voor het verkeersverloop:

  • Er komt dubbele rijrichting voor het plaatselijke verkeer in de Pieter Pourbusstraat en de Kortewinkel. Deze twee straten zijn telkens onderbroken ter hoogte van de Vlamingstraat.
  • De Kipstraat is onderbroken ter hoogte van de Vlamingstraat.
  • In de Augustijnenrei in het gedeelte vanaf de Jan Miraelstraat tot de Sint-Jorisstraat wordt de rijrichting gewijzigd.
  • Een deel van de parkeerzone aan de Augustijnenrei 9 wordt ingenomen voor de opslag van werfmateriaal.
  • Auto’s (-3,5 ton) en de (brom)fietsers volgen een omleiding via de Academiestraat – Spanjaardstraat – Augustijnenrei – Sint-Jorisstraat en dat in beide richtingen.
  • Het zware verkeer (+3,5 ton) volgt een omleiding via de Academiestraat – Spiegelrei – Langerei.
  • Voetgangers kunnen de werfzone steeds veilig passeren.

Kaartje met de werfzone en het gewijzigde verkeersverloop

Bekijk hier het kaartje met het nieuwe verkeersverloop.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.

Maatregelen De Lijn

De Lijn voert volgende maatregelen in:

  • Lijnen 5-15-88 en 90 rijden via de Geldmuntstraat en Noordzandstraat naar ’t Zand.
  • Lijnen 7-17-25-9 rijden via de Lange rei, Komvest en Elisabethlaan naar ’t Zand.
  • Lijn 43 rijdt heen en terug via de R30 tot aan de Damse Vaart waar de bus terug zijn normale reisweg volgt.

Afvalophaling

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan de ophaalwagen van het huisvuil in bepaalde zones het afval niet huis aan huis ophalen. Indien u langs de werfzone woont, kan u uw vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Verdere tijdslijn van het project

Eerder vond er vanaf 19 oktober een gestuurde boring plaats. De nutsmaatschappijen werken nu in verschillende fases tot eind oktober 2021 in de drie straten. Vanaf november 2021 start de eigenlijke heraanleg van de straten. De heraanleg moet voltooid zijn eind 2022.

Let op: Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Compensatie voor handelaars

Bij de planning van werkzaamheden op het openbaar domein proberen we de hinder voor handelaars zoveel mogelijk te beperken.

Als de werkzaamheden de toegang tot uw zaak ernstig bemoeilijken, kan u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich op winkeliers, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinder- of sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Neem voor meer info contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid via:

Nu aansluiten op riolering en nutsleidingen

Deze werkzaamheden vormen het uitgelezen moment om uw woning aan te sluiten op de nutsleidingen of bestaande aansluitingen te vernieuwen. Hou er rekening mee dat u binnen de vijf jaar na de heraanleg geen vergunning kunt krijgen om de straat opnieuw open te breken.

Voor meer informatie over de nutsleidingen neemt u contact op met Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34).

Voor een rioolaansluiting (nieuw of aanpassing bestaand, bijvoorbeeld bij verbouwing/nieuwbouw) kun je terecht op www.farys.be/nl/rioolaansluiting

Voor een herstelling kun je telefonisch terecht bij Farys via 078 35 35 99. 

Beschikt u over een dakafvoer die op het trottoir uitmondt? Dan moet deze afvoer verlengd worden tot onder het maaiveldpeil. Tijdens de rioleringswerken zal de aannemer deze verlengde afvoer kosteloos aansluiten op de riolering.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.