Start voorbereidende werken Vlamingstraat - Sint-Jorisstraat - Vlamingdam vanaf 19 oktober

13
okt
2020

Op maandag 19 oktober gaan de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vlamingstraat (vanaf de hoek met de Academiestraat), Sint-Jorisstraat en Vlamingdam van start met de gestuurde boring. Hierbij worden alle hoofdleidingen voor nutsvoorzieningen onder de Augustijnenrei geboord.

In het kader van deze boring worden putten gegraven ter hoogte van huisnummer 78 in de Vlamingstraat en aan het kruispunt van de Sint-Jorisstraat met de Poitevinstraat. In deze fase worden ook de leidingen bovengronds gelast en klaar gezet. Vervolgens worden deze in de mantelbuis onder de Augustijnenrei ingetrokken.

Het einde van de voorbereidende fase is voorzien op 2 november. Op dinsdag 3 november start aansluitend de eigenlijke fase 1. Deze bestaat uit de aanleg van de nutsleidingen tussen de Academiestraat en de Augustijnenrei. Meer uitgebreide informatie over deze fase ontvangt wordt via verschillende kanalen bekendgemaakt.

De werfzone start vanaf de Vlamingstraat 78 (ter hoogte van BNP Parisbas Fortis) en eindigt net voor het kruispunt met de Sint-Clarastraat. Dit heeft belangrijke implicaties voor het verkeersverloop:

  • In de Poitevinstraat wordt voor het plaatselijk verkeer tijdelijk een dubbele rijrichting ingevoerd.
  • Het doorgaand verkeer met een tonnagebeperking tot 3,5 ton wordt omgeleid via de Academiestraat – Spanjaardstraat – Augustijnenrei – Jan Miraelstraat en Sint-Clarastraat.
  • Het doorgaand verkeer met een tonnage van meer dan 3,5 ton volgt een omleiding via de Academiestraat, Spiegelrei en Langerei.
  • Er wordt niet  gewerkt in de Vlamingstraat tussen de Pieter Pourbusstraat en de Augustijnenrei. De Pieter Pourbusstraat heeft dus doorgang via de Vlamingstraat naar de Augustijnenrei en zo verder in omleiding.
  • De Kipstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Vlamingstraat
  • Voetgangers behouden doorgang door de volledige werfzone. Fietsers dienen de aangegeven omleiding te volgen.

 

Maatregelen De Lijn

  • Lijnen 5-15 en 90 rijden via de Geldmuntstraat en Noordzandstraat naar ’t Zand.
  • Lijnen 7-17-25-9 en 88 rijden vanaf de Stadsschouwburg via de Langerei, Komvest om dan hun normale reisweg richting ’t Zand te volgen.
  • Lijn 43 rijdt heen en terug via de R30 tot aan de Damse Vaart waar de bus terug zijn normale reisweg volgt.
  • Lijn Howest ten slotte rijdt via de R30 tot aan de eindhalte aan de Nikolaas Gombertstraat.

 

Afvalophaling

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan de ophaalwagen van het huisvuil in bepaalde zones het afval niet huis aan huis ophalen. Indien u langs de werfzone woont, kan u uw vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt:

·        Academiestraat

·        Pieter Pourbusstraat

·        Kortewinkel

·        Augustijnenrei

·        Jan Miraelstraat

·        Sint-Clarastraat

·         Kalkovenstraat

Verdere tijdslijn van het project

De nutsmaatschappijen zullen in verschillende fases tot eind oktober 2021 in de drie straten actief zijn. Vanaf november 2021 start de eigenlijke heraanleg van de straten. We verwachten dat we samen met u tegen het einde van 2022 van een gloednieuwe straat kunnen genieten.

Bekijk de plannen en schrijf je in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de plannen en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.