Opfrissing Zilverpand: Over het project

Al een halve eeuw lang is het Zilverpand een trekpleister in de Brugse binnenstad. Om hier ook in de toekomst een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en wandelen van te maken, plant de Stad nu een grondige herinrichting. 

Aanleg binnenpleinen en verfraaiing toegangen

In 1976 werden de binnenpleinen van het Zilverpand aangelegd door de stad.

In 2005 - 2006 vonden er aanpassingswerken en ook de heraanleg plaats van de binnenpleinen zoals:

 • de aanpassingen aan de 2 doorgangen Noordzandstraat en middenplein in functie van de brandweer
 • het maken van terraszones
 • de realisatie van de vijver in plaats van  de fontein
 • het voorzien van houten zitbanken
 • aanplanting van een boom in het middenplein met boombank

In 2011 vonden er verfraaiingswerken plaats aan toegangen Zuidzandstraat en Noordzandstraat zoals:

 • het verwijderen van het poortje met kantelen boven de Zilversteeg
 • het bouwen aan de beide toegangen van nieuwe, uitkragende constructies met gelaagd glas en glinsterend effect
 • kant Zuidzandstraat: het aanbrengen van een nieuwe bevloering, reeds startend in het voetpad, die doorloopt in de Zilversteeg, met ingewerkte witte LED-lijnverlichting om in de Zuidzandstraat de toegang naar het Zilverpand te accentueren
 • kant Noordzandstraat: voorzien van spanplafond en ingewerkte witte LED-lijnverlichting om eveneens deze toegang te accentueren

De voorbije jaren nam de Stad verschillende bijkomende initiatieven om het Zilverpand verder te verfraaiien:

 • we plantten steeneiken aan op het binnenplein;
 • het voorbije voorjaar werd de beplanting in verschillende plantbakken vervangen;
 • met meer houten bloembakken brachten we extra kleur op de binnenpleinen extra kleur te geven;
 • de perken rond de bomen werden opnieuw aangeplant;
 • en de bak met water werd afgedekt met hout waarop ook bloemen een plaatsje kregen.

Tijd voor een update

Negen jaar later verdienen deze binnenpleinen opnieuw een opfrissing om er een nog meer aantrekkelijke plek van te maken om er te wonen, te winkelen, te wandelen en om er te verblijven.

Samen nadenken over deze opfrissing

Vooraleer de Stad een plan maakt, polsten we eerst bij de bewoners, handelaars, bezoekers hoe zij de binnenpleinen ervaren. We informeerden naar hun mening over een aantal ideeën voor de opfrissing. Dit deden we via een enquête.

Na verwerking van de opmerkingen en suggesties, voortvloeiend uit de enquête, gaat de Stad aan de slag om een voorstel voor de opfrissing uit te werken. Dit voorstel wordt voorgesteld aan alle betrokkenen. Pas hierna wordt een dossier voor uitvoering opgemaakt en wordt de opfrissing van de binnenpleinen concreet.

Timing

 • enquête: mei – juni 2020
 • opmaak voorstel: zomer 2020
 • voorstelling voorstel aan betrokkenen: najaar 2020
 • uitvoering: 2021

Contactinformatie