Charter BruggeNaarMorgen

In Brugge is het goed leven, wonen en werken, en dat willen we zo houden! In juni 2020 ondertekende de Stad Brugge het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert Brugge zich om tegen 2030 de lokale uitstoot van CO₂ met de helft te verminderen. Tegen 2050 wil Brugge een klimaatneutrale stad zijn en géén netto CO₂ uitstoot meer hebben. Door deze uitstoot weg te werken kiezen we voor een kwalitatieve woon- leef- en werkomgeving, met gezonde lucht voor iedereen. Ondertussen passen we ook onze stad aan de nieuwe weersomstandigheden aan. Alleen zo worden we klimaatneutraal en klimaatrobuust. Dat is ambitieus, maar noodzakelijk!

Stad Brugge zet deze ambitieuze doelstellingen om in concrete acties. Het stadsbestuur zal alles doen wat in haar mogelijkheden ligt, maar kan dit niet zonder jullie, Bruggelingen!

Bouw jij mee aan de brug naar morgen?

Onderteken hier het Charter BruggeNaarMorgen!