Charter ‘diervriendelijke school’ 2023

Het stadsbestuur hecht belang aan respect voor dieren en zet onder andere sterk in op sensibilisering rond dierenwelzijn. Ook scholen worden hierbij betrokken via educatieve trajecten waarbij kinderen op jonge leeftijd in contact komen met dieren. Kinderen betrekken bij dierenwelzijn kán al en is nuttig vanaf jonge leeftijd. Zij zijn de potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt opnieuw de campagne ‘charter diervriendelijke school’ gelanceerd. Hiermee wil de Stad kinderen informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over het welzijn van dieren op school.

Door het charter te ondertekenen neemt de school drie concrete engagementen op het vlak van diervriendelijkheid: in de klas aandacht geven aan dierenwelzijn, een volwaardig vegetarisch aanbod voorzien en een gedragscode invoeren over de omgang met dieren op school. Scholen die erin slagen om deze engagementen na te leven, mogen het gouden label ‘diervriendelijke school’ aan de schoolpoort uithangen.

Is de school nog niet klaar om elke dag een volwaardig vegetarisch aanbod te voorzien maar wel bereid om hierin een stapje vooruit te zetten? Door het invoeren van bijvoorbeeld 1 veggiedag per week of het promoten van vegetarisch eten kan de school in aanmerking komen voor het zilveren label ‘diervriendelijke school’ mits zij uiteraard voldoet aan de andere 2 criteria.

Het label wordt jaarlijks uitgereikt. Dat betekent dat als de school het label behaalde in 2022 het opnieuw het engagement kan aangaan voor het schooljaar 2023.

Scholen die geen dieren op school houden worden zeker ook aangemoedigd om zich te engageren voor charter.

Inschrijven

Brugse basisscholen kunnen zich online inschrijven via https://www.brugge.be/inschrijvingcharterdiervriendelijkeschool en dit tot 28 oktober 2022.

Contactinformatie