Charter ‘Diervriendelijke school’ 2023

We hechten belang aan respect voor dieren. Daarom zetten we sterk in op sensibilisering rond dierenwelzijn. We willen scholen betrekken via educatieve trajecten waarbij kinderen op jonge leeftijd in contact komen met dieren. Kinderen betrekken bij dierenwelzijn kán al en is nuttig vanaf jonge leeftijd. Zij zijn de potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar lanceren we opnieuw de campagne ‘charter diervriendelijke school’. Hiermee willen we kinderen informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over het welzijn van dieren op school.

Door het charter te ondertekenen, neem je als school drie concrete engagementen op het vlak van diervriendelijkheid:

  1.  aandacht geven aan dierenwelzijn in de klas
  2. een volwaardig vegetarisch aanbod
  3. een gedragscode over de omgang met dieren op school.

Als je als school erin slaagt om deze engagementen na te leven, mag je het gouden label ‘diervriendelijke school’ aan de schoolpoort uithangen.

Is he school nog niet klaar om elke dag een volwaardig vegetarisch aanbod te voorzien maar wel bereid om hierin een stapje vooruit te zetten? Door het invoeren van bijvoorbeeld 1 veggiedag per week of het promoten van vegetarisch eten... Dan kan je als school in aanmerking komen voor het zilveren label ‘diervriendelijke school’ als je uiteraard ook voldoet aan de andere 2 criteria.

Stad Brugge reikt het label jaarlijks uit. Dat betekent dat als je als school het label behaalde in 2022, je opnieuw het engagement kan aangaan voor het schooljaar 2023. Scholen die geen dieren op school houden worden zeker ook aangemoedigd om zich te engageren voor dit charter.


Schrijf je in als Brugse basisschool

Brugse basisscholen schrijven zich hier in.

Deadline: 28 oktober 2022

Contactinformatie