Charter ‘diervriendelijke school’ en wedstrijd ‘diervriendelijkste klas’

Het stadsbestuur hecht belang aan respect voor dieren en zet onder andere sterk in op sensibilisering rond dierenwelzijn. Ook scholen worden hierbij betrokken via educatieve trajecten waarbij kinderen op jonge leeftijd in contact komen met dieren. Kinderen betrekken bij dierenwelzijn kán al en is nuttig vanaf jonge leeftijd. Zij zijn de potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceert de Stad Brugge het charter ‘diervriendelijke school’ en de wedstrijd ‘diervriendelijkste klas’. Met dit charter en deze wedstrijd wil het stadsbestuur leerkrachten en leerlingen van lagere scholen informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over dierenwelzijn.

Door het charter te ondertekenen neemt de school drie concrete engagementen op het vlak van diervriendelijkheid:

  • in de klas aandacht geven aan dierenwelzijn  
  • ook een volwaardig vegetarisch aanbod voorzien
  • gedragscode invoeren over de omgang met dieren op school.

Scholen die erin slagen om deze drie engagementen na te leven, mogen het label ‘diervriendelijke school’ aan de schoolpoort uithangen.

Daarnaast organiseert de Stad Brugge ook de wedstrijd ‘diervriendelijkste klas’ waaraan alle klassen apart kunnen deelnemen. Elke klas die inspanningen levert om het welzijn van dieren op school te verbeteren krijgt een beloning en maakt kans op mooie prijzen zoals toegang tot dierenopvangcentrum De Zonnegloed, een vegetarische lunch of een vegetarische kookworkshop van Velt vzw.

Alle klassen uit het lager onderwijs in Brugge kunnen deelnemen aan deze wedstrijd, ook als de school nog niet klaar is om het charter ‘diervriendelijke school’ te behalen. Zo wordt een maximaal aantal leerlingen bereikt en blijft het thema warm.

Inschrijven

Voor het charter tem donderdag 30 september ’21 via https://www.brugge.be/inschrijvingcharterdiervriendelijkeschool

Voor de wedstrijd tem 31 januari ’22 door je actie(s) te mailen naar dierenwelzijn@brugge.be met als onderwerp naam school + klas + Wedstrijd

 

Meer info

Vragen kan je mailen naar dierenwelzijn@brugge.be of bellen 050 47 53 80. 

logo charter

Contactinformatie