Charter voor afvalbeheer tijdens strandfestivals ondertekend

30
mrt
2022

Er worden veel inspanningen geleverd om het afval tijdens en na de strandfestivals in Zeebrugge maximaal te verminderen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Om het afvalbeleid tijdens en na strandfestivals nog te verbeteren, ging Stad Brugge in gesprek met verschillende natuurverenigingen en festivalorganisatoren.

“We hebben goed overlegd met verschillende actoren. Het resultaat daarvan is een charter dat ondertekend wordt door de organisatoren van de festivals. Zo worden hun bijkomende engagementen op het vlak van afvalbeheer tijdens strandevenementen kenbaar gemaakt”, zegt schepen van Klimaat en Energie en Leefmilieu Minou Esquenet.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het strand is een unieke en kwetsbare plek. Afval raakt er snel bedolven onder het zand en wordt gemakkelijk meegenomen door de golven. Soms waait het ook tot in de natuurgebieden. Vooral de achtergelaten sigarettenpeuken blijven een groot aandachtspunt want deze zijn moeilijk uit het zand te zeven.”

Uitgebreid afvalplan opstellen

Het charter legt een aantal belangrijke afspraken rond het afvalbeleid vast. Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “De festivalorganisatoren moeten na ondertekening van het charter onder andere een uitgebreid afvalplan opstellen, promotiematerialen gebruiken die niet vervuilend zijn en maximale inspanningen leveren om sigarettenpeuken te vermijden.”


Charter afvalbeheer tijdens strandfestivals:

 1. We erkennen, als leidend principe in dit charter, dat het strand een unieke en kwetsbare locatie is dat een doorgedreven afvalbeheer vereist van een festivalorganisator. De organisator engageert zich maximaal om te vermijden dat alle vormen van afval in zee terechtkomen, in natuurgebieden waaien of onder het zand terechtkomen en streeft naar continue verbetering op dit vlak. Afval blijft niet liggen op de grond tot na het festival en ook niet tot het einde van een festivaldag: afval moet steeds in afvalrecipiënten terechtkomen en afval dat toch op de grond terechtkomt moet zo snel als mogelijk opgeruimd worden.
 1. Er wordt voorafgaand aan de vergunningsaanvraag bij de stad Brugge een afvalplan opgemaakt waarin beschreven wordt:
  1. wat de aanpak is om de hoeveelheid afval te minimaliseren,
  2. hoe zal vermeden worden dat het afval op de grond of de omgeving terechtkomt,
  3. hoe en welke afvalfracties verzameld en afgevoerd zullen worden en hoe gewaakt wordt over de zuiverheid van de verschillende fracties,
  4. benoemen van de betrokkenen en welke afspraken er met deze betrokkenen gemaakt worden en
  5. op welke manier afval op de grond gelinkt met het festival zo snel mogelijk opgeruimd zal worden door de ecoteams op en rond de festivalsite.
  6. Er wordt ook uitgelegd op welke manier de festivalgangers gesensibiliseerd zullen worden met betrekking tot afval op en rond de festivalsite en hoe de festivalganger zijn afval zo efficiënt en snel mogelijk in afvalrecipiënten kan deponeren.
  7. Indien er onderaannemers zijn, dan wordt duidelijk gemaakt hoe de afspraken ook bij hen afgedwongen zullen worden.
  8. Het afvalplan wordt met de betrokken stadsdiensten overlopen voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. Betrokken natuurverenigingen kunnen indien gewenst, vrijblijvend feedback geven op het afvalplan.
 1. Gebruik van vervuilende promotiematerialen zoals samples, flyers en nutteloze gadgets wordt niet toegestaan. Bij verkoop van items wordt zwerfvuilgevoelige verpakking verwijderd alvorens mee te geven en ook plastic zakjes meegeven wordt niet toegestaan. Er wordt geen confetti, glitter of andere vervuilende afvalstoffen gebruikt tijdens het festival.
 1. Ook tijdens de opbouw- en afbraakfase spannen alle betrokkenen, ook onderaannemers, zich maximaal in om te vermijden dat er afval in de omgeving terechtkomt. Afgeknipte spanbandjes blijven nooit liggen maar worden verzameld (door degene die ze afknipte). Alle piketten en andere bevestigingsmaterialen worden na het festival verwijderd. Gebruik van voertuigen bij opbouw- en afbraak kan alleen indien de site afvalvrij is om te vermijden dat er afval ondergewerkt wordt.
 1. Er wordt tijdens het festival enkel gebruik gemaakt van ofwel herbruikbaar cateringmateriaal voor verkochte dranken (herbruikbare bekers) ofwel met een waarborgsysteem voor wegwerp-drankverpakkingen, ook in de back-stage en VIP-zones. De adviezen van OVAM[1] hierover zijn richtinggevend. Er wordt een systeem uitgewerkt waarbij er zoveel mogelijk van teruggebracht worden (waarborg, inwisselstanden, …)
 1. Er worden maximale inspanningen geleverd om te vermijden dat er peuken op het strand terechtkomen (volledige festivalsite):
  1. In de rookzones, rond de bars en de chill areas – de zones waar vermoedelijk het meest gerookt wordt – worden zo veel als mogelijk vloerplaten voorzien om het onderwerken van peuken onder het zand maximaal te voorkomen
  2. Er worden peukenzakjes uitgedeeld tijdens het festival
  3. Er worden asbakken en peukenpalen voorzien die ‘hufterproof’ zijn. Er wordt gestreefd naar minstens één asbak/peukenpaal per afvalpunt.
  4. Peuken worden continu opgeraapt door het ecoteam tijdens het festival en ook na het festival wordt er nog extra nageruimd op peuken
  5. De festivalgangers worden voor en tijdens het festival gesensibiliseerd
  6. Vanaf 2023 worden geen sigaretten meer verkocht op de festivalsite zelf
 1. Er wordt voor elk festival steeds een aanspreekpunt (telefonisch & digitaal) aangeduid door de organisator waar klachten over het afvalbeheer geregistreerd en snel behandeld worden. Het aanspreekpunt wordt kenbaar gemaakt aan de betrokken stadsdiensten die het aanspreekpunt mee helpen communiceren. Na het festival volgt een nabespreking met de festivalorganisatoren van de geregistreerde klachten. Klachten en hun behandeling worden er besproken en verbetervoorstellen voor de volgende editie worden geformuleerd.