Cijfergegevens over parkeren in Brugge in 2020

27
jan
2021

In 2020 werden er in totaal 46.722 retributies uitgeschreven op het grondgebied van Brugge. Dit is een grote daling ten opzichte van 2019 (71.826) die uiteraard grotendeels veroorzaakt werd door de coronacrisis. Vanaf 18 maart tot en met 17 mei 2020 werden er namelijk geen controles uitgevoerd op het parkeren. Ook na de heropstart van de controles lag het aantal retributies gevoelig lager dan het jaar voordien.

Van de uitgeschreven retributies werden er 31.362 (67 %) uitgeschreven in de binnenstad. De overige 15.360 retributies werden uitgeschreven in de verschillende blauwe zones. Christus-Koning (3.530) en Assebroek (2.799) zijn de deelgemeenten waar de meeste retributies uitgeschreven werden.

38.328 retributies waren voor rekening van voertuigen met een Belgische nummerplaat. 8.394 retributies (18%) werden uitgeschreven voor een buitenlandse nummerplaat. Traditioneel was het grootste deel van de retributies voor buitenlandse nummerplaten voor Fransen. Zij zijn verantwoordelijk voor 4.258 retributies of 51%. Zij worden gevolgd door de Duitsers met 1.473 retributies (18%).

Meeste retributies in Ezelstraat

 

De top vijf wordt vervolledigd door Nederland (955 retributies of 11%), Polen (256 retributies of 3%) en het Verenigd Koninkrijk (232 retributies of 3%). Samen zijn deze vijf landen verantwoordelijk voor meer dan 85% van de uitgeschreven retributies voor buitenlandse nummerplaten.

De straat met de meeste retributies is de Ezelstraat met 1.521. De Smedenstraat staat op nummer twee met 1.141 retributies en de Langerei op drie met 925. De Langestraat (847) en de Boeveriestraat (749) zorgen voor een volledige top 5.

Parkeergelden

Net als bij de retributies heeft de corona-epidemie een grote impact gehad op de inkomsten van het betalend parkeren. In totaal werd er voor 2.618.830,61 euro geïnd via de parkeerautomaten, SMS of app-parkeren. In 2019 was dit 4.104.781,07 euro. Het aantal genomen tickets is 840.940. Het overgrote deel van deze tickets was voor langparkeren (581.593), 182.207 tickets werden genomen voor kortparkeren, 76.021 voor het werktarief en 1.128 via het cursistentarief.

BRG1, de automaat op de Kiss & Ridezone aan de centrumkant van het station, blijft de automaat waar de meeste parkeersessies opgestart worden. In totaal werden hier 15.791 (digitale) tickets genomen. Dit is bijna een halvering ten opzicht van 2019 (30.252). De gemiddelde parkeerduur is ook gedaald ten opzichte van 2019. In de week wordt er gemiddeld 140 minuten geparkeerd, in het weekend 154.

Minder met cash

Het aantal bestuurders dat met cash betaalt aan de automaat is voor de eerste keer gezakt tot minder dan een derde van het totale aantal sessies. Vorig jaar betaalden slechts 29% van de bestuurders met cash aan de automaat. Het jaar voordien was dit nog 36%. Drie jaar geleden was dit nog 41%. Er was de voorbije jaren al een dalende trend, maar de epidemie heeft dit nog versneld. De ‘winst’ ging naar digitale betalingen via app of SMS.

In de ondergrondse parkings van Interparking trekt dezelfde lijn zich door. In 2020 parkeerden er slechts 1.060.369 voertuigen in de ondergrondse parkings, terwijl dit in 2019 1.883.664 bedroeg. Bijna een halvering ten opzichte van het voorgaande jaar (2019) dus.