Schade aan teelten: bijeen roepen commissie

Wanneer je als land- of tuinbouwer slachtoffer bent van schade aan je teelten of gewassen als gevolg van overmacht (onweer, hagel, overstroming…) dan kun je dit melden. 

De Commissie 'schade vaststellen aan teelten' komt dan bij je langs op het bedrijf. 

Als het noodweer later als landbouw- of algemene ramp wordt erkend, kun je eventueel een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Voorwaarden

Om als een landbouwramp te worden erkend, gelden twee voorwaarden:

  • de schade moet in het algemeen tenminste 1.250.000 euro bedragen;
  • het uitzonderlijk karakter van de gebeurtenis moet worden aangetoond met een periodiciteit van meer dan 20 jaar. 

Alleen voor schade aan teelten, oogsten of voor de landbouw nuttige dieren kun je vergoeding krijgen.

Meebrengen

  • Datum teistering en oorzaak schade
  • Aard van de teelt en grondsoort getroffen perceel
  • Gegevens recentste verzamelaanvraag en oppervlakteaangifte (producentennummer, oppervlakte en nummers getroffen percelen, totale oppervlakte land- en/of tuinbouwuitbating, ...)

Contactinformatie