Contestation d'une redevance

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Détails du contact

Adresse
Veuillez compléter rue, numéro, boîte, code postal, ville/commune et pays.

Adresgegevens 1

Données concernant la redevance

Date et heure du bon de redevance *

Données session de stationnement

A compléter si applicable

J'ai payé
Début session de stationnement
Fin session de stationnement

Motif de la contestation

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.