Corona in het Zuiden

Het coronavirus houdt niet enkel België en Europa in z’n greep. Wereldwijd worden landen getroffen door het virus.

Aan de leden van de Noord-Zuidraad vroegen we hoe hun partnerorganisatie(s) in het Zuiden het coronavirus ervaren.
Hieronder lees je hun reacties.


 

IRIE vzw - Kameroen

In noodsituaties moet je snel handelen.

De coronacrisis in Odin Oto brengt heel wat problemen naar boven. We houden ons hart vast. De epidemie is al zo moeilijk te counteren in onze ‘zogezegde ontwikkelde landen’; wat zal dat in Afrika geven met hun gebrekkige gezondheidszorg.

Het Ministerie van Volksgezondheid van Kameroen deed reeds een mededeling aan de bevolking.
De scholen werden gesloten tot nader order. Verplaatsingen worden beperkt.

De maatregelen die bij ons in het Noorden gelden zijn een moeilijke opgave in Afrika; omdat “social distancing” en thuisisolatie niet altijd mogelijk zijn en/of effectief zijn als je met velen in een te klein huis of hut woont. Ook is stromend water en zeep vaak een schaarste waardoor het simpele handen wassen een luxe is.

Het bestrijden van het coronavirus is een wereldwijde uitdaging die moet worden aangepakt op basis van internationale samenhorigheid en samenwerking. Om het virus effectief te kunnen bestrijden, moet iedereen toegang hebben tot gezondheidszorg en de nodige infrastructuur, ook mensen in extreem arme gebieden.

We kunnen dit niet alleen. Iedere steun is daarbij hard nodig. Samen kunnen we voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen beschermd is tegen het coronavirus.

Onze medewerkers, die ter plaatse zijn bieden eerste hulp in Odin Oto. De leerkrachten geven vorming aan de lokale bevolking i.v.m. de hygiënemaatregelen. Zij volgen de leerlingen ook verder thuis op en volgen zelf strikt de opgelegde maatregelen op.

Op dit moment ligt de focus van de aanpak op het voorkomen van besmetting. Bijvoorbeeld door het uitdelen van water, zeep en andere middelen voor een goede basishygiëne. Er is vraag naar genoeg zeep en handdoeken, wasbakjes, emmers,…

De voorradige handdoeken worden gekookt en gewassen in het vrouwenhuis van de vrouwenvereniging ‘Beminga’. De vrouwenvereniging vroeg voor financiële middelen om drie naaimachines aan te kunnen kopen om mondmaskers aan te maken. Dit om de volgende stap van de Corona-maatregelen voor te zijn.

Door de bouw van de watertoren, in Odin Oto, is de infrastructuur er om ‘proper water’ te kunnen oppompen; dit om te voorkomen dat mensen ziek worden door vuil water te nuttigen en om zich te kunnen wassen.

Het coronavirus is ons te vlug af geweest om de buizen en de aansluitingen op de toren te kunnen voorzien om watertappunten in de hele Educam-site te kunnen voorzien. De offertes hiervoor werden reeds opgemaakt. De producten en het materiaal zijn aanwezig in Ebolowa, de dichtst bijgelegen stad. De aannemers kunnen dadelijk starten met de werken. Voor de uitvoering hiervan heeft IRIE echter dringend de nodige financiële middelen nodig.

irieEen eerste zieke, met grieperige klachten, ligt in het “Centre de Santé de Zouameyong”. Ook hier doet het personeel zijn uiterste best met de karige middelen die er zijn.

In Odin Oto en omgeving neemt ieder zijn verantwoordelijkheid op en er is een goede samenwerking met het personeel van de Educam-site.
Het is misschien te laat om een groot aantal sterftegevallen te vermijden, het is nog niet te laat om een echte catastrofe af te wenden. Dat voorkomen is ook in het belang van de rijkere landen: zonder adequate afremming van het virus in Afrika, kan het binnen enkele maanden vandaaruit terug overslaan op deze landen.

Al maakt het virus geen onderscheid, toch kun je zeggen dat de armste lagen van een bevolking economisch en qua gezondheid het zwaarst worden getroffen door een pandemie. Zij hebben niks om op terug te vallen.

“Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken. Verslaan we corona niet in Afrika, dan blijft het de wereld kwellen", zoals de premier van Ethiopië Abiy Ahmed onlangs schreef. Groepsbescherming moet je mondiaal aanpakken. Om het met een vakterm te zeggen, het gaat om global health security.

IRIE probeert de bestaande integrale gezondheidssystemen te versterken want wanneer die beter zijn toegerust, dan kunnen ze ook beter een ziekte als COVID-19 helpen voorkomen en bestrijden.

Een andere kant van IRIE’s aanpak, is dat we naast het gezondheidsprogramma ook kleine ondernemers steunen en zorgen dat mensen beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zo hebben ze tenminste een kleine maar cruciale reserve. Betere publieke gezondheidszorg, onderwijs en grotere economische weerbaarheid, dat is waar IRIE al jaren aan werkt.

Hopelijk trekt deze crisis vlug voorbij en trekken we er allemaal wijze lessen uit.

SAMEN zijn we sterk.

Meer info: Myriam Leunens - website


 

Kitanda vzw - Kenia en Noord-Nigeria

Kenia 

Sinds 2010 is het Ebenezer life centre een project dat door de vzw Kitanda wordt ondersteund. Dankzij steun van de Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en vele sympathisanten was het mogelijk om deze bevolking te voorzien van water en sanitatie, de start van landbouw met viskweekvijvers, en het bouwen van een school.

Op vandaag is er een lockdown in Kenia ten gevolge van het coronavirus. Dit houdt ook heel wat voorschriften in voor het weeshuis waar dit een te zware belasting op de werking legt. De scholen zijn gesloten maar de kinderen zitten op heel beperkte ruimte samen in het weeshuis. De ziekenboeg neemt, naar hun mogelijkheden, de zorg en preventie op zich.
Maar er is nood aan handschoenen, zeep, ontsmettingsmiddel, medicatie…
Er is een gekwalificeerd klinisch medewerker aanwezig in het weeshuis, die de gezondheidstoestand van de kinderen en enkele medewerkers moet kunnen ondersteunen en opvolgen. Omdat ziekenhuizen gesloten zijn, en transport ook erg bemoeilijkt is, moeten ze meer in staat zijn om zelf te kunnen opvangen en de zieke kinderen zelf te verzorgen. Dit brengt extra kosten die ook zij niet kunnen dragen.

Tevens is er een moeilijkheid om de kinderen van het noodzakelijke eten te voorzien. Alle marktactiviteiten zijn gestopt, alle activiteiten stilgelegd en voedsel is schaarser en duurder. Er is ook een avondklok van 19 tot 5 uur.  

Speciale aandacht voor de weduwen in Ayweyo

In Ayweyo is er actueel een bijkomende ramp doordat de rivier Nyando uit zijn oevers is getreden. Hierdoor zijn enkele weduwen die in deze locatie wonen en in het programma zijn opgenomen ontheemd.

Ondertussen zijn deze weduwen met hun kinderen opgenomen in de school (die momenteel gesloten is voor onderwijs).  Maar hier kunnen de weduwen de sociale afstand onmogelijk respecteren en zijn er geen sanitaire mogelijkheden, wat hun hygiëne erg bemoeilijkt.
Er is ook geen eten omdat hun reeds schaarse familiale landbouw werd vernietigd. Deze weduwen gingen hun groenten verkopen op de markt om te overleven, maar deze markten zijn ook gesloten. Ze hebben ook geen toegang tot de medische faciliteiten, ondermeer doordat het publiek transport is stil gelegd. 50 mensen werden door deze watervloed dakloos en 18 families werden in de school opgenomen.

De huisvesting van deze weduwen

kitandaDe Nyando rivier is, ter hoogte van Ayweyo waar vele weduwen wonen, buiten de oevers getreden. Hun huizen zijn dermate beschadigd dat er een herstel van hun woning nodig is alvorens deze vrouwen (vaak met de zorg voor kinderen en/of kleinkinderen) naar hun huis terug kunnen.

Eén woning is inmiddels hersteld. Er is geen budget om de woning volledig te herbouwen maar een dergelijk herstel maakt het mogelijk voor deze weduwen om hun woning opnieuw te bewonen met hun gezin.

Noord-Nigeria

Een tweede project die reeds vele jaren door de vzw Kitanda wordt ondersteund is gelegen in Noord-Nigeria. Daar is de situatie momenteel rustiger. Er is een "coronabeleid”. Er is een totale lockdown uitgeroepen door de State Governor, wat betekent dat de markten gesloten zijn. 

De vrees voor een uitbraak is groot omdat er geen medische voorzieningen zijn in deze regio. Er wordt onderricht gegeven door de medewerkers van het medisch centrum aan de bevolking. Kitanda bouwt er momenteel een ziekenhuis. Deze is nog in opbouw, maar een voorlopig medische post is reeds gestart en erg actief, maar er is geen corona-instroom.

Meer info: Rudy Devinck - website


 

Oxfam Wereldwinkels

Oxfam luidt de noodklok over dreigende corona catastrofe in ontwikkelingslanden

oxfamOxfam heeft opgeroepen tot een pakket van bijna 160 miljard dollar aan onmiddellijke schuldkwijtschelding en hulp voor de financiering van een mondiaal noodplan voor de volksgezondheid, om miljoenen sterfgevallen als gevolg van het Coronavirus te helpen voorkomen. Het vijfpuntenplan zou arme landen in staat stellen actie te ondernemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de capaciteit van de gezondheidssystemen op te bouwen om voor de zieken te zorgen. Oxfam België lanceert bijgevolg een noodfonds voor de meest kwetsbare gemeenschappen.

Het volledige artikel kan je nalezen op de website van Oxfam.

Nu is het moment om de globale spelregels fundamenteel te veranderen

oxfamDe coronapandemie verandert de wereld en ons denken. De vraag is: in welke richting duwen we die verandering? Aanvaarden we dat het virus ervoor zorgt dat iedereen beschutting zoekt binnen eigen kring en landsgrenzen? Of vertalen we de tastbare onderlinge afhankelijkheid in een nieuwe internationale orde? Beantwoorden we de dreigende recessie met een pleidooi voor deglobaliseren en herlokaliseren of grijpen we de kans om de globalisering eindelijk fundamenteel anders in te vullen?
 
 
Meer info: Wim Spanhove - website
 

 
 

Terradialoog vzw - Togo

Voorlopig zijn de cijfers van besmettingen en overlijdens in Togo nog niet zo hoog. Toch heeft het verschijnen van het Covod19-virus in het arme Togo ingrijpende gevolgen.

De luchthaven is gesloten, het transport ligt bijna volledig stil, de scholen zijn dicht, de markten gesloten (zelfs die van de voeding!), activiteiten zijn afgelast, kerken en moskeeën zijn alleen open voor individueel gebed.

De Togolezen zijn bang voor voedseltekort en zeker voor hun gebrekkige gezondheidszorg.
A3E, onze plaatselijke partner is, met onze steun, meteen in actie geschoten om de arme bevolking in ‘onze’ dorpen te helpen in hun gevecht tegen het corona-virus. Ontsmetting en handhygiëne is daarbij van levensbelang. Maar de ontsmettingsmiddelen en de zepen zijn moeilijk te krijgen en veel te duur voor de landelijke bevolking. Daarom zijn we gestart met een nieuw project: produceren van zeep en javel.

terradialoogA3E maakt vloeibare zeep en javel en verkoopt die aan 50% van de officiële prijs, net genoeg om de basisproducten voor een volgende lading aan te kopen. Zo kunnen ook de dorpelingen door een verhoogde hygiëne de strijd tegen corona aangaan.

Griet Verrewaere, de studente postgraduaat duurzame ontwikkeling Howest-Vives, die in onze projecten stage liep, heeft nog voor de eerste lading meegeholpen. Dan moest ze - omwille van corona- vertrekken. 

Natuurlijk worden de schooltuinen nu extra verzorgd zodat de gezinnen voorlopig toch voldoende voeding hebben.

Meer info: Lieve Hoet - website


 

Unicef - Zuid-Soedan

Wanneer preventie de enige optie is

unicefOok in Zuid-Soedan zijn de eerste gevallen van besmettingen met het coronavirus gemeld. UNICEF is in opperste staat van alertheid. Zonder vaccin of medicijn voorhanden, is preventie de enige optie.

Lokale teams gaan van deur tot deur om de bevolking te informeren. In normale omstandigheden organiseren de sociale mobilisators informatiesessies voor grotere groepen, maar nu gebeurt dit in familieverband, zodat een veilige afstand kan gerespecteerd worden. De juiste informatie geven over hoe je je kan beschermen tegen het coronavirus en ervoor zorgen dat mensen hun gedrag aanpassen, is de belangrijkste maatregel die kan genomen worden.

UNICEF is bijzonder trots op alle sociale mobilisatoren in het hele land die zich onvermoeibaar inzetten om mensen te informeren zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid en hun leven. Correcte en geverifieerde informatie verspreiden over het coronavirus is essentieel om de verspreiding af te remmen.

Lees het volledige artikel op de website van Unicef.

Meer info: Stefanie Vuylsteke - website


 

WSM West-Vlaanderen - India

Zorgen voor elkaar, nu meer dan ooit!

De coronacrisis slaat hard toe. Tegelijk komt het beste in de mensen naar boven. Solidariteit herleeft. Maar solidariteit mag niet aan de landsgrenzen stoppen…

Ook de partners van WSM zorgen voor de kwetsbaren in hun gemeenschap. De mutualiteiten in Afrika trekken rond met advies en zeep. Partner GK in Bangladesh ontwikkelde een betaalbare coronabloedtest en verdeelt voedselpakketten aan wie op straat komt te staan. In de Dominicaanse Republiek zet partner MOSCTHA in op preventie bij Haïtiaanse migranten en voorziet waar nodig zorg voor besmette personen. Partner MOJOCA in Guatemala doet dit bij straatjongeren. In Nepal bekwamen de vakbonden steun vanuit de overheid voor getroffen werknemers. In India trekt partner AREDS tot in de sloppenwijken om te verzekeren dat mensen met een beperking, weduwen en ouderen hun uitkering krijgen…

Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk sociale bescherming is. Overal ter wereld wordt alles op alles gezet om de verspreiding van het virus in te dijken en de zieken zo goed mogelijk te verzorgen. In landen met een sterke sociale bescherming lukt dit duidelijk beter. Sociale bescherming zorgt ervoor dat ziekenhuizen de vele extra patiënten aankunnen. Dat er een vervangingsinkomen is voor wie technisch werkloos wordt. Meer dan ooit staan we dan ook op de barricades voor sociale bescherming.

Maar uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke acties. WSM ondersteunt de extra initiatieven van partnerorganisaties tijdens deze crisis. 

WSM West-Vlaanderen steunt AREDS in India

wsmIn Tamil Nadu, India, krijgen ouderen, mensen met een beperking, weduwen en dergelijke een beperkte uitkering. AREDS kreeg het mandaat van de overheid om die uitkeringen te betalen. Daarvoor gaan ze met medewerkers en vrijwilligers bij de rechthebbenden thuis langs, want een bankrekening hebben de mensen niet. Zij kunnen zich vaak ook moeilijk verplaatsen, zeker nu door de lockdown het openbaar vervoer stilligt. AREDS trekt dus ook in deze coronatijd tot in sloppenwijken en afgelegen dorpen om er duizenden mensen op te zoeken. Op die manier verzekeren ze dat deze kwetsbare groepen hun broodnodige uitkering krijgen. Tijdens de uitbetaling wordt er een vingerafdruk genomen als ‘handtekening’. Daarom voorziet AREDS hygiëneproducten, mondmaskers en handschoenen voor medewerkers en vrijwilligers. Zo kunnen de uitbetalingen op een veilige en correcte manier gebeuren. Dat betekent een zware extra kost voor AREDS. De huisbezoeken stopzetten is echter geen optie, want dat zou betekenen dat de al zo kwetsbare uitkeringsgerechtigden helemaal geen inkomen meer hebben. Voor deze mensen betekent geen uitkering ook geen eten. Onze oproep vandaag is daarom heel concreet: steun AREDS zodat zij dit werk veilig kunnen verderzetten.

Meer info: Mia Vandenberghe - website

Contactinformatie