COVID Safe Ticket: alles wat je moet weten

Update 30 november 2021


Covid safe ticket

Het COVID-certificaat werd in juni 2021 ingevoerd om reizen binnen de EU veilig te laten verlopen. Sinds 13 augustus 2021 heb je ook een COVID-certificaat – ook wel een COVID Safe Ticket of CST – nodig om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen in België. En sinds 1 november heb je in Vlaanderen zo’n COVID Safe Ticket onder meer ook nodig in de horeca en fitnesscentra.

Wat is het COVID Safe Ticket?

COVID Safe Ticket is een verzamelnaam voor verschillende soorten certificaten. Er bestaan drie types certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus
 • Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test

Hoe bekom je jouw COVID Safe Ticket?

Je kan jouw COVID Safe Ticket op verschillende manieren opvragen:

Om certificaten digitaal op te vragen heeft u een identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

Hulp bij het opvragen van jouw COVID Safe Ticket

Als Bruggeling kan je langskomen in het Huis van de Bruggeling, in de hoofdbibliotheek Biekorf en de buurtcentra van Mintus voor hulp bij het downloaden en het printen van jouw COVID Safe Ticket.

Breng zeker je identiteitskaart en pincode of een geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme) mee. Deze zijn noodzakelijk het COVID Safe Ticket te kunnen downloaden printen.

Ambtshalve schrapping of geen rijksregisternummer

Ben je ambtshalve geschrapt of heb je geen rijksregisternummer? Dan kan je een COVID Safe Ticket aanvragen met behulp van een digitale sleutel. Deze digitale sleutel kan je aanmaken bij een lokaal registratiekantoor.

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Je brengt een bewijs van je identiteit mee en je e-mailadres voor het verkrijgen van een activatiecode.

Op basis van deze activatiecode en de link die je krijgt in je persoonlijke mailbox, kan je een digitale sleutel aanmaken waarmee je vervolgens zelf online je Covid Safe Ticket kan aanvragen.

Welke regels gelden er omtrent het gebruik van het Covid Safe Ticket?

Indien de organisator gebruikmaakt van het Covid Safe Ticket dan gelden de volgende regels:

 • Men dient bij toegang een Covid Safe Ticket/Digital Covid Certificate te kunnen voorleggen (en – voor zover van toepassing -een toegangsticket tot het evenement), dat zal worden ingelezen (en enkel zal worden ingelezen) door de CST-module in de COVIDSCan App.
 • Een Covid Safe Ticket is geldig in de volgende gevallen:
  • De persoon is in het bezit van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + twee weken (dit geldt voor alle type vaccins), voor zover deze persoon geenpositieve PCR test of snelle anitgeen test heeft afgelegd in een periode van 11 dagen of minder voorafgaand aan het evenement;
  • Of beschikt over een herstelcertificaat waarvan de geldigheid start 11 dagen na de datum van de eerste positieve PCR test afname en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste positieve test;
  • Of indien een PCR-test een negatief resultaat geeft
   • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 48u (2 dagen)
  • Of indien een snelle antigene test, uitgevoerd door medisch geschoold personeel, een negatief resultaat geeft:
   • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 24u (1 dag) 
 • Bij het gebruik van Covid Safe Ticket dient geen CERM/CIRM ingevuld te worden (er moet wel toelating worden gevraagd aan het lokaal bestuur).

We vestigen er ook uw aandacht op dat de volgende beslissingen van toepassing blijven (en  overeenstemmen met beslissingen die reeds door het Overlegcomité zijn genomen): 

 • De toegangscontrole dient streng te zijn. Het Covid Safe Ticket is persoonlijk, de identiteit moet ook geverifieerd worden door de personen die daartoe worden aangewezen in hetsamenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. 
 • Verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat deorganisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe Ticket dient te controleren,hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelendienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te(her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord en het uitvoeringsakkoord daarvan.
 • Als het Covid Safe Ticket is verlopen, wordt de deelnemer gevraagd om het terreinonmiddellijk te verlaten en wordt hij begeleid naar de uitgang of naar een testfaciliteit die op  het terrein aanwezig is en daar te blijven in afwachting van een nieuw negatief testresultaat datgeregistreerd wordt volgens de geldende regels.
 • Voor zover de aard van het massa-evenement of een proef-of pilootproject het gebruik van het Covid Safe Ticket toelaat (zie hierboven punten 1 tot en met 3 of punt 18 voor meerinformatie) en de organisatie besluit om met het Covid Safe Ticket te werken, moeten deze regels in acht worden genomen bij het organiseren van uw massa-evenement, anders kan hetevenement niet plaatsvinden;
 • Voor zover de aard van het massa-evenement of proef-of pilootproject ertoe leidt dat hetgebruik van het Covid Safe Ticket verplicht is (zie hierboven punten 1 tot en met 3 voor meer informatie), moeten deze regels in acht worden genomen bij het organiseren van uw massa-evenement, anders kan het evenement niet plaatsvinden. 

De organisator en de lokale besturen die toestemming verlenen voor het plaatsvinden van een evenement dienen toe te zien op de naleving van deze voorwaarden.