Coronavirus: help de verspreiding vertragen

Ongeacht wie je bent: iedereen kan zijn steentje bijdragen in deze wereldwijde crisis. In de eerste plaats door de adviezen van de overheid nauwgezet op te volgen. Maar bijvoorbeeld ook door aandacht te hebben voor kwetsbare personen in je omgeving.

Het begint bij jezelf

  1. Was regelmatig je handen.
  2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  3. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
  4. Blijf zoveel mogelijk thuis.
  5. Als je ziek bent, neem je telefonisch contact op met je huisarts.Ga NIET in de wachtzaal zitten en ga niet op eigen initiatief naar de spoedgevallendienst of een triagepunt.


→ Download een handige poster met deze tips en hang hem uit.

Tips om de verspreiding van het virus te vertragen

  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Bewaar altijd 1,5 meter afstand met andere mensen.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Richtlijnen voor bedrijven

Specifiek voor bedrijfsleiders en ondernemingen bundelde het Agentschap voor inoveren en ondernemen van de Vlaamse Overheid een aantal vragen en antwoorden in overleg met de FOD Volksgezondheid. Ook op de website van de FOD Economie en de website van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg vind je nuttige info.

Blijf op de hoogte

Sinds de start van de coronacrisis circuleren veel onwaarheden en vals nieuws. Informeer je bij betrouwbare bronnen en volg actief de kanalen van de overheid.

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de twitter-account en de facebook-pagina worden alle nieuwe ontwikkelingen meegegeven en krijg je hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus.

Informatie voor anderstaligen en slechthorenden

We bundelden alle basisinfo voor anderstaligen en slechthorenden op een afzonderlijke pagina.