Coronavirus: help de verspreiding vertragen

Ongeacht wie je bent: iedereen kan zijn steentje bijdragen in deze wereldwijde crisis. In de eerste plaats door de adviezen van de overheid nauwgezet op te volgen. Maar bijvoorbeeld ook door aandacht te hebben voor kwetsbare personen in je omgeving.

Zes gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus

Omdat het coronavirus op dit moment nog lang niet verdwenen is, spelen mondmaskers een belangrijke rol. Ontdek alles wat je moet weten over mondmaskers in de strijd tegen COVID-19.

Wat als je ziek bent of iemand van je familie ziek is ?

Wat als je koorts en/of luchtwegklachten hebt?

 1. Blijf thuis
 2. Bel je huisarts en vermeld je symptomen.
 3. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
 4. De huisarts zegt je aan de telefoon wat je moet doen, bijvoorbeeld naar de praktijk of een triagecentrum gaan voor een test.
 5. Je maakt een lijstje met personen met wie je in nauw contact kwam.
 6. Is jouw test positief ? Dan start de contactopvolging.

Wat moet je doen als iemand uit je familie of van je vrienden ziek is?

Is er bij jou thuis of bij familie of vrienden iemand ziek? Volg deze regels, zo worden jij of andere mensen niet besmet:

 1. Raak de zieke zo weinig mogelijk aan. Laat maar 1 persoon uit de omgeving voor de zieke zorgen.

 2. Laat iemand anders voor de zieke zorgen als je:

  • ouder bent dan 65 jaar
  • diabetes hebt of al lang iets hebt aan je hart, nieren of longen
  • zelf gevoelig bent voor infecties
 1. Zorg voor frisse lucht binnen: zet het raam van de patiënt een paar keer per dag 30 minuten open.

 2. Was vaak je handen. Raak je ogen, neus of mond alleen aan met gewassen handen.

 3. Eet apart en gebruik nooit dezelfde spullen (borden, messen, glazen, …) als de zieke. Gebruik ook niet dezelfde handdoek of lakens.

 4. Desinfecteer plaatsen die je veel aanraakt 1 keer per dag met javelwater van 1%, bijvoorbeeld tafel, nachtkastje, deurklink, wc-bril. Doe hiervoor 1 eetlepel bleekmiddel (javel) in 1 liter water.

 5. Als er iemand in je familie of van je vrienden ziek is, moet je zelf niet in isolatie gaan. Je mag nog naar buiten, maar hou je wel aan de algemene maatregelen. Ook als je in de zorgsector werkt, hoef je niet in (thuis)isolatie te gaan. Zolang je zelf geen gezondheidsklachten hebben (hoesten, koorts) mag je blijven werken. Pas daarbij wel de interne preventieprocedures toe en/of draag een chirurgisch masker gedurende 14 dagen.

 6. Volg deze regels tot de zieke geen symptomen meer heeft (koorts, spierpijn …).

Richtlijnen voor bedrijven

Specifiek voor bedrijfsleiders en ondernemingen bundelde het Agentschap voor inoveren en ondernemen van de Vlaamse Overheid een aantal vragen en antwoorden in overleg met de FOD Volksgezondheid. Ook op de website van de FOD Economie en de website van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg vind je nuttige info.

Waarmee moet ik bij een heropstart rekening houden in mijn onderneming?

De Groep van Tien - die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers - stelde een praktische gids op. In deze gids vind je alles wat je moet weten om veilig weer aan het werk te gaan en de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Blijf op de hoogte

Sinds de start van de coronacrisis circuleren veel onwaarheden en vals nieuws. Informeer je bij betrouwbare bronnen en volg actief de kanalen van de overheid.

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de twitter-account en de facebook-pagina worden alle nieuwe ontwikkelingen meegegeven en krijg je hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus.

Informatie voor anderstaligen en slechthorenden

We bundelden alle basisinfo voor anderstaligen en slechthorenden op een afzonderlijke pagina.