Coronavirus: maatregelen voor organisatoren van evenementen

Update 30 november 2021


Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden specifieke regels voor de organisatie van evenementen in Brugge. Dit overzicht maakt je wegwijs in je verplichtingen als evenementorganisator.

Coronamaatregelen voor evenementen in Brugge

Algemene maatregelen

In elk geval dienen, bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, de minimale horecaregels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitoefening van deze horeca-activiteiten zijn verboden tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens;
 • maaltijden en dranken kunnen tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens niet worden aangeboden om af te halen en te leveren;de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • het personeel draagt een mondmasker;
 • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.
 • een maximum van zes personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Personen die onder hetzelfde dak wonen mogen ongeacht hun aantal een tafel delen;
 • enkel zitplaatsen aan tafel of aan de toog zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten;
 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • het personeel draagt een mondmasker;
 • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.

Ook de minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn op deze evenementen van toepassing.

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij alle evenementen, zowel voor het publiek als voor de medewerkers en organisatoren, ongeacht de grootte van het evenement, en ongeacht of het evenement plaatsvindt met of zonder CST.

Daarnaast gelden verschillende bijkomende regels naargelang het evenement binnen/buiten en met/zonder CST plaatsvindt.

Evenementen die georganiseerd worden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Binnen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen, en congressen mogen binnen enkel worden georganiseerd voor maximum 50 zittende personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

Professionele en niet-professionele sportwedstrijden mogen binnen blijven doorgaan, maar de aanwezigheid van publiek is verboden. Elke deelnemer tot en met 17 jaar kan wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

De naleving van de social distancing wordt aanbevolen, en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Het is niet mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

Buiten

Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen mogen buiten enkel worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van maximum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen elk gezelschap, en is verantwoordelijk voor de crowd control. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Het is niet mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

Evenementen met het gebruik van het Covid Safe Ticket (Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten)

De maximale aantallen van 50 zittende personen binnen en 100 zittende of staande personen buiten zoals hierboven vermeld kunnen enkel worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Een massa-evenement is een publiek toegankelijk evenement, zoals bijvoorbeeld kerstmarkten en winterdorpen.

Binnen

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 50 zittende personen en van maximum 75.000 zittende personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Professionele en niet-professionele sportwedstrijden binnen mogen blijven doorgaan, maar de aanwezigheid van publiek is verboden. Elke deelnemer tot en met 17 jaar kan wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Buiten

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van minimum 100 zittende of staande personen en van maximum 75.000 zittende of staande personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket. Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

De minimumaantallen zoals hierboven beschreven kunnen worden gewijzigd door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen of minder dan 100 personen buiten kan eveneens worden georganiseerd met toepassing van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar een massa-evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Op het massa-evenement zelf gelden geen social distancingregels maar wel een mondmaskerplicht.

Daarnaast gelden uiteraard ook de nodige regels omtrent het gebruik en de controle van het COVID Safe Ticket zelf.