Coronavirus: maatregelen in Brugge

 1. Algemene maatregelen
 2. Publieke ruimtes
 3. Handelszaken
 4. Bedrijven
 5. Onderwijs
 6. Transport
 7. Ziekenhuizen
 8. Recreatie
 9. Vieringen en levensgebeurtenissen
 10. Gevangenis

Update 3 april 2020 - 22.30 uur

Maatregeleen van kracht tot en met 19 april 2020


 Algemene maatregelen

Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je respecteert de richtlijnen rond hygiëne en houdt minimum 1,5 meter afstand tussen elkaar. Probeer bovendien zoveel mogelijk te vermijden om verschillende leeftijdscategorieën te vermengen.

Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Verplaatsing van en naar het werk (in het geval telewerk geen optie is)
 • Verplaatsingen in functie van je job
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen 

Wie zich op de openbare weg begeeft, heeft vooralsnog geen attest nodig om zijn of haar verplaatsing te verantwoorden.

Mag ik nog gaan wandelen?

Ja, maar enkel met de personen met wie je onder hetzelfde dak woont of met één vriend(in). Dit mag enkel wanneer je de sociale afstand van 1,5 meter respecteert.

Mag ik de auto nemen om ergens te gaan wandelen of sporten?

Nee. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.

Geldt er een samenscholingsverbod?

Ja. De volgende zaken zijn daarbij ook verboden:

 • Alle privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
 • Alle schooluitstappen en activiteiten in het kader van jeugdbewegingen;
 • Alle activiteiten van de erediensten. 

Wat mag wel:

 • Activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
 • Sporten! Daaronder verstaan we fysieke activiteit, individueel, met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met één vriend. Respecteer hierbij altijd een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Let wel: enkel om te wandelen, fietsen of joggen mag je de straat op en dat enkel in de onmiddellijk omgeving van je woning. Andere sporten zoals basket, voetbal, skaten ... kan je alleen op je eigen oprit of in je eigen tuin/koer en met je eigen familie uitoefenen. 

Mag ik verhuizen?

Verhuizen mag, samen met je gezin en geholpen door één extra persoon.

Een verhuisfirma inschakelen kan enkel als zij de verhuis volledig op zich nemen. In dat geval mag geen enkel gezinslid mee helpen of zich mengen met de professionele verhuizers.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. 

Ik ben momenteel op mijn kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?

Het is noodzakelijk dat studenten één plaats kiezen om te blijven tijdens de crisis. Ze blijven dus ofwel thuis, ofwel op kot, maar wisselen niet af tussen beiden.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?

Ja.

Wat zijn de essentiële of cruciale beroepen en sectoren?

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus komen de termen ‘essentiële beroepen’ en ‘cruciale sectoren’ vaak aan bod. Welke beroepen hier precies onder vallen, staat beschreven in een ministerieel besluit van 13 maart 2020. Voor een overzicht kan je hier terecht.

Terug naar boven


 

Publieke ruimtes

Zijn publieke ruimtes en dienstencentra nog toegankelijk?

Neen.

Publieke plaatsen zoals het fietspunt, toeristische infokantoren, In&Uit, de vrijwilligerscentrale, musea, de leeszaal van het stadsarchief, sportcentra, speelpleinen, lokale dienstencentra, de uitleendienst, het loket van de ombudsdienst, het kostuumatelier … deze zijn allemaal gesloten.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Het Huis van de Bruggeling

Het Huis van de Bruggeling blijft open volgens de normale uren, de gemeenteafdelingen sluiten de deuren. 

Burgers worden gevraagd om er enkel op afspraak en voor strikt noodzakelijke dienstverlening (bv. termijngebonden dienstverlening) langs te komen in het Huis van de Bruggeling. Wat niet dringend is, stel je bij voorkeur even uit. Voor heel wat zaken kun je op deze website terecht.
Zie www.brugge.be/producten of www.brugge.be/thuisloketburgerzaken (alle akten en attesten)

Het Huis van de Bruggeling blijft volgens de normale uren open. Men kan er wel uitsluitend na telefonische afspraak (via t 050 44 8000 of aan de onthaalbalie) terecht en slechts voor een beperkt aantal zaken:

 • Bepaalde noodzakelijke verblijfsdocumenten voor niet-Belgen
 • Aangiftes van adopties
 • Inzage termijngebonden plannen
 • Budgetmeter
 • Afhalen van dringende e-id, reispassen, rijbewijzen (documenten die vervallen zijn).

Let wel: je kan enkel elektronisch betalen.

Maak altijd de afweging of een bezoek nodig is en stel een bezoek zoveel mogelijk uit. Wie twijfelt, neemt best telefonisch contact op.

Wie ziek is, maar toch dringend een van deze passen nodig heeft, kan steeds via volmacht de identiteitskaart (bv. voor een ziekenhuisopname), rijbewijs of reispas laten afhalen.

→ Tip: Voor heel wat andere zaken kan je een beroep doen op onze online-dienstverlening via www.brugge.be/producten of www.brugge.be/thuisloketburgerzaken (alle akten en attesten). Daarnaast kan je altijd telefonisch contact opnemen via 050 44 8000.

 • Het Stadhuis blijft open, maar uitsluitend voor burgerlijke huwelijken in beperkte kring.

 • Magazijn Walwein (Walweinstraat 20, 8000 Brugge) blijft open (volgens de normale openingsuren) voor het afhalen van afvalzakken en bedrijfsafvalzakken.

 • De Fietsendienst (Lodewijk Coiseaukaai 2, t  050 47 28 10) werkt op afspraak voor de teruggave van fietsen en het labelen van fietsen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Als een gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn alle bibliotheekfilialen in Brugge gesloten.

Enkel de Hoofdbibliotheek (Biekorf) biedt vanaf maandag 6 april een afhaaldienst aan. Na reservering van werken, kan je deze afhalen op afspraak. Meer info hierover lees je hier.

Zijn de provinciale domeinen gesloten?

Enkel de recreatieve delen (bv. speeltuinen) zijn verboden terrein. De parken en bossen blijven open.

Het is echter niet toegelaten om je met de wagen naar één van deze domeinen te begeven, aangezien dit aanzien wordt als een niet-essentiële verplaatsing. Om dit verder te ontraden, werden onder meer de parkings van Tillegem, Beisbroek, Ryckevelde, Fort van Beieren en de Sint-Pietersplas afgesloten.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Blijven recyclageparken geopend?

Neen. Recyclageparken zijn momenteel gesloten. Voor de aankoop van compostvaten en -bakken kan je tijdelijk terecht in het magazijn van de dienst Openbaar Domein in de Walweinstraat.

De recylageparken gaan terug open op dinsdag 7 april 2020. Dat zal verlopen onder een aantal voorwaarden en bijkomende veiligheidsmaatregelenElke bezoeker moet minstens een dag op voorhand telefonisch een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan op het nummer 050 44 8000.

Wordt het vuilnis nog opgehaald?

Ja. Ophaling van huisvuil, PMD en groenafval blijft gegarandeerd.

Enkel de geplande KGA-inzamelingen per wijk op 4 en 11 april gaan niet door.

Wat met textielcontainers?

Er wordt gevraagd om voorlopig geen kledij te deponeren in de containers te deponeren. Externe ophalers kunnen de ophaling niet meer garanderen.

Mag ik naar de glascontainer?

Ja, dat mag.

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan, aangezien deze als niet-essentiële verplaatsingen worden aanzien.

Blijven publieke toiletten open?

Alle publieke toiletten zijn gesloten, met uitzondering van het toilet in het administratief centrum Brugse Vrije (Burg).

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Enkel sporters met het topsportstatuut en op voorwaarde dat het om individuele trainingen gaat.

Welke maatregelen gelden in woonzorgcentra?

Voor woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekersverbod tot en met 19 april 2020.

Terug naar boven


 

Handelszaken

Welke winkels blijven open?

De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels, supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen …
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • tankstations en de leveranciers van brandstoffen (ter plaatse voedingsmiddelen consumeren is verboden).

De nodige maatregelen moeten getroffen worden in deze handelsaken om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voedingswinkels mogen uitsluitend tussen 7 uur 's morgens en 22 uur 's avonds geopend zijn. Ook nachtwinkels moeten uiterlijk om 22 uur dicht.

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden wanneer deze strikte richtlijnen nageleefd worden:

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst worden?

De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden, op voorwaarde dat ze de socialdistancing-maatregelen naleven.

Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

Mag er nog voeding via automaten verkocht worden?

Ja. De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Kan ik nog naar de bank en het postkantoor?

Ja, deze diensten maak deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven. Ze moeten wel de sociale afstand garanderen.

Bankloketten zijn enkel open op weekdagen. Tijdens het weekend kan je gebruikmaken van automaten.

Mag ik nog met cash geld betalen?

Ja, maar betaal zoveel mogelijk elektronisch. Cash geld is niet besmet, maar elektronisch betalen maakt het eenvoudiger om de sociale afstand te respecteren.

Moet ik een voedselvoorraad aanleggen (hamsteren)?

NeeVoedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden en blijven open zoals gebruikelijk.

Mogen wekelijkse markten blijven doorgaan?

De markten zijn verboden behalve in Lissewege en Zeebrugge. Dit om de bevoorrading van de lokale bevolking te garanderen.

Op iedere marktdag (maandag in Lissewege, vrijdag in Zeebrugge) is van elk type voeding één kraam toegelaten. Deze kramen bieden enkel essentiële voeding aan (vlees, vis, brood, groenten en fruit, kip aan ’t spit, traiteurbereidingen, zuivelwaren) en dus geen snoep, koffie, delicatessen, specialiteiten, hamburgers, kruiden, noten … 

Tussen de marktkramen wordt voldoende ruimte voorzien, zodat de social distance op de markt nageleefd kan worden. 

De folkloremarkt wordt afgelast.

Ambulante handel op het openbaar domein, zoals de twee frietkoten op de Markt, blijven toegelaten.

De volgende foren worden afgelast:

 • Halfvastenfoor Lissewege (21/03– 22/03)
 • Halfvastenfoor Brugge  (21/03 – 29/03)
 • Lentefoor Sint-Kruis  (28/03 – 05/04)
 • Paaskermis (paasvakantie)
 • Meifoor (30 april - 24 mei)

Mogen grootmarkten, zoals de vismarkt in Zeebrugge doorgaan?

Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Blijven cafés en restaurants open?  

Cafés moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Bedrijfsrestaurants blijven ook dicht. Met het oog op de zomer mogen terrassen opgebouwd worden, maar het meubilair moet binnen blijven. 

Kunnen we nog eten afhalen en eten bestellen?

Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

→ Kijk hier voor een lijst van Brugse restaurants die nu ook take-away en thuislevering aanbieden.

Blijven broodjeszaken en frituren open?  

Snackbars, broodjeszaken, frituren ... blijven open. Uitbaters moeten ervoor zorgen dat er geen lange wachtrijen ontstaan. Terassen zijn ook voor deze zaken niet toegestaan.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Nee. Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Mogen kappers openblijven?

Nee. Vanaf sinds woensdag 25 maart moeten ook kapsalons verplicht dicht blijven. Ook kapbeurten op afspraak of aan huis zijn niet langer toegestaan.

Wat met schoonheidscentra?

Die zijn gesloten. Schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Wat met wassalons?

Die blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Wat met hotels?

Hotels blijven open. Hotelbars- en restaurants, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes zijn gesloten. Een hotelrestaurant mag wel roomservice aanbieden.

Wat voor andere types van logement?

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

De mobilhomeparking ter hoogte van het kanaaleiland (barge) is gesloten.

Blijven dierenasielen open?

Dierenasielen blijven open, zowel tijdens de week als in het weekend.

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten,  veevoer …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, mogen hun werk verderzetten. Uiteraard moet ook hier social distancing gerespecteerd worden  en moeten werkgevers waar mogelijk inzetten op telewerken.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

De winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel helpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de socialdistancing-maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen) openblijven?

Neen, zij moeten sluiten.

Mogen thuiszorgwinkels openblijven?

Ja. Ze mogen open blijven op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden met de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja.

Mogen carwashes open zijn?

Nee, carwashes voor personenvoertuigen zijn gesloten. Uitzonderin hierop zijn carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren). Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, zij het wel dat de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

Mogen garages open blijven?

Ja, maar enkel om dringende reparaties uit te voeren én opvoorwaarde dat de regels rond social distancing gerespecteerd worden. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen wijnhandelaren open blijven?

Ja, op voorwaarde dat de sociale afstand in deze zaken gerespecteerd wordt.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Ja. Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Naar aanleiding van de de bestrijding van het coronavirus zijn een aantal federale, Vlaamse en Brugse steunmaatregelen van kracht. Kijk hier voor een overzicht dit hulppakket.

Terug naar boven


Bedrijven

Is telewerken verplicht?

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor functies die je niet van thuis uit kan uitvoeren, moeten bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. 

De niet-essentiële bedrijven die deze maatregelen (maximaal telewerk, naleving van sociale afstand voor niet-telewerkers) niet kunnen toepassen, moeten sluiten.

Deze verplichting is niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Mogen e-commercehandelaars hun activiteiten verderzetten indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, electronica, doe-het-zelf …)?

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de socialdistancing-maatregelen kan garanderen.

Onder e-commerce wordt verstaan: levering aan huis (bezorgers komen niet binnen) én afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur.

Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. Niet-essentiële bedrijven die in deze omstandigheden e-commerce opstarten, moeten dus een thuisbezorgingssysteem opzetten.

Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja.

Mogen mobiele vertegenwoordigers de baan op om hun job te doen?

Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Kan de bouwsector actief blijven?

Bouwactiviteiten buitenshuis zijn toegelaten, zolang de sociale afstand gerespecteerd kan worden.

Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen.

Herstellingen binnenshuis kunnen enkel indien deze hoogdringend zijn in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne (bv. loodgieter, herstellingen).

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce-handelaars aangewend worden.

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

In Vlaanderen krijgen alle mensen die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronacrisis een vergoeding van 202,68 euro om hun elektriciteit- en waterfactuur te dekken.

Moet ik mijn documenten in verband met tijdelijke werkloosheid nog steeds laten afstempelen door de gemeente?

Neen, volg de richtlijnen op de website van de RVA of telefoneer naar 02 515 44 44.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Door de uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 een tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit).

Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

Wat met autokeuringen?

Autokeuringen voor particulieren moeten gesloten worden. De gemeenschappen en de gewesten hebben de wettelijke termijnen verlengd.

Keuringen voor professionele voertuigen moeten openblijven in het kader van de veiligheid. Meer info hierover vind je op op de websites van de bevoegde diensten.

Terug naar boven


 

Onderwijs

Wat met scholen? 

De scholen blijven open, ook tijdens de paasvakantie. Alle lessen en buitenschoolse activiteiten zijn echter geschrapt. 

Scholen verzekeren het onthaal van kinderen waarvan de ouders in de gezondheidszorg of in de essentiële publieke sectoren werken of wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders. Voor dit onthaal mogen de scholen uitsluitend eigen personeel inzetten. 

Scholen waken er hierbij over dat ze de nodige hygiënische maatregelen naleven: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen.

De refters in scholen mogen open blijven

Hogescholen en universiteiten voorzien online afstandsonderwijs.

Internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen. De kinderen moeten er op de kamer eten.

Hoe kan ik opvang voor mijn kinderen regelen als ik moet gaan werken?

Doe voor de opvang van je kinderen een beroep op familieleden, vrienden, de school van je kind of een onthaalmoeder.

Doe in geen geval een beroep op mensen die behoren tot de risicogroepen - zoals ouderen - om je kinderen op te vangen.

De Stad sleutelt via het Loket Kinderopvang Brugge volop aan een noodopvangregeling voor kinderen van ouders die actief zijn in een cruciaal beroep en kinderen met een sociaal of medisch kwetsbare achtergrond. Voor meer info hierover kan je hier terecht.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Blijven de crèches open?

Ja, de crèches blijven open, voor kinderen tot maximum drie jaar oud.

Wat met opvang voor kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

Kan het volwassenenonderwijs nog doorgaan?

Neen, lessen worden opgeschort. Centra voor volwassenenonderwijs zetten maximaal in op modules voor afstandsonderwijs.

Gaan de lessen in teken- en muziekacademies door?

Alle activiteiten van het stedelijke deeltijds kunstonderwijs zijn geschorst tot en met de paasvakantie.

Tot nader order worden de activiteiten pas hervat op maandag 20 april. In geen van de scholen van het deeltijds kunstonderwijs zal opvang voorzien worden, aangezien ze onderwijs aanbieden buiten de klassieke schooluren.

 • Academie Brugge DKO (Academie voor Beeldende en Audiovisuele kunsten):
  • Alle activiteiten worden opgeschort, de school is gesloten tot en met de paasvakantie.
  • Het secretariaat blijft bereikbaar via e-mail of telefonisch op weekdagen tussen 16u en 19u.
 • Conservatorium Brugge DKO (Academie voor Muziek, Woord en dans):
  • Alle activiteiten worden opgeschort, de school is gesloten tot en met de paasvakantie.
  • Het secretariaat blijft bereikbaar tijdens de normale openingsuren.

Terug naar boven


 

Transport

Blijft het openbaar vervoer rijden?

Het openbaar vervoer blijft behouden.

Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bij gebruik van het openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen, zorgt je ervoor dat je je reisschema zoveel mogelijk aanpast om de spitsuren te vermijden.

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken:

 • Reizigers moeten voldoende afstand houden. Daardoor vermindert de capaciteit per bus of tram.
 • Belbussen worden afgeschaft
 • De shuttlebus in het centrum rijdt niet.
 • Alle Avondlijnen worden geannuleerd.
 • De kusttram rijdt in een beperkte dienstregeling, dagelijks vanaf 6 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds, met zoweel op week- als op weekenddagen een tram om de twintig minuten.

→ Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

De NMBS werkt met een aangepast aanbod. Vooral 's avonds rijden er minder treinen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren?

Taxidiensten blijven in gebruik, maar mogen maar één persoon per keer vervoeren. Gezinnen mogen wel samen in één taxi.

De fietskoetsen en fietstaxi's zullen tot 19 april niet meer uitrijden.

Mag ik carpoolen?

Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon met je meerijden. Een gezin mag zich wel in dezelfde wagen verplaatsen. Het is sowieso aangeraden de auto regelmatig te verluchten. Bovendien moeten verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermeden worden.

Mag ik nog zomaar naar het buitenland reizen?

Nee. De Belgische grenzen zijn gesloten voor alle niet-essentiëele verplaatsingen.

Wat met cruiseschepen?

Cruiseschepen vallen onder de beperking van recreatieve activiteiten. Ze mogen wel aanmeren in de havens, maar de passagiers mogen niet van boord gaan. Catering kan enkel aan boord voorzien worden.

Wat met autopechverhelping?

De autopecheverhelping kan in de week en weekend operationeel blijven.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.

Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan, maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moeten de hygiëne en de socialedistancing-maatregelen nageleerfd worden.

Blijft de Haven van Zeebrugge operationeel?

De haven van Zeebrugge stelt alles in het werk om operationeel te blijven. Dat meldt het havenbestuur zelf. Bedrijven in de haven moeten zelf uitmaken welke takken van hun bedrijf essentieel zijn.

 Terug naar boven


 

Ziekenhuizen

Zijn er speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

Alle consultaties, testen en niet-dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse ...)  kunnen  doorgaan. Patiënten kunnen zich door één persoon laten begeleiden.

Raadpleeg voor alle zekerheid de website van je ziekenhuis of telefoneer vooraf. Sommige ziekenhuizen hebben striktere regelingen.

Waarvoor dient het triagepunt in Sportcomplex Daverlo?

Op vraag van de federale overheid richt Stad Brugge samen met de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen vanaf vrijdag 20 maart een medisch triagepunt in op de site van Sportcomplex Daverlo.

Het doel van dit triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderwerpen aan een klinisch onderzoek. Naast dit onderzoek worden geen bijkomende medische zorgen geboden in het triagepunt. Er wordt enkel nagegaan of de patiënt in kwestie gehospitaliseerd moet worden of verder thuis verzorgd kan worden.

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing van een huisarts terecht in het triagepunt. Bent u zelf ziek, dan kunt u in geen geval op eigen initiatief naar het triagepunt gaan. Uw eerste aanspreekpunt blijft uw eigen huisarts, die u telefonisch contacteert. Hij of zij kan op zijn of haar beurt beslissen of u zich al dan niet naar het triagepunt moet begeven.

Mag ik op bezoek gaan bij iemand die in het ziekenhuis ligt?

Enkel bezoek van stagiaires, ouders van gehospitaliseerde kinderen en dichte familie van patiënten in kritieke of palliatieve toestand is toegestaan.

Dagcentra zijn gesloten voor alle publiek. Hetzelfde geldt voor kortverblijven, psychiatrische instellingen en medisch pedagogische instellingen (MPI's). Neem bij twijfel altijd rechtstreeks contact op met de betrokken diensten.

Wie wordt getest?

Niet iedereen met een mogelijke besmetting wordt getest op covid-19. De staalafnames zijn beperkt tot twee categorieën van personen:

 • Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van covid-19. 
 • Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van 'mogelijk geval', en die koorts heeft.

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano.

Kunnen gezondheidsmedewerkers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen? 

Ja. Gezondheidsmedewerkers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker.

Enkel in geval van koorts kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen ambulanciers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Ja. Ambulanciers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker.

In geval van koorts kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen patiënten met covid-19 worden behandeld met ontstekingsremmende middelen?

Dit wordt momenteel onderzocht. In afwachting is paracetamol de eerste keuze van behandeling bij koorts en pijn.

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?

Ja. Bloedinzamelingen blijven plaatsvinden, uiteraard mits inachtname van socialdistancing-maatregelen. Personen die ziek zijn, mogen - zoals ook in normale omstandigheden - geen bloed of plasma geven.

 Terug naar boven


 

Recreatie

Worden concerten, toneel- en theatervoorstellingen en festivals geannuleerd?

Alle indoor- en outdoorevenementen zijn geannuleerd tot en met 19 april, ongeacht het aantal bezoekers.

Het stadsbestuur besloot ondertussen zelf alle evenementen dat het zelf organiseert (inclusief evenementen Brugge Plus en Het Entrepot) tot eind mei te annuleren.

Blijven theaters en filmzalen open?

Theaters, concertzalen, filmzalen en culturele centra zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april.

Hetzelfde geldt voor de leeszaal van het stadsarchief en de lokale dienstencentra. Ook de Kinderboerderij en Natuurcentrum Beisbroek sluiten de deuren.

Worden sporthallen, zwembaden en fitnesszalen gesloten?

Sporthallen (inclusief personal training), zwembaden, golfclubs en fitnesszalen zullen gesloten zijn tot en met 19 april.

Bijeenkomsten, evenementen en trainingen van sportploegen, met of zonder publiek, worden geannuleerd tot en met 19 april. Ook go-cartverhuur is verboden tot en met 19 april.

Mogen kinderen nog op speelpleinen spelen?

Het is niet toegelaten om op openbare speelpleinen te spelen tot en met 19 april.

Mag je nog skaten op de skateparken?

Het is niet toegelaten om te skaten op de skateparken tot en met 19 april.

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van drones is enkel toegelaten op eigen privéterrein, gelegen aan de woning. Meer informatie hierover vind je hier.

Zijn musea, tentoonstellingen en toeristische attracties nog steeds toegankelijk?

Musea, tentoonstellingen en toeristische attracties zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april.

Musea Brugge biedt in deze coronatijden een uitgebreid online aanbod aan dat meer dan het bekijken waard is.

Kunnen koetsen, begeleide wandelingen en toeristische rondvaarten en rondritten nog doorgaan?

Alle recreatieve activiteiten zoals koetsritten, wandelingen met gidsen, rondritten, boottochten … worden geannuleerd, voorlopig tot en met 19 april 2020, ongeacht hun omvang (ongeacht indoor, outdoor, publiek of privaat van karakter…).

Ook straatanimatie wordt uitdrukkelijk verboden op het Brugse grondgebied.

Wat met fietsclubs op bv. zondagvoormiddag? Mogen zij hun rit nog uitvoeren?

Alle recreatieve activiteiten in groep – dus ook sporten - zijn verboden, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan. 

Worden pretparken en recreatieve centra gesloten?

Attractieparken, dierenparken, binnen- en buitenspeeltuinen, recreatieve centra zijn gesloten tot en met 19 april.

Mogen activiteiten van jeugdbewegingen en jeugdkampen nog doorgaan?

Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten, speelpleinen … zijn geannuleerd tot en met 19 april.

Is recreatief hengelen toegestaan?

Neen. Enkel joggen, wandelen of fietsen is toegestaan, mits respect voor de sociale afstand.

Mogen strandcabines geplaatst worden?

Neen. Strandcabines mogen voorlopig niet geplaatst worden. Dit verbod geldt voorlopig tot 19 april 2020. Indien de federale maatregelen verlengd worden, wordt ook deze maatregel opnieuw geëvalueerd.

Terug naar boven


 

Vieringen en levensgebeurtenissen

Kunnen familiefeesten doorgaan?

Familiefeesten dienen maximaal beperkt te worden en dienen in beperkte kring georganiseerd te worden.

Wat met begrafenissen en religieuze plechtigheden?

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn samenkomsten niet toegestaan. Om deze reden zijn er geen erediensten. Gebedshuizen mogen wel open blijven voor individuele bezoekers.

Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiale kring. Dit wil zeggen: in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Zowel kerkelijke als burgerlijke huwelijken kunnen doorgaan, maar ook in beperkte kring:

 • burgerlijke huwelijken enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • religieuze huwelijken enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, die moeten uitgesteld worden.

Terug naar boven


 

Gevangenis

Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?

Vanaf 14 maart tot en met 19 april 2020 zijn alle vormen van bezoek geannuleerd. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas.

Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

Terug naar boven