Corona-info op maat van horeca en handel

Op 9 juni gaat de eerste fase van het zomerplan in. Hierdoor kunnen horeca-ondernemers stapsgewijs terugkeren naar een normale werking.

Maatregelen vanaf 9 juni 2021

 • Activiteiten mogen binnen en buiten plaatsvinden, overeenkomstig het sectorale protocol.
 • De openingsuren zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur.
 • Maaltijden en dranken moeten zittend buiten geconsumeerd worden.
 • Er is geen bediening aan de bar toegestaan, behalve in eenmanszaken waar bestellen aan de bar is toegestaan (maar consumptie niet).
 • Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten. Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden. Een concreet actieplan voor de toepassing van deze ventilatiemaatregelen vind je hier.

Terrassen

Onder een “open terras” wordt een onderdeel van een inrichting bedoeld die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Minstens één volledige zijde van het terras is ten allen tijde geopend om voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bv. met een windscherm of zonnewering.

Terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, worden niet beschouwd als open terras en zijn dus niet toegelaten. Voor die ruimten gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name voor de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Richtlijnen voor klanten

Klanten blijven zo veel mogelijk aan hun eigen tafel zitten. De verplaatsingen van klanten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere klanten en het personeel tot een minimum beperkt wordt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

Klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) moeten een mondmasker of alternatief in stof dragen, behalve als ze aan tafel zitten. Als dat niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten ook een gelaatsscherm dragen. De personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die verplichting.

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel). Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gebruikt worden.

Er mogen maximaal 4 personen (kinderen van 12 jaar en jonger niet inbegrepen) aan een tafel zitten, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

Overige maatregelen

 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen gewaarborgd is. Het aantal tafels moet daaraan aangepast worden.
 • Alcoholische dranken mogen tot het sluitingsuur geserveerd worden.
 • Het gebruik van groepsspelen (biljart, darts, enz.) is alleen buiten toegestaan als de veiligheidsafstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden. Alleen zittende spelen zijn binnen toegestaan. De spelletjes moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd.
 • Het geluidsniveau mag binnen 80 decibel niet overschrijden.
 • Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.
 • Het collectieve/gedeelde gebruik van waterpijpen is verboden.

Takeaway bij Brugse horecazaken

Heel wat Brugse horecazaken bieden in deze uitzonderlijke tijden takeaway aan.

Bekijk het overzicht van Take-away in Brugge

Steunmaatregelen voor ondernemers

Ondernemers die zich getroffen weten door de coronamaatregelen, kunnen op een steunpakket van de federale, Vlaamse en lokale overheid rekenen.

Meer info over de steunmaatregelen

Terrasregeling

Ter ondersteuning van de Brugse horeca stelde de Stad op 2 juni al een plan voor rond de uitbreiding van terrassen. Om de opgelegde federale maatregel van social distancing te kunnen handhaven kan iedere uitbater van een horecazaak die al over een terrasvergunning beschikt een uitbreiding van zijn terras aanvragen, net zoals de uitbater van een horecazaak met een geldige exploitatievergunning (horecabestemming) die geen terrasvergunning heeft.

Let op: elke uitbater die zijn terras wil uitbreiden moet hier zelf een aanvraag voor indienen. Terrassen op de openbare weg zijn verboden, behalve voor wie hier eerde al een vergunning voor verkreeg.

Ter ondersteuning van de horeca in deze moeilijke tijden, voert Stad Brugge een uitzonderingsmaatregel in voor de horecaterrassen gelegen binnen beschermd stadsgezicht.

Concreet kunnen de horecazaken hun terrassen (vergunde losse en vaste constructies) laten staan tot de laatste zondag van de kerstvakantie van volgend jaar (die eindigt op 9 januari 2022). Dit betekent dat de vergunde grote terrassen tot dan niet moeten inkrimpen naar een maximale diepte van vier meter.

Hier meer details.

Aandachtspunten

 • Respecteer de voorwaarden van de muziekmelding/omgevingsvergunning (Vlarem) en neem de nodige maatregelen zodat lawaai en muziek van binnen in de uitbating niet hoorbaar zijn in de onmiddellijke omgeving. Elektronisch versterkte muziek is niet toegelaten op terrassen.
 • Uitbaters moeten de nodige voorzorgen nemen om zwervuil te voorkomen.
 • Een correcte toepassing van de wetgeving betreffende de verkoop van alcohol blijft cruciaal: geen alcohol aan -16-jarigen en kennelijk dronken personen, geen sterke drank aan -18-jarigen.

 

Hou het veilig: download handige affiches

De Stad stelt een reeks affiches vrij te beschikking van uitbaters. Deze affiches kunnen gebruikt worden om klanten wegwijs te maken in de veiligheidsmaatregelen.

Afstand houden bij aanschuiven
   
   
   
Affiche mondmaskers verplicht 
Affiche mondmaskers verplicht (4-talig)

 

Download alle affiches

Vloerstickers

Horeca-ondernemers en handelaars  kunnen via Stad Brugge vloerstickers met aanduiding van de coronarichtlijnen krijgen. 

Horeca-ondernemers en handelaars kunnen maximum 5 stuks per zaak krijgen. Om de stickers of te halen in het Huis van de Bruggeling dien je een afspraak te maken.

Maak hier je afspraak

Organisatoren van publieke evenementen kunnen hun vloerstickers hier aanvragen.

Meer info

Horeca-ondernemers kunnen met vragen omtrent deze heropstart terecht bij de dienst Werk en Ondernemen van de Stad, via werkenondernemen@brugge.be.

Contactinformatie