Wat zijn essentiële beroepen en sectoren in de coronacrisis?

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) komen de termen ‘essentiële beroepen’ en ‘cruciale sectoren’ vaak aan bod. Maar wat moet je daar nu precies onder verstaan? We zetten even de beroepen uit het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 op een rijtje.

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
 • De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;
 • De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
 • De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
 • De integratie en inburgeringsdiensten;
 • De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
 • De hulpverleningszones;
 • De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid;
 • De politiediensten;
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
 • Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;
 • De Civiele Bescherming;
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn : justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
 • Het Grondwettelijk Hof;
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten;
 • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen;
 • De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
 • De universiteiten en hogescholen;
 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;
 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;
 • Dierenvervoer;
 • De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
 • De apotheken en farmaceutische industrie;
 • De hotels;
 • De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
 • De postdiensten;
 • De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
 • De waterhuishouding;
 • De inspectie- en controlediensten;
 • De sociale secretariaten;
 • De noodcentrales en ASTRID;
 • De meteo- en weerdiensten;
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;
 • De energiesector (gas, elektriciteit, en olie) : opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
 • De watersector : drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;
 • De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
 • De productie van medische instrumenten;
 • De financiële sector : banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten;
 • De verzekeringssector;
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen;
 • De productie van radio-isotopen;
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek;
 • Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;
 • De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
 • De nucleaire en radiologische sector;
 • De cementindustrie.

 

Met welke paritaire comités uit de privésector stemt dit overeen?

Paritair (sub)comité

Beperkingen

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

Volcontinu bedrijven

105 Paritair comité voor non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven

106 Paritair comité voor het cementbedrijf

Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking)

109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot: de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

110 Paritair comité voor textielverzorging

 

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot: productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten; de veiligheids- en defensieindustrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.

112 Paritair comité voor het garage bedrijf

 Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten.

113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf

Beperkt tot continue ovens

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen

Beperkt tot continue ovens

114 Paritair comité voor de steenbakkerij

Beperkt tot continue ovens

115 Paritair comité voor het glasbedrijf

Beperkt tot continue vuurovens

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid

 

117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel

 

118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid

 

119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

 

120 Paritair comité voor de textielnijverheid

Beperkt tot: de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, babyluiers en dameshygiëneproducten; de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

121 Paritair comité voor de schoonmaak

Beperkt tot enerzijds de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten en anderzijds tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten; de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten

125 Paritair comité voor de houtnijverheid

Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout

126 Paritair comité de stoffering en houtbewerking

Beperkt tot houten verpakkingen, paletten, producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout en tot de productie en toelevering van (elementen van) doodskisten.

127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

 

129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot grafisch papier en papierpulp

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Beperkt tot: drukken van dag- en weekblad en drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.

132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

 

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

 

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek (en subcomités: 140.01,140.03 en 140.04)

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens

140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing

Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden.

142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04

Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking

143 Paritair comité voor de zeevisserij

 

144 Paritair comité voor de landbouw

 

145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen

149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

Beperkt tot onderhoud en herstelling

152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, inclusief subcomités 152.01 en 152.02

 

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra.

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 

202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

 

209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, de veiligheids- en defensieindustrie en de productie van materiaal voor de medische (para)farmaceutische industrie.

210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

 

211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

 

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 

221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven.

225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02

 

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

 

227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

Beperkt tot radio en televisie

301 Paritair comité voor het havenbedrijf

 

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

Beperkt tot de hotels

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

 

310 Paritair comité voor de banken

Beperkt tot essentiële bankverrichtingen

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra.

312 Paritair comité voor de warenhuizen

 

313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten

 

315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)

 

316 Paritair comité voor koopvaardij

 

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

 

318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)

 

319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)

 

320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen

 

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

 

322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen.

326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

 

327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

 

329 Paritair comité voor de socioculturele sector

Beperkt tot: zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling; de monumentenwacht en niet-commerciële radio en televisie.

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

 

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

 

332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

 

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.

336 Paritair comité voor de vrije beroepen

 

337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

Beperkt tot: zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen; het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de mutualiteiten.

339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)

 

340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën