125 CO2-meters voor stedelijk onderwijs

31
aug
2021

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat verluchten en/of ventileren noodzakelijk is om een goede binnenluchtkwaliteit te hebben en om het circuleren van aerosol te beperken. Aerosolen kunnen onder andere virusdeeltjes bevatten. Om na te gaan of er voldoende verlucht wordt, kan een CO2-meter ingezet worden. Deze bepalen het aantal partikels per miljoen (ppm) CO2 in de lucht. 

“We hechten zeer veel belang aan de gezondheid van onze leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Jasper Pillen. “Daarom voorzien we voor alle stedelijke scholen CO2-meters zodat men kan nagegaan of de lokalen voldoende verlucht worden.”

125 CO2-meters

Om tot een correcte verdeling van het aantal toestellen per school te komen, werd in kaart gebracht hoeveel lokalen elke school telt. Veel onderwijsinstellingen hebben immers locaties die verspreid liggen in de stad. Bijvoorbeeld voor het deeltijds onderwijs zoals DKO en het conservatorium werd voor de vestigingen buiten hun hoofdgebouw telkens een toestel per locatie gerekend. “In totaal verdelen we zo 125 CO2-meters over de verschillende stedelijke scholen”, zegt schepen Jasper Pillen.

Dual-beam sensor

“We kozen voor een display meter, met dual-beam sensor, zoals beschreven door de Taskforce Ventilatie van het Regeringscommissariaat Corona”, zegt schepen Jasper Pillen. “Het toestel is eenvoudig te bedienen. Het werkt volledig automatisch en dient enkel aangezet te worden via de drukknop op de zijkant. De display geeft steeds temperatuur, luchtvochtigheid en uiteraard het CO2 gehalte weer. Het CO2-gehalte in de lucht is af te lezen via kleurenindicaties.”

“We bezorgen de CO2-meters aan de directie van de scholen. Naast het toestel krijgen ze ook een handleiding en een sjabloon om een draaiboek per lokaal te maken. Hierbij kunnen de interne preventieadviseurs van de scholen een grote rol spelen. Zij kennen hun infrastructuur en weten welke lokalen het best eerst gemeten worden. De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) zal hierbij de nodige ondersteuning bieden.”