Aanbod tweede boostervaccin voor 80-plussers en WZC-bewoners

12
mei
2022

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste op vrijdag 6 mei 2022 dat bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen. In Brugge zullen alle mensen uit deze doelgroepen dan ook de kans krijgen om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden.

Voor de meeste thuiswonende ouderen zal de boostervaccinatie opnieuw in het Vaccinatiecentrum B-Park (Blankenbergse Steenweg 420 (unit 13), 8000 Brugge) gebeuren. Iedereen vanaf 80 jaar zal hiervoor per post en digitaal via zijn e-mailadres en e-box/burgerprofiel een bericht ontvangen met dit aanbod.

De voorbereidingen in het Vaccinatiecentrum zijn volop bezig. De eerste uitnodigingen worden normaal gezien begin volgende week verstuurd en verlopen gefaseerd per leeftijd. Begin juni starten vervolgens de eerste vaccinaties. Op dit moment bellen voor een afspraak heeft geen zin, de uitnodiging (digitaal of per brief) moet worden afgewacht.”

Vervoer

De oudere populatie kan opnieuw gebruikmaken van een taxi aan een verminderd tarief. Tachtigplussers die een taxi reserveren om naar het Vaccinatiecentrum te gaan en terug te keren, ontvangen in het Vaccinatiecentrum cheques om de taxi te betalen. De persoonlijke bijdrage bedraagt vier euro per rit. Het restbedrag wordt betaald door Stad Brugge.
De deelnemende taxibedrijven zijn terug te vinden op https://www.brugge.be/coronavirus/vaccineren-locatie-en-bereikbaarheid .

Voor mensen in de woonzorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum zelf georganiseerd worden. Het Vaccinatiecentrum zal hiervoor de komende weken afspraken maken met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentra.

Meer info over vaccineren is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be of op https://www.brugge.be/coronavirus/vaccineren. Wie vragen heeft kan contact opnemen met het Huis van de Bruggeling via tel. 050 44 80 00 of via e-mail vaccinatie@brugge.be.