Brugse Belofte 2020 geannuleerd

18
mei
2020

Sinds 1304 trekt elk jaar op 15 augustus ‘s morgens de Brugse Belofte door de Brugse straten om een kaars te offeren aan Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Omwille van de coronacrisis heeft het organiserend comité in samenspraak met het stadsbestuur van Brugge beslist om dit jaar de processie niet te laten uitgaan.
Jean Luc Meulemeester namens de organisatie: “In de middeleeuwen werden geen mondmaskers gedragen en namen de inwoners geen afstand van elkaar. Vooral dit laatste kunnen we noch in de voorbereiding, noch bij de aankleding en uitgang garanderen.

Het is een wandelende religieuze evocatie met een diepe godsdienstige, symbolische en historische betekenis. Uiteraard vinden we dit allemaal jammer, maar de veiligheid en gezondheid van iedereen blijven prioritair. Wel werd beslist om de kaars te offeren in zeer beperkte kring, zodanig dat de belofte kan worden uitgesproken. Het is meteen een smeekbede opdat Maria zou tussenkomen om te helpen in deze moeilijke tijd.”

Niet tijdens Beeldenstorm en Franse overheersinig

Op een paar uitzonderingen ging de processie sinds 1304 jaarlijks uit. Ten tijde van de Beeldenstorm met het daarop volgende calvinistisch bewind (tweede helft zestiende eeuw) en ten tijde van de Franse overheersing op het einde van de achttiende eeuw werd de belofte, voor zover geweten, niet uitgevoerd. Tijdens de beide Wereldoorlogen wel, in het grootste geheim werd de belofte voltrokken. Dit gebeurde toen zelfs een keer ‘s avonds per fiets. Bij hevige regen gaat de processie niet uit, maar wordt de kaars wel geofferd.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Het wordt een jaar zonder processies voor Brugge… Alle begrip voor deze beslissing van het organiserend comité: het is de enige juiste. Ik roep alle Bruggelingen nu al op om in 2021 massaal aanwezig te zijn op 15 augustus, om zo ons Brugs erfgoed een hart onder de riem te steken. Dan valt het feest van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopening op een zondag en wordt het werkelijk een hoogfeest voor Brugge.”