Aangepaste dienstverlening Huis van de Bruggeling

24
Mar
2020

Zolang de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus van kracht zijn, beperkt de Stad haar dienstverlening aan de balies van het Huis van de Bruggeling. Op basis van de gefaseerde versoepeling, bekijken we hoe we ons dienstverlening stapsgewijs weer kunnen uitbreiden.

Sinds 18 mei kan je voor gros van de dienstverlening opnieuw terecht aan de balies van het Huis van de Bruggeling, waarbij voorrang wordt gegeven aan de prioritaire dienstverlening. Een afspraak maken blijft verplicht. De Stad neemt bovendien een aantal bijkomende maatregelen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen.

Volg deze stappen

 1. Ga na of je via deze website je vraag online kan afhandelen.
 2. Geen antwoord gevonden op de website? Bel dan naar 050 44 8000 of mail naar info@brugge.be voor meer info of om een afspraak vast te leggen.
 3. Ben je niet in de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken, dan kan dit ook via het onthaal van het Huis van de Bruggeling. Het onthaal blijft open volgens de normale openingsuren.
 4. Een melding doorgeven aan Stad Brugge kan eenvoudig via ons online meldpunt.

Waarvoor kan je voorlopig geen afspraak maken in het Huis van de Bruggeling?

Voor een beperkt aantal zaken is het voorlopig nog niet mogelijk om op afspraak langs te komen in het Huis van de Bruggeling. Vragen hierrond worden voorlopig enkel telefonisch of via e-mail behandeld:

 • De aanvraag van jeugdaxibonnen, sportaxibonnnen en de sport-na-school-pas

 • Overlijdensaangiftes
 • Geboorteaangiftes in de materniteit
 • Adresveranderingen 
 • Melding van aanwezigheid EU-burger
 • Registratie van een buitenlands huwelijk
 • Reisdocument voor niet-Belgen
 • Tenlasteneming
 • Internationaal rijbewijs aanvragen
 • Gedeelde huisvesting – registratie
 • Huwelijksjubilea
 • Niet-mededeelbaar adres
 • Referentieadres
 • Tijdelijke afwezigheid melden

Parkeerwinkel

Via ons digtaal parkeerloket kan je heel veel zaken online regelen. Heb je alsnog een vraag, neem dan contact op via brugge@parkeren.be. Voor de volgende zaken is het nu mogelijk om een afspraak in te plannen:

 • Parkeervergunning aanvragen / verlengen
 • Retributie betalen
 • Bezoekerscodes aanvragen

Een klachtenmelding naar aanleiding van parkeerretributie is vooralsnog niet mogelijk aan de balie.

Omgevingsvergunning

Alle dossiers in verband met je omgevinsvergunning kan je digitaal indienen en opvolgen. Bij eventuele vragen kan je ons contacteren via bouwvergunningen@brugge.be

Voor enkele zaken is het voorlopig niet mogelijk een afspraak vast te leggen:

 • Inzage plannen (met toelichting)
 • Indienen stedenbouwkundig dossier (met beperkt nazicht)
 • Opknappremie

Afspraak recyclagepark

Als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kan je momenteel uitsluitend op afspraak in de recyclageparken terecht. Elke bezoeker moet minstens een dag op voorhand telefonisch een afspraak maken via 050 44 8000. Hou daarbij zeker je nummerplaat bij de hand.

Welzijn & zorg

Ook de loketten voor Welzijn en Zorg in het Huis van de Bruggeling gaan op 18 mei opnieuw open. Ook hier kan je uitsluitend op afspraak terecht:

Woonloket (woonloket@sasbrugge.be)

 • Schriftelijke huurwaarborg
 • Huurwaarborglening Vlaams Woning Fonds
 • Dreigende thuisloosheid
 • Huursubsidie & Huurpremie
 • Fonds ter Bestrijding voor de Uithuiszettingen (vanaf 01/06/2020)
 • Dozen & Co (indien niet mogelijk telefonisch)

Energieloket (energieloket@deschakelaar.be)

 • Bemiddeling bij energieschulden
 • Budgetmeter (vragen/werking)
 • Lokale Adviescommissie
 • Verhuisdocumenten elektriciteit/gas/water
 • Vragen over energiefactuur
 • Volledige afsluiting/schorsing elektriciteit/gas/water

Ouderen en personen met een beperking (senioren@ocmw-brugge.be)

 • Aanvraag FOD Sociale Zaken Personen met een Handicap
 • Aanvraag parkeerkaart personen met een handicap
 • Loket Personen met een Beperking
 • Mantelzorgpremie

Kinderopvang (loket@kinderopvangbrugge.be) & Huis van het Kind (info@huisvanhetkindbrugge.be)

 • Pedagogische adviesgesprekken
 • Zoeken naar gepaste kinderopvang