Heropening recyclageparken op afspraak vanaf dinsdag 7 april

3
apr
2020

Door de coronacrisis werden de Brugse recyclageparken gesloten omdat de regels rond ‘social distancing’ door de grote toeloop niet meer gewaarborgd konden worden.

Ondertussen besliste de Vlaamse overheid dat de recyclageparken vanaf 7 april weer hun deuren mogen openen, mits het nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen rond social distancing en handhygiëne. De bestaande openingsuren en het verloop van het bezoek blijven in grote lijnen dezelfde.

Om ‘social distancing’ te kunnen respecteren, werken de Brugse recyclageparken op dezelfde wijze als de voedingswinkels: het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag, wordt beperkt tot een bepaald aantal voertuigen afhankelijk van de grootte van het recyclagepark.

Enkel via telefonische afspraak minstens dag op voorhand

Hierdoor kunnen de parken wel minder bezoekers verwerken. Elke bezoeker moet minstens een dag op voorhand telefonisch een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan op het nummer 050 44 8000.

Welke info hebben we nodig om een afspraak in te boeken?

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • De nummerplaat van het voertuig waarmee je naar het park komt

Na het maken van een afspraak krijg je nog een bevestiging via e-mail.

Aandachtspunten bij je parkbezoek

Het is niet toegelaten om per gezin of bedrijf meerdere afspraken te maken. Pas de dag na afloop van je parkbezoek kun je een nieuwe afspraak vast leggen.

Probeer op de dag van je afspraak stipt op het afgesproken tijdstip en op het afgesproken recyclagepark aanwezig te zijn en breng bij voorkeur ook de bevestiging van je afspraak digitaal of afgedrukt mee.

Je hebt net zoals voorafgaand aan de invoering van de coronamaatregelen ook een geldige elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge nodig om op het park te worden toegelaten.

Beschik je niet over een toegangsbadge?

Het is momenteel niet mogelijk om ter plaatse onmiddellijk een toegangsbadge te verkrijgen. Mail hiervoor naar openbaardomein.recyclagepark@brugge.be, dan krijg je twee werkdagen later de kaart bij je bezoek aan het park. 

Volg aanwijzingen parkeerwachters goed op

Wees tijdens je bezoek hoffelijk tegenover de parkwachters en volg hun aanwijzingen nauwkeurig op. Heb de nodige aandacht voor de bijkomende communicatie over de coronamaatregelen die gelden op het park.

Er gelden een aantal voorzorgsmaatregelen en afwijkingen die strikt nageleefd moeten worden:

 • Sorteer je afvalstoffen thuis zodat je snel je bezoek kan afwerken (meer info vind je op www.brugge.be/folder-containerparken);

 • Als je groenafval, bouwafval en gelijkaardige afvalstoffen meebrengt, breng dan zeker ook je eigen borstel en schop mee om eventueel gemorst afval op te ruimen;

 • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel een gezinslid mee als het echt nodig is om grote of zware stukken af te geven (de parkwachters houden afstand en helpen niet met bezoekers bij het uitladen en het deponeren van de afvalstoffen in de containers);

 • Was je handen met water en zeep vooraleer je vertrekt naar het park en als je terug thuis komt. Op het park kun je, indien gewenst, buiten aan het portiershuisje ook je handen wassen;

 • Sta je met je voertuig in een wachtrij, blijf dan in het voertuig zitten;

 • Wanneer je aanschuift aan de betaalautomaat, stap dan pas uit om naar de betaalautomaat te stappen op het moment dat je als eerste voertuig in de rij aan de slagboom van de betaalautomaat staat;

 • In de halfopen binnenruimte van de betaalautomaat ga je niet binnen als een ander persoon daar aanwezig is (social distancing);

 • Je kunt enkel elektronisch betalen met een bankkaart/VISA, niet met munten;

 • Aan alle zuilen moet je zelf je identiteitskaart of toegangsbadge in de lezer brengen. Hou hier mee rekening als je met je voertuig tot bij de zuil rijdt;

 • Hou je bij je bezoek aan het park steeds aan de social distancing-regels : 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en tot de parkwachters;

 • Leg wat geduld aan de dag als een container niet meteen beschikbaar is omdat er een maximum aan andere bezoekers aan het lossen zijn;

 • Bezoekers aan de recyclageparken hebben geen toegang tot gesloten infrastructuur zoals portiersgebouwen, weegbrughuisje, toiletten…;

 • Omwille van het ontbreken van de nodige beschermingsmiddelen voor het personeel is het voorlopig niet mogelijk om producten met gebonden asbest af te geven op de parken.

Ophaling huis-aan-huis gaat gewoon door

Ondertussen stelt I.V.B.O. alles in het werk om ook de afvalophaling aan huis van restafval, papier/karton, P.M.D. en groenafval verder uit te voeren.

Wie afval aanbiedt kan zeker een aantal nuttige tips gebruiken om risico op besmetting tot een minimum te beperken voor de ophalers:

 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval;

 • Aan besmette mensen wordt gevraagd om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden;

 • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is;

 • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan optillen;

 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of bind het stevig samen met natuurtouw;

 • Indien het restafval in een container wordt opgehaald, steek het afval zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren.

Contactinformatie