Heropstart van openbare markten

15
mei
2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat vanaf maandag 18 mei openbare markten weer toegelaten worden onder strikte voorwaarden. Zo is er onder meer een opgelegde beperking van maximaal 50 kramen.

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys: “Deze voorwaarden zorgen dat het – vooral voor de zaterdag- en de zondagsmarkt – heel complex is om alles te organiseren. Niettemin zetten we alles in het werk om vanaf volgende week het marktgebeuren in veilige omstandigheden te laten verlopen, al zullen de markten er anders uitzien dan vroeger.

Er zullen voldoende medewerkers ter plaatse zijn om alles in goede banen te leiden. Deze mensen zullen ook de bezoekers de nodige veiligheidsinstructies meegeven.”

Voorlopig niet de plaats voor een gezellige babbel

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik ben bijzonder blij dat naast de markten in Zeebrugge en Lissewege, waarvan ik kon bekomen dat ze steeds konden blijven doorgaan, straks ook de markten in het stadscentrum en in Sint-Michiels weer bezocht kunnen worden. Het wordt wel de plaats waar men inkopen komt doen en niet de plaats voor een gezellige babbel met bekenden.

We zijn hiervoor volop bezig de opstellingsplannen te hertekenen waarbij we een vlotte en veilige circulatie voor ogen houden. Dit betekent dat we waar nodig werken met eenrichtingsverkeer. Dit zal aangeduid worden met pijlen op de grond.
Er komen in- en uitgangen waar we constant tellen hoeveel volk aanwezig is, want er geldt een limiet van een maximaal aantal aanwezigen in functie van de oppervlakte van de markt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er op ’t Zand maar 307 personen tegelijk mogen aanwezig zijn.”

Waar en wanneer

De woensdagmarkt start op 20 mei en verhuist integraal van de Markt naar ’t Zand (voeding) en naar de Vrijdagmarkt (bloemen en planten). Hier kunnen de veiligheidsafstanden beter gegarandeerd worden dan op de Markt. Alle kramen staan opgesteld met zes meter tussenruimte en de wangelgangen zijn minimaal acht meter breed.

De zaterdagmarkt start op 23 mei op ’t Zand en de Vrijdagmarkt. Elk kraam beschikt over een twee meter brede wachtzone over de gehele lengte van het kraam en de wandelgangen zijn minimaal vier meter breed. In de drukke gedeeltes (kip aan ’t spit, groenten en fruit) zijn de gangen groter. Alle kramen zijn opgesteld met zes meter tussenruimte.

Schepen Pablo Annys: “We deden een rondvraag om te weten welke marktkramers op zaterdag willen opstarten. Daaruit blijkt dat de vraag voor heropstart het grootst is bij voeding en bloemen en planten. We herbeginnen dan ook met het aanbieden van deze kramen, want hier kunnen we ook meer de afstand tussen klant en marktkramer garanderen.

De consument komt zelf weinig in rechtstreeks contact met de goederen van deze kramen. De marktkramers die niet kunnen deelnemen aan het marktgebeuren krijgen van Stad Brugge een attest om een hinderpremie aan te vragen.”

De locatie voor de zondagsmarkt, die start op 24 mei, beschikt over heel wat ruimte om de markt op een veilige manier te laten verlopen. Stad Brugge zal de organisator begeleiden om een zo maximaal mogelijke versie van de zondagsmarkt te kunnen organiseren met de nodige aandacht voor de regels en voorschriften.

De verkoop van verse vis op de Vismarkt start terug op de normale locatie plaatsvinden vanaf woensdag 20 mei.

De Folklore- en ambachtenmarkt volgen de regels van de hogere overheid en worden afgelast tot en met 30 juni 2020.

Vanaf maandag 18 mei mogen de mensen die een bestaande toelating hebben voor een vaste standplaats en rondrijdende ambulante handel terug starten.