Loket Kinderopvang Brugge: aanspreekpunt voor noodopvang in coronacrisis

25
Mar
2020

Het Brugse stadsbestuur sleutelt aan een noodopvangregeling tijdens de coronacrisis. Ouders van kinderen tot drie jaar en tussen drie en twaalf jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden nu al aankloppen bij het Loket Kinderopvang. Ook voor twaalf- tot veertienjarige kinderen van ouders met een cruciaal beroep of uit een kwetsbare omgeving werkt de stad aan een oplossing.

Opvang voor baby’s en peuters (0-3 jaar)

Voor wie?

  • Ouders die niet meer terecht kunnen bij eigen opvang
  • Ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en hierdoor specifieke opvangnoden hebben

Hoe aanvragen?

Opvang voor schoolgaanden kinderen (3-12 jaar)

Tijdens de paasvakantie blijft de huidige regeling voor kinderopvang - georganiseerd per school of scholengroep - van kracht. Elke school die momenteel opvang voorziet, zal dat ook doen in tijdens de vakantieperiode.

Combineer je opvang op school met voor- of naschoolse opvang op een andere locatie? Neem dan contact op met de school om na te gaan of er wijzigingen zijn in de verplaatsing van en naar de voor- of naschoolse opvang.

De opvang in scholen blijft in elk geval gratis, ook wanneer een buitenschoolse kinderopvang (BKO) de voor- of naschoolse opvangtaken van de school overneemt. 

Noodopvang wordt voorzien voor:

  • kinderen van ouders met een cruciaal beroep;
  • sociaal of medisch kwetsbare kinderen;
  • kinderen met een moeilijk thuissituatie.

Ouders van deze kinderen kunnen zich wenden tot het Loket Kinderopvang:

Opvang voor schoolgaande kinderen (12-14 jaar)

Nood aan opvang voor een kind tussen twaalf en veertien jaar oud? Neem dan eerst contact op met je vertrouwde school. Indien het aanbod van de school niet voldoet aan je noden, kan je je wenden tot het Loket Kinderopvang:

Contactinformatie