Opbouw vaccinatiecentrum en rekrutering medewerkers

4
feb
2021

De schaatspiste van het Boudewijnpark (Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Brugge), wordt omgevormd tot een operationeel vaccinatiecentrum vanaf maandag 15 februari 2021. Stad en OCMW-Groep Brugge rekruteren personeelsleden voor het uitvoeren van administratieve en logistieke taken.

Voor de omschakeling van schaatspiste naar vaccinatiecentrum zijn een aantal ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk. Het gaat onder meer om het plaatsen van afwasbare vloerbekleding, tussenwanden en raambekleding om de privacy te garanderen, elektriciteitswerkzaamheden, het opzetten van een datanetwerk en het installeren van informaticamateriaal, het aanbrengen van de gepaste verlichting, het voorzien van verwarming en verluchting en het aanbrengen van de nodige signalisatie...

Naast de vaccinatiezone – die opgedeeld zal zijn in verschillende vaccinatielijnen – worden ook een aantal andere zones ingericht. Zo komen er sanitaire blokken die voor iedereen toegankelijk zijn, bureaus voor de coördinatoren, een EHBO-ruimte…

Bekijk hier een timelapse van de ombouw van de schaatspiste tot vaccinatiecentrum.

Samenwerking tussen stadsdiensten en evenementenbureau

Burgemeester Dirk De fauw: “Het is indrukwekkend om te zien hoe in zo’n korte tijdspanne de grote ruimte van het Boudewijnpark getransformeerd wordt naar een strijdcentrum tegen het coronavirus. Dit is de plaats waar we krachten verenigen en het virus zullen verslaan. Voor dit logistiek huzarenwerk is een schitterende samenwerking opgezet tussen verschillende stadsdiensten en het evenementenbureau Twice. Ik ben verheugd als burgemeester dat we alles in het werk stellen om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners te garanderen.”

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Bij de opbouw wordt ook maximaal rekening gehouden met de toegankelijkheid van het centrum. Zo brengen we schuine hellingen en drempelvrije overgangen aan zodat er geen hinderlijke niveauverschillen zijn voor rolstoelgebruikers of mensen die minder goed te been zijn.”

Inzet personeel

Naast de opbouw van het centrum wordt momenteel ook werk gemaakt van de rekrutering van medewerkers voor het centrum. De huisartsenkring HABO, de eerstelijnszones en de apothekers zorgen voor de invulling van het medische luik.

Stad en OCMW Groep Brugge zorgen voor de administratieve en logistieke krachten. De lokale politie zorgt voor een vlotte mobiliteit in de omgeving van het vaccinatiecentrum en voor de continue beveiliging.

Het vaccinatiecentrum zal 7 dagen op 7 open zijn. Op piekmomenten zullen 100 medewerkers per week klaarstaan om alles in goede banen te leiden.

In latere fase ook met vrijwilligers

Schepen van Personeel Pieter Marechal: “We kiezen er bewust voor om de administratieve en logistieke taken te laten uitvoeren door personeel van de Stad en de OCMW-groep dat we rekruteren uit alle diensten. Zo zijn we zeker van de kwaliteit van de dienstverlening en de continuïteit van de bezetting.

Vooral tijdens de opstart van het vaccinatiecentrum is dit van groot belang. Eenmaal alles goed op de rails staat, zullen wellicht ook vrijwilligers en jobstudenten worden ingeschakeld.  De medewerkers van het centrum zullen in verschillende shiften werken en ervoor zorgen dat elke bezoeker op een klantvriendelijke manier geholpen wordt.”

De administratieve en logistieke functies die deze medewerkers uitvoeren zijn:

  • Stewards zorgen voor onthaal en begeleiding. Bij aankomst controleren ze de temperatuur, de identiteit en de afspraak. Ze zien er ook op toe dat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
  • De hoofdsteward coördineert de werking van de stewards.
  • Baliemedewerkers staan in voor de administratieve afhandeling van de afspraak.
  • Er zijn ook altijd een personeels- en een centrumverantwoordelijke aanwezig.
  • Schoonmaakpersoneel zorgt dagelijks om 6 uur voor een grondige reiniging van de site. Daarnaast zorgen ze overdag permanent voor onderhoud en ontsmetting.
  • In het Huis van de Bruggeling is een apart callcenter ingericht dat zorgt voor administratieve ondersteuning.


Eerste test

Op zaterdag 6 februari vond achter gesloten deuren een zogenaamde dry-run plaats. Burgemeester Dirk De fauw: “Tijdens deze testdag doorliepen we met personeel en vrijwilligers de volledige vaccinatieprocedure van A tot Z. Er werd niet gevaccineerd, maar dit toonde ons wel meteen aan waar en hoe er zaken bijgestuurd moesten worden.

Het was de bedoeling van deze oefening om problemen te voorkomen op het moment dat er effectief gevaccineerd wordt. Als stadsbestuur zullen we op tijd klaar zijn met de inrichting van het vaccinatiecentrum. De  start van de vaccinaties hangt natuurlijk af van de leveringen van het vaccin. We hopen op een vlotte start.”