Reservelijst vaccineren voor 65-plussers

30
mrt
2021

In het vaccinatiecentrum komen soms op korte termijn vaccins beschikbaar omdat burgers niet ingaan op hun uitnodiging of niet wensen gevaccineerd te worden.
“Om deze vrijgekomen vaccins snel te kunnen toedienen is er een reservelijst beschikbaar waarop Bruggelingen die ouder zijn dan 65 jaar zich kunnen inschrijven.

Met de inschrijving geef je aan dat je relatief snel, de volgende dag of dezelfde dag, naar het vaccincentrum kunt komen. Tot nu toe was deze reservelijst voorbehouden aan 75 plussers maar omdat deze leeftijdsgroep voor een groot deel reeds is uitgenodigd, kunnen vanaf nu de 65 plussers zich inschrijven. De oproeping uit de reservelijst gebeurt op basis van leeftijd. De oudste inwoners komen het eerst aan bod”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

65-plussers kunnen zich op de reservelijst inschrijven op één van onderstaande manieren: