Coronavirus: maatregelen voor seizoenarbeiders in West-Vlaanderen

6
aug
2020

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Een politiebesluit van waarnemend gouverneur Anne Martens bepaalt nu welke maatregelen je als werkgever van seizoenarbeiders moet nemen in de strijd tegen het coronavirus. De kleurcode die FOD Buitenlandse Zaken toekent aan het land van herkomst is hierbij bepalend. De regeling is vanaf 6 augustus tot en met 31 augustus 2020 van toepassing.

Testen bij aankomst

De kleurcode op het moment van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente bepaalt welke maatregelen je als werkgever moet nemen:

  • Bij buitenlandse seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat de kleurcode groen krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moet je als werkgever bij aankomst de temperatuur nemen. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
  • Seizoenarbeiders uit een oranje of rood land of gebied moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op COVID-19. In afwachting van het testresultaat moeten ze in quarantaine gaan.

Dagelijkse opvolging

Als werkgever moet je verder dagelijks de temperatuur van ingeschreven seizoenarbeiders meten en registeren. Bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider in kwestie meteen een arts raadplegen.

Bovendien moeten seizoenarbeiders altijd in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen werken. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de volledige groep van 10 medewerkers in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

Wanneer een seizoenarbeider positief test op COVID-19, ben je als werkgever verplicht om de volledige bubbel van 10 personen te laten testen. Tot de resultaten van deze tests gekend zijn, moet de groep verplicht apart werken op het bedrijf en mogen ze niet in contact komen met andere arbeiders.

Waar laten testen?

Werkgevers kunnen een beroep doen op de arbeidsgeneeskundige dienst van de externe preventiedienst waar ze bij aangesloten zijn om hun seizoenarbeiders te laten testen.

Waarom deze aparte regeling?

De verplaatsing van buitenlandse seizoenarbeiders naar België om hier te komen werken geldt als een essentiële verplaatsing. Hierdoor vallen zij niet onder de richtlijnen voor toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider afkomstig uit een rode regio bij aankomst in ons land in principe geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.

Cao tuinbouwbedrijf

Het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf sloot op 7 juli twee cao’s af die algemeen bindend zijn verklaard. Deze cao’s leggen een aantal bijkomende maatregelen checklists vast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting).