Terug sporten op sportvelden en pleintjes in Brugge

21
mei
2020

Het is opnieuw toegelaten om te sporten op de Brugse sportvelden en -pleintjes, mits naleving van een reeks maatregelen. Sporten kan enkel onder begeleiding van een volwassene en er geldt een beperking op het maximum aantal aanwezige personen. Ook voor de Brugse skateparken staat een gelijkaardige regeling op punt.

Vorige week kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat trainen in openlucht opnieuw toegestaan is voor groepen van maximum twintig personen en onder begeleiding van een trainer of meerderjarige begeleider.

De Vlaamse regering gaf hierop het signaal dat sportterreinen en skateparken terug open mogen. De steden en gemeenten kregen de vraag om op lokaal niveau een regeling uit te werken.

Enkel sporten onder begeleiding

Het stadsbestuur geeft gevolg aan deze oproep en stelt zijn terreinen en skateparken opnieuw open. Op alle sportaccommodatie in openlucht gelden de gekende voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus:

 • anderhalve meter afstand bewaren;
 • frequent handen wassen of ontsmetten;
 • hoesten of niezen in de elleboog;
 • wie ziek is, blijft thuis.

Daarnaast gelden enkele specifieke maatregelen om het sporten veilig te laten verlopen:

 • De accommodatie is enkel beschikbaar voor activiteiten in georganiseerd verband, met een volwassen begeleider.
 • Deze begeleider kan een trainer zijn, maar bijvoorbeeld ook een jeugdleider, ouder of leerkracht mag deze rol opnemen.
 • De deelnemers moeten vooraf bekend zijn bij de begeleider. Initiaties of vrije aansluiting van extra deelnemers zijn dus niet toegestaan.
 • De begeleider is verantwoordelijk om voor de start van de activiteit alle aanwezigen op de nodige veiligheidsmaatregelen te wijzen en ook toe te zien op de naleving van deze maatregelen.
 • Deelnemers mogen enkel voor de duur van de activiteit op de accommodatie aanwezig zijn. Rondhangen blijft verboden.
 • Contactsporten zijn niet toegestaan, net zomin als wedstrijden (met of zonder toeschouwers). De focus ligt op training en recreatie. Wat bijvoorbeeld wel kan, zijn schietoefeningen op doel, techniektraining en individuele oefeningen.
 • Komen de sporters in contact met materialen (ballen, infrastructuur …), dan moet de begeleider de mogelijkheid voorzien om handen regelmatig te wassen of ontsmetten.

Maximum aantal deelnemers

Voor eender welk type terrein geldt een maximum aantal deelnemersvan twintig personen, plus een begeleider.

Skateparken opnieuw open

Ook skaters kunnen opnieuw terecht op de skateparken in Brugge. Op de skateparken gelden dezelfde maatregelen als op de andere sportterreinen in openlucht.

Elke groep skaters moet een volwassen begeleider hebben en er mogen maximum twintig personenen plus hun begeleider tegelijkertijd op het skatepark.

Signalisatie en onderlinge afstemming tussen begeleiders

Om de maatregelen duidelijk te maken, zal de Stad de komende dagen de nodige signalisatie voorzien op de sportterreinen en skateparken.

Tegelijkertijd dragen de volwassen begeleiders een belangrijke verantwoordelijkheid in de heropening. Wanneer verschillende groepen gelijktijdig een terrein willen gebruiken, is het aan deze begeleiders om onderling af te stemmen zodat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. Via een beurtrol moet iedereen de kans krijgen om de terreinen te gebruiken.

Begeleiders die organisatorische problemen ondervinden, kunnen hierover contact opnemen met de Stad via het algemeen nummer 050 44 8000 of op info@brugge.be.