Procedure vaccinatie

De oproep

Een tweetal weken voor het jouw beurt is, ontvang je een brief en eventueel ook een sms en/of e-mail met een voorstel voor een vaccinatiemoment. Het is aanbevolen dat je deze afspraak bevestigt.

Als je de afspraak wilt verplaatsen, doe je dit via 050 44 8000 of online.

Als je nog andere vragen hebt over het vaccineren, mag je bellen naar 050 44 8000 of mailen naar vaccinatie@brugge.be 

Belangrijk: om je afspraak te wijzigen moet je je rijksregisternummer bij de hand houden. Je vindt dit nummer onder andere op de keerzijde van je identiteitskaart.

Toegang tot het vaccinatiecentrum

 • Kom stipt op tijd en kom alleen naar het vaccinatiecentrum. Enkel wie begeleiding nodig heeft, mag zich laten vergezellen.

 • Aan de ingang van het centrum meten stewards je lichaamstemperatuur. (A)
  • Als je koorts hebt, krijg je geen toegang tot het centrum. Je kunt ter plaatse een nieuwe afspraak maken. (B)
  • Als je koortsvrij bent, mag je je aanmelden.
   Neem zeker je identiteitskaart en je uitnodiging mee, want die heb je absoluut nodig.  
 • In het vaccinatiecentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.

Naar de vaccinatielijn

Ontsmet je handen zodra je het vaccinatiecentrum binnenkomt. (C)

Volg daarna de signalisatie.

De vaccinatielijn

Er zijn acht vaccinatielijnen. Het toewijzen van jouw lijn gebeurt volgens een aantal stappen.

 • Stap 1: de inschrijving (1)

Hier controleert een medewerker je identiteit, de naam van het vaccin (bij tweede afspraak) en bevestigt hij of zij je inschrijving.

 • Stap 2: de medische administratie (2)

Hier krijg je informatie over het vaccin en een uitleg over mogelijke nevenwerkingen. De medewerker overloopt de medische vragenlijst en vult deze ter plaatse in. Breng een lijst van je voorgeschreven medicatie van je huisarts mee indien van toepassing. De vragen gaan over actuele symptomen, medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis, allergieën en allergische reacties op eerdere vaccinaties.

 • Stap 3: de vaccinatie (3)
 • Stap 4: de registratie van het vaccin (4)

Na afloop krijg je een vaccinatiekaart.

De wachtruimte na het vaccineren

Na de inenting met het coronavaccin moet je even plaatsnemen
in de wachtruimte. (D)
Je mag het vaccinatiecentrum na een kwartier verlaten,
tenzij men om medische redenen vraagt om wat langer te blijven. Volg ook bij het buitengaan de signalisatie.

Locatie

Het vaccinatiecentrum bevindt zich in het ‘Test- en vaccinatiecentrum Brugge’ in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, Brugge).  

Je kunt het vaccinatiecentrum bereiken met het openbaar vervoer (buslijn 23) of met de fiets. Wie met de auto komt, kan die gratis parkeren. Volg de signalisatie ‘Vaccinatiecentrum’. Er zijn voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking.

Heb je specifieke vervoersnoden? Neem dan contact op via vaccinatie@brugge.be of 050 44 8000.

Vermoed je dat iemand in je buurt, straat of appartementsgebouw, vrienden- en/of kennissenkring … hulp zou kunnen gebruiken? Bied je dan rechtstreeks bij deze persoon aan als ‘prikpartner’ om mee te gaan naar het vaccinatiecentrum.