Steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Verschillende overheden nemen maatregelen om ondernemers een duwtje in de rug te geven in moeilijke tijden.


 

Federale maatregelen

Maatregelen ministerraad

De ministerraad nam tien specifieke maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn:

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast of versterkt worden. Neem voor meer info hierover een kijkje op de website van de FOD Economie.

Maatregelen FOD Fincanciën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze maatregelen richt zich op natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen.

De steunmaatregelen van FOD Financiën bestaan onder meer uit: 

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Voor meer info over deze maatregelen en hoe je er beroep op kan doen, kan je terecht op de website van FOD Financiën.

Terugbetaling lening uitstellen

Bedrijven en zelfstandigen die moeite hebben om leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling. Dit uitstel loopt tot en met 30 september en er komen geen extra kosten bij kijken. Om uitstel te bekomen neem je contact op met de bank waar je een lening of krediet aanging.


 

Vlaamse steunmaatregelen

Corona-hinderpremie

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voorziet net als bij hinder door openbare werken een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. De corona-hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten.

→ Getroffen ondernemers kunnen sinds vrijdag 27 maart hun aanvraag indienen via deze linkDit hoeft niet onmiddellijk te gebeuren: je hebt tot uiterlijk 5 mei de tijd.

Compensatiepremie voor ondernemers

Naast de corona-hinderpremie voorziet Vlaio ook in een premie van 3.000 euro voor ondernemingen en leveranciers die actief blijven, maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies kennen.

Concreet is de premie bestemd voor ondernemingen met een omzetverlies van 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april in vergelijking met dezelfde perdioe vorig jaar. Voor starters geldt het neergelegd financieel plan als referentiepunt.

→ Meer info over deze compensatiepremie en hoe je ze kan aanvragen, vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Steunmaatregelen toeristische sector

Ook voor de toeristische sector neemt de Vlaamse overheid specifieke steunmaatregelen, met onder meer focus op jeugdtoerisme en sociaal toerisme.


 

Brugs schepencollege neemt extra steunmaatregelen voor ondernemers

  1. Er wordt vrijstelling verleend voor de terrastaks voor de maanden maart en april 2020
  2. Er wordt vrijstelling verleend voor de logiestaks voor de maanden maart en april 2020
  3. Er wordt vrijstelling verleend voor de taks op vertoningen & vermakelijkheden voor de maanden maart en april 2020
  4. De invorderingvan de gemeentebelastingen wordt opgeschort tot de maand mei 2020

Opschorting kosten voor inname openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen keurde een tijdelijke vrijstelling goed voor kosten in het kader van de inname van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden die al voor 13 maart 2020 gestart waren. Dit geldt tot de bouwactiviteiten weer kunnen starten.

Daarenboven zullen bouwbedrijven die in Zeebrugge (Strandwijk en omgeving oude Vismijn) aan het werk zijn hun werfinrichtingen (torenkranen, stellingen …) tijdens de zomermaanden niet moeten afbreken. De inname van het openbaar domein tijdens deze periode zal kosteloos kunnen gebeuren.


 

→ Zelf handelaar? Laat ons hier weten hoe jij inspeelt op de nieuwe maatregelen!