Steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Verschillende overheden nemen initiatieven om ondernemers een duwtje in de rug te geven in moeilijke tijden.

Vlaamse compensatiesteun

Getroffen ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe Vlaamse premie.

Wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal een beroep kunnen doen op een premie bij VLAIO. De premie bedraagt 10% van je omzet tijdens dezelfde periode in 2019.

→ Meer info over deze compensatiepremie en hoe je ze kan aanvragen, vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vlaams beschermingsmechanisme

Noteerde je in de periode augustus-september een omzetdaling van minstens 60%, dan kan je nog tot 15 november het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten, kunnen op een verdubbeling van het overbruggingsrecht rekenen. Een ondernemer met gezinslast krijgt zo 2.583 euro, iemand met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro.

Meer info over deze maatregel vind je in de Subsidiedatabank van VLAIO.

Kwijtschelding sociale bijdragen

De sociale bijdragen worden tijdelijk kwijtgescholden. Meer info hierover volgt.

Sabam

Handelszaken die door de coronamaatregelen hun deuren hebben gesloten, kunnen rekenen op een solidariteitsbijdrage van auteurs, componisten en uitgevers. Sabam en Unizo en UCM, de federaties van zelfstandige ondernemers, zijn overeengekomen om één maand auteursrechten in mindering te brengen van de unisono factuur.

Zowel de handelszaken die door de overheidsmaatregelen verplicht gesloten zijn, als de winkels die zelf besloten hun zaak te sluiten, zoals bijvoorbeeld chocolatiers, kunnen de bijdrage aanvragen. In totaal gaat het om meer dan 60.000 handelszaken. Deze bijdrage wordt gefinancierd met rechten afkomstig van auteurs, componisten en uitgevers.

Is je handelszaak gesloten als gevolg van de maatregelen van de overheid? Dan kun je deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aanvragen via www.unisono.be . De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota.

Brugse steunmaatregelen

Het stadsbestuur houdt zoveel mogelijk rekening met de liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen voor het aanslagjaar 2019 moet gebeuren vóór 30 juni 2020, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020 en de betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van twee naar vier maanden;
 • Wie met betalingsmoeilijkheden kampt, kan steeds een afbetalingsplan bij het stadsbestuur aanvragen;
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders wordt pas heropgestart in januari 2021.

Fiscale steunmaatregelen

Bedrijven met een oppervlakte tot 2.000 m2 kregen vrijstelling in het belastingreglement geldig vanaf het jaar 2020. Maar het stadsbestuur besliste intussen om voor 2020 geen belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten te heffen.

Het  belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten zal dus pas in werking treden vanaf 1 januari 2021. Deze beslissing moet extra zuurstof geven aan 5.000 bedrijven en onze haven.

De aanslagbiljetten voor de taksen op economisch gebruik van bedrijfsruimten met betrekking tot het jaar 2019 zullen pas vanaf 1 april 2021 verstuurd worden.

De aanslagbiljetten voor de taxisector van het jaar 2020 zullen ook pas vanaf 1 april 2021 verstuurd worden.

De logiestaks van 2019 (2de semester) zal verstuurd worden vanaf 1 januari 2021.  Dit geldt eveneens voor de belasting op vertoningen en vermakelijkheden van 2020 (1ste semester), ook hier zullen de aanslagbiljetten pas vanaf 1 januari 2021 verstuurd worden.

In 2020 moet geen terrastaks betaald worden gedurende de 1ste periode van sluiting van 13 maart tot 8 juni. Daarnaast werd vanaf 1 juni de taks nog eens gehalveerd voor alle zones. Concreet betalen zaken in de deelgemeenten nu een vierde van de taks, zaken in de binnenstad betalen de helft. Er zal ook geen terrastaks verschuldigd zijn voor de 2de periode van sluiting, dus vanaf 19 oktober tot het einde van de maand.

Voor de laatste twee maanden van 2020 en de eerste drie maanden van 2021 geldt er trouwens een algemene vrijstelling. Het stadsbestuur wijzigde onlangs het belastingreglement waardoor de belastbare periode ten voordele van de horeca werd aangepast. Dit zal zichtbaar zijn bij de inkohiering en de verzending van de aanslagbiljetten in 2021.

Overige fiscale steunmaatregelen
 • Vrijstelling van de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk voor de handelaars die slechts maximaal zes maal per jaar een bedeling doen waarvan de totale papieroppervlakte per verspreid exemplaar kleiner of gelijk is aan één bladgrootte A3.
 • Halvering van de belasting op excursies (2020).
 • Halvering van de belasting op verkoopkramen (2020).
 • Halvering van de belasting op de standrechten voor de markten (vanaf 2 september 2020 tot 31 december 2020).
 • Halvering van de belasting en retributie voor de taxisector (2020)
 • Vrijstelling van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden voor de eerste 24.000 tickets van private musea (vanaf 1 juni 2020 tot 31 december 2025).

Cultuur, vrije tijd en het verenigingsleven

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals gepland. Dit betekent dat subsidies die de werking of evenementen ondersteunen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

Indien een evenement of voorstelling georganiseerd door de Stad verschoven wordt, krijgt de bezoeker de kans om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt, betalen we het ticket terug binnen de 14 dagen.

De Stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de Stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

Voor de bootjes is er geen verlaging van de procentuele bijdrage op de verkochte tickets Als er geen klanten zijn, is er ook geen bijdrage verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen, huurauto’s en bootjes voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Tarieven voor bovengronds parkeren wijzigen niet. We onderhandelen met Interparking over een uitbreiding van gratis ondergronds parkeren in de parking Station en ‘t Zand.

Promotieplan voor de toeristische sector

Ter promotie van het toerisme in de stad, maakt de Stad een miljoen euro voor vrij in 2020, waarvan 500.000 euro door het herbestemmen van middelen. Ook de komende twee jaar wordt telkens een bijkomend budget van 500.000 euro voorzien.

Deze middelen zullen worden ingezet voor communicatie- en marketingacties om Brugge terug op de kaart te zetten: een unieke beleving voor verblijfstoeristen, maar ook voor dagjestoeristen met een mix van winkelen, gastronomie en cultuur.

De toeristische relance zal in fasen verlopen:

 • In een eerste fase richten we onze acties vooral op inwoners, dagrecreanten en dag- en verblijfstoeristen uit eigen land.
 • In een tweede fase breiden we het actieprogramma uit naar gebieden in een straal van 350 kilometer rondom Brugge.
 • Pas in een derde fase richten we ons op toeristen die met het vliegtuig naar ons land komen.


 

→ Zelf handelaar? Laat ons hier weten hoe jij inspeelt op de nieuwe maatregelen!