Coronavirus: reizen, testing en quarantaine

Testing en quarantaine spelen een belangrijke rol in de strijd tegen het coronavirus. Maar wanneer moet je je nu precies laten testen? Waar kan je hiervoor terecht? En wat als jijzelf of bijvoorbeeld een lid van je sportclub positief test?


Coronatesten en quarantaine

Deze maatregelen zijn geldig vanaf 17 maart 2022.

Test-, isolatie- en quarantainestrategie voor index patiënten in beheersniveau 2

Gezien er nog een belangrijke circulatie is van COVID-19, dient iedereen met symptomen nog steeds getest te worden met een PCR-test of Rapid Antigen Test (RAT) die wordt afgenomen door een zorgmedewerker. En positieve zelftesten moeten nog steeds bevestigd worden door een PCR-test of RAT zolang de testcapaciteit dit toelaat.

Huisartsen kunnen een zelftest ook registreren als een positieve RAT zonder deze test te herhalen.
De duurtijd van isolatie blijft 7 dagen gevolgd door 3 bijkomende dagen van voorzichtigheid.

Nieuwe test-, isolatie- en quarantainestrategie voor hoog risicocontacten in beheersniveau 2

Vanaf 17 maart zullen er voor hoog risicocontacten (HRC) enkel nog maatregelen gelden voor HRC’s binnen het huishouden. Voor deze HRC’s is er geen verplichting meer tot testen of quarantaine, maar is er wel nog een sterke aanbeveling voor iedereen, voor zowel gevaccineerd als ongevaccineerd, om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden. Indien een mondmasker niet mogelijk is, kan dit worden vervangen door een dagelijkse zelftest. Deze aanbeveling geldt voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder.
 
Systematische testing van hoog risicocontacten en eventuele quarantaine blijven mogelijk in geval van uitbraken in kwetsbare groepen (bv. woonzorgcentrum) en gesloten gemeenschappen (vb. gevangenis) indien dit wordt gevraagd door de verantwoordelijke arts.
 
Personen die een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 omwille van immunosuppressie, kunnen eveneens na een hoog risicocontact een PCR-test aanvragen via hun behandelende arts. 

Afspraak maken voor een PCR-test in het Testcentrum

U kunt voor een COVID-test (PCR-test) terecht in de Testcentra Brugge in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, unit 13, Brugge). Het testcentrum is gelegen naast Maisons du Monde, in dezelfde locatie als het vaccinatiecentrum. 

Het testcentrum Brugge werkt uitsluitend op afspraak.  Een afspraak maken kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl.

Voor het maken van een afspraak is een code nodig. Het aanvragen van de code gebeurt via www.mijngezondheid.belgie.be

Algemene afspraken: 

De code voor een gratis of betalende coronatest kunt u aanvragen via www.mijngezondheid.belgie.be. Een afspraak maken kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl 
Kom op het afgesproken uur naar het testpunt. In de bevestigingsmail die je ontvangt staat vermeld op welk uur en in welk testcentrum je verwacht wordt.

Algemeen:

 • Draag steeds een mondmasker en ontsmet je handen.
 • Ga alleen naar de afspraak (met uitzondering van kinderen of personen bij wie begeleiding noodzakelijk is).
 • Voor de volgende testen MOET je naar één van de ziekenhuizen. (kunnen niet in een test- of triagecentrum plaatsvinden)
  • Kinderen onder 1 jaar. (Hier is een wisser in de neus geen optie, Hier wordt in het ziekenhuis een test van afgenomen via een neusspoeling, neem hiervoor contact op met het ziekenhuis. zie 'wat als ik naar het buitenland moet'). Ook voor kinderen ouder dan één jaar waar om bepaalde redenen een neuswisser geen optie is wordt deze weg aangeraden.
  • Testen voor een opname of onderzoek in het ziekenhuis. Deze worden uitgevoerd door het laboratorium van het ziekenhuis zelf. 

In de apotheken kun je een coronatest (snelle antigeentest) laten afnemen.
Meer info via deze link.

Belangrijk:

 • Enkel toegang met CTPC-code (testcode) + op afspraak
 • Iedereen betaalt voor een test naar aanleiding van een reis of evenement.
 • De betalende code die u via mijngezondheid.belgie.be krijgt is 30 dagen geldig.
 • Betalende testen kunnen ter plaatse betaald worden (enkel met bankkaart). Indien dit niet mogelijk is wordt een factuur met de post verstuurd.

Meer info: https://www.testcovidnwvl.be/nl/.

Digitale hulp nodig voor corona-documenten? Openbare Bibliotheek Brugge, Huis van de Bruggeling, Mintus en Eerstelijnszone Brugge bieden ondersteuning aan

Bruggelingen kunnen terecht in de hoofdbibliotheek Biekorf (Kuiperstraat 3, 8000 Brugge) of op afspraak in één van de buurtcentra van Mintus (www.dienstencentra-brugge.be) voor ‘digihulp Corona’.”Men krijgt er ondersteuning voor het online boeken van een COVID-19-(reis)test of voor het downloaden en printen van de nodige documenten zoals het Covid Safe Ticket.

Het is noodzakelijk dat men de identiteitskaart en pincode of een geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme) meebrengt.

Thuisbezoek voor minder mobiele inwoners

Voor minder mobiele inwoners is ook een thuisbezoek vanuit de buurtcentra mogelijk. Deze service wordt ook specifiek aangeboden aan personen met een visuele en/of auditieve beperking. Wie hiervan gebruik wenst te maken moet hiervoor wel een afspraak maken via het Huis van de Bruggeling (050 44 8000).

Covid Safe Ticket

coronacertificaat op gsm

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig
gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus
 • Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test

Hoe bekom je jouw Covid Safe Ticket?

Het Covid Safe Ticket is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofielmijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u een identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

Check de voorwaarden in jouw land van bestemming

Alle EU-landen zullen een bewijs van volledige vaccinatie aanvaarden. Maar niet iedere lidstaat van de Europese Unie zal een certificaat van een gedeeltelijke vaccinatie aanvaarden. De voorwaarden per land (en vaak per regio), vindt u terug op https://reopen.europa.eu/nl

Meer info


Coronalert: download de contactopsporingsapp

Download Coronalert

De Coronalert app is een belangrijk instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan.

De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Meer info over Coronalert

 

 

 

 

 

 •