Coronavirus: reizen, testing en quarantaine

Testing en quarantaine spelen een belangrijke rol in de strijd tegen het coronavirus. Maar wanneer moet je je nu precies laten testen? Waar kan je hiervoor terecht? En wat als jijzelf of bijvoorbeeld een lid van je sportclub positief test?


Coronatesten en quarantaine

Deze maatregelen zijn geldig vanaf 10 januari 2022 en vervangen de vorige.

Test/quarantaine bij klachten

Klik op het schema om een grotere versie in pdf te downloaden

Test/quarantaine: hoogrisicocontact zonder symptomen

Klik op het schema om een grotere versie in pdf te downloaden.

Testen/quarantaine bij reizen

Klik op het schema om een grotere versie in pdf te downloaden.

Afspraak maken voor een PCR-test in het Testcentrum

U kunt voor een COVID-test (PCR-test) terecht in de Testcentra Brugge in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, unit 9, Brugge). Het testcentrum is gelegen tussen Dreamland en Eggo. De openingsuren van het testcentrum is 7/7, van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Let wel, het is de bedoeling dat u op afspraak komt, er is dus geen vrije inloop. Daarnaast kunt u ook terecht in het Testcentrum Knokke op de site van AZ Zeno (Kalvekeetdijk 260, Knokke). Het centrum in Knokke is, op afspraak, open op weekdagen van 13-18 uur en gesloten in het weekend en op feestdagen. 

Algemene afspraken: 

De code voor een gratis of betalende coronatest kunt u aanvragen via www.mijngezondheid.belgie.be. Een afspraak maken kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl 
Kom op het afgesproken uur naar het testpunt. In de bevestigingsmail die je ontvangt staat vermeld op welk uur en in welk testcentrum je verwacht wordt.

Algemeen:

 • Draag steeds een mondmasker en ontsmet je handen.
 • Ga alleen naar de afspraak (met uitzondering van kinderen of personen bij wie begeleiding noodzakelijk is).
 • Voor de volgende testen MOET je naar één van de ziekenhuizen. (kunnen niet in een test- of triagecentrum plaatsvinden)
  • Kinderen onder 1 jaar. (Hier is een wisser in de neus geen optie, Hier wordt in het ziekenhuis een test van afgenomen via een neusspoeling, neem hiervoor contact op met het ziekenhuis. zie 'wat als ik naar het buitenland moet'). Ook voor kinderen ouder dan één jaar waar om bepaalde redenen een neuswisser geen optie is wordt deze weg aangeraden.
  • Testen voor een opname of onderzoek in het ziekenhuis. Deze worden uitgevoerd door het laboratorium van het ziekenhuis zelf. 

In de apotheken kun je een coronatest (snelle antigeentest) laten afnemen.
Meer info via deze link.

Belangrijk:

 • Enkel toegang met CTPC-code (testcode) + op afspraak
 • Iedereen betaalt voor een test naar aanleiding van een reis of evenement.
 • De betalende code die u via mijngezondheid.belgie.be krijgt is 30 dagen geldig.
 • Betalende testen kunnen ter plaatse betaald worden (enkel met bankkaart). Indien dit niet mogelijk is wordt een factuur met de post verstuurd.

Meer info: https://www.testcovidnwvl.be/nl/.

Digitale hulp nodig voor corona-documenten? Openbare Bibliotheek Brugge, Huis van de Bruggeling, Mintus en Eerstelijnszone Brugge bieden ondersteuning aan

Bruggelingen kunnen terecht in de hoofdbibliotheek Biekorf (Kuiperstraat 3, 8000 Brugge), in het Huis van de Bruggeling of in één van de buurtcentra van Mintus (www.dienstencentra-brugge.be) voor ‘digihulp Corona’.

Men krijgt er ondersteuning voor het online boeken van een COVID-19-(reis)test of voor het downloaden en printen van de nodige documenten zoals het Covid Safe Ticket.

Het is noodzakelijk dat men de identiteitskaart en pincode of een geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme) meebrengt.

Thuisbezoek voor minder mobiele inwoners

Voor minder mobiele inwoners is ook een thuisbezoek vanuit de buurtcentra mogelijk. Deze service wordt ook specifiek aangeboden aan personen met een visuele en/of auditieve beperking. Wie hiervan gebruik wenst te maken moet hiervoor wel een afspraak maken via het Huis van de Bruggeling (050 44 8000).

Covid Safe Ticket

coronacertificaat op gsm

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig
gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus
 • Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test

Hoe bekom je jouw Covid Safe Ticket?

Het Covid Safe Ticket is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofielmijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u een identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

Check de voorwaarden in jouw land van bestemming

Alle EU-landen zullen een bewijs van volledige vaccinatie aanvaarden. Maar niet iedere lidstaat van de Europese Unie zal een certificaat van een gedeeltelijke vaccinatie aanvaarden. De voorwaarden per land (en vaak per regio), vindt u terug op https://reopen.europa.eu/nl

Meer info


Coronalert: download de contactopsporingsapp

Download Coronalert

De Coronalert app is een belangrijk instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan.

De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Meer info over Coronalert

 

 

 

 

 

Info voor sportclubs en -verenigingen

Communiceer over de te volgen procedures en maatregelen.  De Covid-coördinator heeft hierin een belangrijke rol.   
Als algemeen principe geldt: wie zich ziek voelt, blijft thuis. Raad mensen aan om bij twijfel gebruik te maken van een zelftest die verkrijgbaar is in de apotheek. 
 
Personen die ziek zijn of de laatste zeven dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst), mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.  
 
Contacteer na een positieve test zeker de coronaverantwoordelijke of de gerechtelijk correspondent van je club. Deze persoon zal met jou een lijst opstellen van team-/clubleden waarmee je contact hebt gehad (opdeling hoog/laag risico) i.f.v. contact tracing. 
 
Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat één van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op: 
  
Stap 1: Schat het risico in

 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 3 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen 

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.  
 • Help de besmette persoon bij het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.  
 • Volg op of de besmette persoon werd gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team en contacteer Tracing bij Zorg & gezondheid via 02 553 20 80  
 • Neem, voor advies, contact met de Noodplanning Stad Brugge, bereikbaar via 0470 67 17 54 en via info@elzbrugge.be

Stap 3: Communicatie

 • De Covid-coördinator is hier het eerste aanspreekpunt. Zorg ervoor dat zijn contactgegevens duidelijk op de website en andere communicatiekanalen terug te vinden zijn.  
 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend. In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren.  
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek:   www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf.  
  Zo is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de vereniging hebt ondernomen. 

Vanaf wanneer moet ik als club een volledig team in quarantaine plaatsen? 
Indien een club of sportorganisatie beschikt over een arts die aan de organisatie is gelinkt, neem je dergelijke beslissing steeds in overleg met deze arts.  

Er zijn over de verschillende sectoren heen geen duidelijke cijfers die aangeven vanaf welk aandeel van besmette personen een volledige groep in quarantaine moet. Indien de sportclub geen adviserend arts ter beschikking heeft, raden we aan om de activiteiten van een team tijdelijk te staken van zodra een derde van het team positief heeft getest of in quarantaine zit na een hoogrisicocontact.

Meer info kan je hier vinden. 

Info voor jeugdbewegingen en -verenigingen

Wat als er een besmetting is in de jeugdvereniging?

De contact tracing blijft in werking. Zorg er als coronacoördinator voor dat je je deelnemers kunt doorgeven wanneer de tracing je belt. De tracing gebeurt meer op individuele basis.

 • Specifiek zorg je ervoor dat je bij een eventuele besmetting de mensen kunt doorgeven tot 2 dagen voor contact met de persoon die een positieve test heeft afgelegd.  
 • Het principe blijft bewaard dat een hoogrisicocontact een contact is dat meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van de besmette persoon zat of activiteiten deed. Denk hierbij dus zoals in de zomer hoofdzakelijk aan deelnemers die samen aten, dichtbij elkaar een activiteit deden of in dezelfde ruimte geslapen hebben. Als begeleider is het moeilijk om afstand te houden, dus zal je meestal een hoog risico contact zijn van je deelnemers. 
 • Wie een laagrisicocontact is moet niet in quarantaine en mag gewoon naar school/werk/andere activiteiten. 
 • Wanneer je aan een meerdaagse activiteit deelneemt, ben je bewust van de mogelijke risico’s en houd je de informatie van hogere risicocontacten voor de tracing goed bij. Als corona-coördinator zorg je er voor dat je bereikbaar blijft voor het contactcenter bij een besmetting.

Besmetting in, na of tijdens je activiteit?

 • Zorg ervoor dat je de gegevens van de hoog risicocontacten goed bij je hebt om door te geven aan de tracing.
 • Hebben jij als coronacoördinator of de positief geteste deelnemer in kwestie nog geen contact gehad met de tracing 24u nadat de PCR-test positief bleek?
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team en contacteer Tracing bij Zorg & gezondheid via 02 553 20 80 
 • Neem, voor advies, contact met de Noodplanning Stad Brugge, bereikbaar via 0470 67 17 54 en via info@elzbrugge.be
 • Zorg voor een goede communicatie naar je deelnemers en ouders/opvoedingsverantwoordelijken over de positieve test. Vermeld ook dat de risicocontacten doorgegeven zullen worden. Vraag aan je deelnemers om je op de hoogte te houden van eventuele testen. Weeg bij besmettingen tijdens je activiteit met je begeleiding af of de activiteit kan doorgaan (op basis van aantal besmettingen, risicofactoren en of iedereen het ziet zitten) en geef goed mee dat de tracing contact zal opnemen met alle doorgegeven hoogrisicocontacten. Zij zorgen dus voor alle info over een (gratis) PCR-test en geven de info over te volgen maatregelen, termijnen, enz. Doe zelf dus geen specifieke uitspraken over quarantaine, maar vraag wel om voorzichtigheid en alertheid voor symptomen.

Meer info kan je hier vinden. 

Info voor universiteiten en hogescholen

Een besmetting bij een student in het hoger onderwijs brengt eigen uitdagingen met zich mee. Of het nu om een besmetting op een stage, in een kot of studentenhuis gaat: wie doet wat? Deze flowchart helpt onderwijsinstellingen en studenten op weg.

Flowcart: wie doet wat bij besmetting in hoger onderwijs

Download het volledige schema

Voorbeeldbrieven voor hogescholen en universiteiten

Ook voor het hoger onderwijs stelde de stad samen met de Eerstelijnszone een aantal voorbeeldbrieven op die hierbij ingezet kunnen worden: