Veelgestelde vragen over vaccineren

Voor algemene vragen over het vaccineren kun je hier terecht.

Vragen en antwoord over het vaccinatiecentrum in Brugge hebben we hieronder verzameld.Hoe worden de Bruggelingen op de hoogte gebracht van de details van de vaccinatiecampagne (wanneer, hoe…)? Zal dit via een brief gebeuren?

Een tweetal weken voor het jouw beurt is, ontvang je een brief en eventueel ook een sms en/of e-mail met een voorstel voor een vaccinatiemoment. Het is aanbevolen dat je deze afspraak bevestigt. Zie de uitleg in de brief.

Als je de afspraak wilt verplaatsen, doe je dit via 050 44 8000 of online.

Als je nog andere vragen hebt over het vaccineren, mag je bellen naar 050 44 8000 of mailen naar vaccinatie@brugge.be 

Belangrijk: om je afspraak te wijzigen moet je je rijksregisternummer bij de hand houden. Je vindt dit nummer onder andere op de keerzijde van je identiteitskaart.

Worden er nog andere vaccinatiecentra buiten het Boudewijnpark geopend?

Brugge kiest voor één groot vaccinatiecentrum. Daverlo wordt behouden als testcentrum. Indien nodig zal Daverlo dienen als backup voor het Boudewijnpark.

Zullen er voorzieningen zijn voor ouderen die moeilijk te been zijn en niet zelfstandig tot het vaccinatiecentrum raken?

Personen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen, zullen aan huis gevaccineerd kunnen worden. Het is de huisartsenkring die volgens vastgelegde criteria en in overleg met de noodzakelijke partners de lijst van niet mobiele personen zal vastleggen. Je kan je er dus zelf niet voor opgeven.

Het vaccinatiecentrum is toegankelijk voor iedereen. Bezoekers die zich moeilijk kunnen verplaatsen, mogen de rolstoelen gebruiken die zich aan de ingang bevinden.

Indien nodig, mag je je laten vergezellen door een begeleider. De begeleider wordt niet mee gevaccineerd.

Heb je andere noden? Geef ze vooraf door via 050 44 8000 of vaccinatie@brugge.be.

Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie

Het is de bedoeling om het vaccineren maximaal te laten verlopen in het vaccinatiecentrum.
Thuisvaccinatie kan enkel indien de burger zich niet kan of mag verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. 
De selectie van patiënten/cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg in de eerstelijnszone.

Burgers die denken aanspraak te maken op thuisvaccinatie kunnen het callcenter contacteren (040 44 8000). 
Het callcenter neemt hierbij geen eindbeslissing, maar leidt steeds toe naar een medische evaluatie door de huisarts.

Kan ik als verpleger op vrijwillige basis meehelpen met de vaccinaties? Zo ja, waar kan ik mij hiervoor aanmelden?

Vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum met een medisch profiel kunnen hun gegevens doorgeven via https://planningvacc.habovzw.be/.

Andere vrijwilligers (administratie, steward,...) kunnen hun gegevens bezorgen via https://www.helpdehelpers.be/.

Zal er een mobiliteitsplan zijn om het verkeer ter hoogte van het Boudewijnpark te regelen?

Er komt een mobiliteits-, parkeer- en signalisatieplan.

Moet je betalen als je parkeert aan het Boudewijnpark?

Nee, je moet er niet betalen.

Er kunnen 5.000 mensen per dag gevaccineerd worden. Wat met de parkeerdruk in de straten rondom het Boudewijnpark?

In de beginfase zal het rustig zijn. Sowieso zal de politie aanwezig zijn om het parkeren te monitoren en te sturen.

Is de locatie waar het vaccineren plaats heeft in het Boudewijnpark (de ijspiste) verwarmd? Is de site netjes?

Ja, de locatie is verwarmd. De ijspiste zelf is ook niet geopend. De site is netjes en verzorgd, met een speciale vloer en een mooie afsluiting.

Is er hulp voor mensen die moeilijk te been zijn of zijn er rolstoelen om mensen van de parking naar de vaccinatieplaats te brengen?

Ja, er is hulp voorzien en er zullen rolstoelen aanwezig zijn.

Zullen er toiletten zijn nabij de vaccinatieplaats?

Ja, er zijn toiletten. Ook voor mensen met een beperking.

Moet je een test ondergaan vooraleer je een spuit krijgt?

Voor je binnengaat wordt je temperatuur gecontroleerd.Voor je het vaccin toegediend krijgt, ga je op consultatie bij medisch personeel waar een vragenlijst ingevuld wordt.