Veelgestelde vragen over vaccineren

Algemene vragen over vaccineren

Voor algemene vragen over het vaccineren kun je terecht op de FAQ van 'Laat je vaccineren'.


Bevestig je afspraak online

Heb je jouw uitnodiging voor het vaccin gekregen (via brief en eventueel sms/e-mail)? Handel dan je afspraak online af via 'Laat je vaccineren' met de code die in je uitnodiging vermeld staat.


Veelgestelde vragen vaccinatiecentrum Brugge

 1. Hoe worden de Bruggelingen op de hoogte gebracht van de details van de vaccinatiecampagne (wanneer, hoe…)?
 2. Worden er nog andere vaccinatiecentra buiten het Boudewijnpark geopend?
 3. Zullen er voorzieningen zijn voor Bruggelingen die moeilijk te been zijn en niet zelfstandig tot het vaccinatiecentrum raken?
 4. Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?
 5. Kan ik als verpleegkundige op vrijwillige basis meehelpen met de vaccinaties?
 6. Zal er een mobiliteitsplan zijn om het verkeer ter hoogte van het Boudewijnpark te regelen?
 7. Moet je betalen als je parkeert aan het Boudewijnpark?
 8. Er kunnen 5.000 mensen per dag gevaccineerd worden. Wat met de parkeerdruk in de straten rondom het Boudewijnpark?
 9. Is de locatie waar het vaccineren plaats heeft in het Boudewijnpark (de ijspiste) verwarmd? Is de site netjes?
 10. Is er hulp voor mensen die moeilijk te been zijn of zijn er rolstoelen om mensen van de parking naar de vaccinatieplaats te brengen?
 11. Zullen er toiletten zijn nabij de vaccinatieplaats?
 12. Moet je een test ondergaan vooraleer je een spuit krijgt?
 13. Is er gratis busvervoer naar het vaccinatiecentrum?
 14. Wat is de tussentijd voor de vaccinatie met Pfizer?


1. Hoe worden de Bruggelingen op de hoogte gebracht van de details van de vaccinatiecampagne (wanneer, hoe…)? Zal dit via een brief gebeuren?

 • Een tweetal weken voor het jouw beurt is, ontvang je een brief en eventueel ook een sms en/of e-mail met een voorstel voor een vaccinatiemoment. Het is aanbevolen dat je deze afspraak bevestigt. Volg de uitleg in je persoonlijke brief.
 • In het Mijn Burgerprofiel (https://burgerprofiel.vlaanderen.be ) zul je je uitnodiging zien staan vanaf het moment dat dit naar je verzonden is. Dat is ongeveer twee weken voor je afspraak. 
  Wie nog niet aan de beurt is, zal in het Mijn Burgerprofiel dus nog geen uitnodiging vinden.
 • Als je je afspraak wilt verplaatsen, doe je dit via 050 44 8000 of online. 
  • Hou je rijksregisternummer bij de hand als je je afspraak wijzigt. Je vindt dit nummer onder andere op de keerzijde van je identiteitskaart.
 • Bel naar 050 44 8000 of vaccinatie@brugge.be ls je nog andere vragen hebt over het vaccineren.

2. Worden er nog andere vaccinatiecentra buiten het Boudewijnpark geopend?

Brugge kiest voor één groot vaccinatiecentrum. Daverlo wordt behouden als testcentrum. Indien nodig zal Daverlo dienen als backup voor het Boudewijnpark.

Testcentrum Daverlo (Dries 2, 8310 Brugge) is elke dag van de week van 13 u. tot 15.30 u. vrij toegankelijk voor Bruggelingen die naar het buitenland vertrekken en daarvoor een negatieve coronatest nodig hebben. 
Wie symptomen heeft of een hoogrisico-contact had, moet wel nog steeds een afspraak inplannen via de huisarts. 


3. Zullen er voorzieningen zijn voor Bruggelingen die moeilijk te been zijn en niet zelfstandig tot het vaccinatiecentrum raken?

 • Bruggelingen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen, worden aan huis gevaccineerd. Het is de huisartsenkring die volgens vastgelegde criteria en in overleg met de noodzakelijke partners de lijst van niet mobiele personen zal vastleggen. Je kan je er dus zelf niet voor opgeven.
 • Het stadsbestestuur roept op tot solidariteit onder de bevolking. Vermoed je dat iemand in je buurt, straat of appartementsgebouw, vrienden- en/of kennissenkring … hulp zou kunnen gebruiken? Bied je dan rechtstreeks bij deze persoon aan als ‘prikpartner’ om deze persoon te voeren/begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

 • Tachtigplussers ontvangen vier taxicheques waarmee ze een taxi of VVB ('VerhuurVoertuig met Bestuurder') voor een ononderbroken rit van en naar het vaccinatiecentrum kunnen reserveren om tweemaal gevaccineerd te worden. 
  De persoonlijke bijdrage bedraagt drie euro per rit. Het restbedrag wordt betaald door Stad Brugge. 

 • Wie jonger is dan 80 jaar en mobiliteitsproblemen heeft en niet op de hulp van familie of vrienden kan rekenen, kan contact opnemen met het Huis van de Bruggeling (050 44 8000 – vaccinatie@brugge.be).

  De medewerkers van het contactcenter zullen voor hen de mindermobielencentrale inschakelen. Hier bedraagt de persoonlijke bijdrage ook drie euro per enkele rit, maar de gebruiker ontvangt hiervan pas later thuis een factuur.


4. Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?

Het is de bedoeling om het vaccineren maximaal te laten verlopen in het vaccinatiecentrum.
Thuisvaccinatie kan enkel indien de burger zich niet kan of mag verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. 

De selectie van patiënten/cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg in de eerstelijnszone. Je kunt je hier dus niet zelf voor opgeven.


5. Kan ik als verpleegkundige op vrijwillige basis meehelpen met de vaccinaties? Zo ja, waar kan ik mij hiervoor aanmelden?

Vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum met een medisch profiel kunnen hun gegevens doorgeven via https://planningvacc.habovzw.be/.

Andere vrijwilligers (administratie, steward,...) kunnen hun gegevens bezorgen via https://www.helpdehelpers.be/.


6. Zal er een mobiliteitsplan zijn om het verkeer ter hoogte van het Boudewijnpark te regelen?

Ja, er komt een mobiliteits-, parkeer- en signalisatieplan.


7. Moet je betalen als je parkeert aan het Boudewijnpark?

Nee, je moet er niet betalen.


8. Er kunnen 5.000 mensen per dag gevaccineerd worden. Wat met de parkeerdruk in de straten rondom het Boudewijnpark?

In de beginfase zal het rustig zijn. Sowieso zal de politie aanwezig zijn om het parkeren te monitoren en te sturen.


9. Is de locatie waar het vaccineren plaats heeft in het Boudewijnpark (de ijspiste) verwarmd? Is de site netjes?

Ja, de locatie is verwarmd. De ijspiste zelf is ook niet geopend. De site is netjes en verzorgd, met een speciale vloer en een mooie afsluiting.


10. Is er hulp voor mensen die moeilijk te been zijn of zijn er rolstoelen om mensen van de parking naar de vaccinatieplaats te brengen?

Ja, er is hulp voorzien en er zullen rolstoelen aanwezig zijn.


11. Zullen er toiletten zijn nabij de vaccinatieplaats?

Ja, er zijn toiletten. Er zijn ook toiletten voor mensen met een fysieke beperking.


12. Moet je een test ondergaan vooraleer je een spuit krijgt?

Voor je binnengaat wordt je temperatuur gecontroleerd. Voor je het vaccin toegediend krijgt, ga je op consultatie bij medisch personeel waar een vragenlijst ingevuld wordt.


13. Is er gratis busvervoer naar het vaccinatiecentrum?

Vanaf 1 mei kun je gratis met de bus van De Lijn van en naar het vaccinatiecentrum op de dagen van je vaccinatie. Verzend op die dagen de code VCBRU naar het nummer 4884. Het antwoordbericht geldt als je vervoerbewijs voor je geldige heen- en terugreis.


14. Wat is de tussentijd voor de vaccinatie met Pfizer?

De tussentijd voor Pfizer blijft 35 dagen voor geplande vaccinaties
De tussentijd voor het Pfizer vaccin zal enkel veranderen naar 21 dagen voor de nieuwe uitnodigingen.
Al geplande vaccinaties met Pfizer blijven op 35 dagen tussentijd staan.
Het is niet mogelijk de tweede vaccinaties te vervroegen, het vaccinatiecentrum is immers afhankelijk van de leveringen.

Wie echt niet aanwezig kan zijn op het tweede vaccinatiemoment komt eind augustus in aanmerking voor een inhaalvaccinatie.
Meer informatie daarover is te vinden op https://www.laatjevaccineren.be/inhaalvaccinatie-je-tweede-coronavaccin-gemist.