Veelgestelde vragen over vaccineren

Algemene vragen over vaccineren

Ter voorbereiding van een nieuwe besmettingsgolf zal de vaccinatiecampagne voor de herfstbooster van start gaan op 12 september. Voor algemene vragen over het vaccineren kun je terecht op de FAQ van 'Laat je vaccineren'.


Bevestig je afspraak online

Heb je jouw uitnodiging voor het vaccin gekregen (via brief en eventueel sms/e-mail)? Handel dan je afspraak online af via 'Laat je vaccineren' met de code die in je uitnodiging vermeld staat.


Veelgestelde vragen vaccinatiecentrum Brugge

 1. Hoe worden de Bruggelingen op de hoogte gebracht van de details van de vaccinatiecampagne (wanneer, hoe…)?
 2. Waar bevindt het vaccinatiecentrum zich?
 3. Zullen er voorzieningen zijn voor Bruggelingen die moeilijk te been zijn en niet zelfstandig tot het vaccinatiecentrum raken?
 4. Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?
 5. Kan ik als verpleegkundige op vrijwillige basis meehelpen met de vaccinaties?
 6. Is er hulp voor mensen die moeilijk te been zijn of zijn er rolstoelen om mensen van de parking naar de vaccinatieplaats te brengen?
 7. Moet je een test ondergaan vooraleer je een spuit krijgt?
 8. Is er gratis busvervoer naar het vaccinatiecentrum?


1. Hoe worden de Bruggelingen op de hoogte gebracht van de details van de vaccinatiecampagne (wanneer, hoe…)? Zal dit via een brief gebeuren?

 • Een tweetal weken voor het jouw beurt is, ontvang je een brief en eventueel ook een sms en/of e-mail met een voorstel voor een vaccinatiemoment. Het is aanbevolen dat je deze afspraak bevestigt. Volg de uitleg in je persoonlijke brief.
 • In het Mijn Burgerprofiel (https://burgerprofiel.vlaanderen.be ) zul je je uitnodiging zien staan vanaf het moment dat dit naar je verzonden is. Dat is ongeveer twee weken voor je afspraak. 
  Wie nog niet aan de beurt is, zal in het Mijn Burgerprofiel dus nog geen uitnodiging vinden.
 • Als je je afspraak wilt verplaatsen, doe je dit via 050 44 8000 of online. 
  • Hou je rijksregisternummer bij de hand als je je afspraak wijzigt. Je vindt dit nummer onder andere op de keerzijde van je identiteitskaart.
 • Bel naar 050 44 8000 of vaccinatie@brugge.be als je nog andere vragen hebt over het vaccineren.

2. Waar bevindt het vaccinatiecentrum zich?

Het vaccinatiecentrum bevindt zich in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, unit 13, Brugge), naast Maisons du Monde

Je kunt het vaccinatiecentrum bereiken met het openbaar vervoer (buslijn 23) of met de fiets. Wie met de auto komt, kan die gratis parkeren. Volg de signalisatie ‘Vaccinatiecentrum’. Er zijn voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking.

Het testcentrum bevindt zich in hetzelfde gebouw als het vaccinatiecentrum.

Het testcentrum werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maken kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl.

Voor het maken van een afspraak is een code nodig. Het aanvragen van de code gebeurt via www.mijngezondheid.belgie.be


3. Zullen er voorzieningen zijn voor Bruggelingen die moeilijk te been zijn en niet zelfstandig tot het vaccinatiecentrum raken?

 • Bruggelingen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen, worden aan huis gevaccineerd. Het is de huisartsenkring die volgens vastgelegde criteria en in overleg met de noodzakelijke partners de lijst van niet mobiele personen zal vastleggen. Je kan je er dus zelf niet voor opgeven.
 • Het stadsbestestuur roept op tot solidariteit onder de bevolking. Vermoed je dat iemand in je buurt, straat of appartementsgebouw, vrienden- en/of kennissenkring … hulp zou kunnen gebruiken? Bied je dan rechtstreeks bij deze persoon aan als ‘prikpartner’ om deze persoon te voeren/begeleiden naar het vaccinatiecentrum.
 • Wie mobiliteitsproblemen heeft en niet op de hulp van familie of vrienden kan rekenen, kan contact opnemen met het Huis van de Bruggeling (050 44 8000 – vaccinatie@brugge.be).

  De medewerkers van het contactcenter zullen voor hen de mindermobielencentrale inschakelen. 


4. Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?

Het is de bedoeling om het vaccineren maximaal te laten verlopen in het vaccinatiecentrum.
Thuisvaccinatie kan enkel indien de burger zich niet kan of mag verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. 

De selectie van patiënten/cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg in de eerstelijnszone. Je kunt je hier dus niet zelf voor opgeven.


5. Kan ik als verpleegkundige op vrijwillige basis meehelpen met de vaccinaties? Zo ja, waar kan ik mij hiervoor aanmelden?

Vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum met een medisch profiel kunnen hun gegevens doorgeven via https://planningvacc.habovzw.be/.

Andere vrijwilligers (administratie, steward,...) kunnen hun gegevens bezorgen via https://www.helpdehelpers.be/.


6. Is er hulp voor mensen die moeilijk te been zijn of zijn er rolstoelen om mensen van de parking naar de vaccinatieplaats te brengen?

Ja, er is hulp voorzien en er zullen rolstoelen aanwezig zijn.


7. Moet je een test ondergaan vooraleer je een spuit krijgt?

Voor je binnengaat wordt je temperatuur gecontroleerd. Voor je het vaccin toegediend krijgt, ga je op consultatie bij medisch personeel waar een vragenlijst ingevuld wordt.


8. Is het een probleem dat het vaccin van mijn boosterprik verschillend is van mijn eerdere vaccinatie?
 
Neen, dit is geen probleem.
 
Ongeacht het type vaccin dat bij de eerste en tweede prik gegeven werd, zal voor een extra dosis een vaccin van Pfizer of Moderna (mRNA-vaccin) toegediend worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een extra dosis van een mRNA-vaccin kan zorgen voor een betere immuunrespons.
 

Een uitgebreid wetenschappelijk rapport van en het advies van de Task Force Vaccinatie - waarvan naast de overheidsvertegenwoordigers, ook het KCE, Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad deel van uitmaken - kan je terugvinden op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.


9. Is er gratis busvervoer naar het vaccinatiecentrum?

Vanaf 1 mei kun je gratis met de bus van De Lijn van en naar het vaccinatiecentrum op de dagen van je vaccinatie. Verzend op die dagen de code VCBRU naar het nummer 4884. Het antwoordbericht geldt als je vervoerbewijs voor je geldige heen- en terugreis.