Krijg sneller je herfstbooster via inschrijving op Qvax

26
sep
2022

De herfstboostercampagne COVID-19 in Brugge is succesvol gestart. Er werden 6.457 personen (ofwel 87,3 procent van de genodigden) gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. 

In de eerste week kwamen vooral 65+’ers, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zorgverstrekkers langs. Voor 1 november zal iedereen de kans krijgen op een herfstvaccin. 

Wie sneller aan bod wenst te komen, kan zich inschrijven op Qvax (www.qvax.be). Iedereen die 18+ is en waarvan het 3 maand geleden is dat ze een COVID vaccin kregen mogen zich daarop aanmelden. 

De herfstbooster wordt sterk aanbevolen voor

  • Kwetsbare personen
    • Alle personen vanaf 65 jaar. Ook mensen van 80 jaar en ouder die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) booster gekregen hebben (met minimaal drie maanden tussentijd)
    • Mensen met een verzwakte immuniteit
  • Iedereen die werkt in de zorgsector (ook als niet-zorgverlener)
  • Huisgenoten van de kwetsbare personen
  • Zwangere vrouwen – het COVID-vaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap
  • Personen tussen 50 en 64 jaar als zij kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren
  • Andere personen als zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop. Bijvoorbeeld chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes, …

Het Vaccinatiecentrum Brugge (Blankenbergsesteenweg 420, unit 13, 8000 Brugge) vaccineert op dit moment elke week van maandag t.e.m. zaterdag tussen 11.00 en 19.00 uur. Let wel: er is geen vrije inloop, bezoekers moeten dus steeds een afspraak hebben (gewoon of via Qvax) voor ze een vaccin kunnen krijgen. Voor vragen over de vaccinatiecampagne of voor het wijzigen van afspraken kan men steeds terecht bij de vaccinatielijn (050 44 8000).

Ook op www.brugge.be/vaccineren en op www.laatjevaccineren.be staat alle info.