Coronavirus: waar kan je terecht met vragen?

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de twitter-account en de facebook-pagina van FOD VOlksgezondheid worden alle nieuwe ontwikkelingen meegegeven en krijg je hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus.

Heb je na het doornemen van deze info nog steeds vragen, dan kan je FOD Volksgezondheid contacteren via:

Vragen over de impact op de dienstverlening van onze stad?

Heb je naar aanleiding van het coronavirus vragen over de dienstverlening van de stad? Dan kan je contact opnemen via:

Meldpunt eenzaamheid (#bruggesolidair)

De impact van het coronavirus is groot voor kwetsbare personen en ouderen, die extra besmettingsgevaar lopen. De maatregelen vergroten hun isolement en vereenzaming.

We vragen iedereen in de stad om oog en aandacht te hebben voor kwetsbare personen en ouderen in de buurt. Ga langs, of telefoneer regelmatig. Bied zelf hulp aan waar nodig. Praat met een hulpverlener of neem contact op met het meldpunt eenzaamheid. Dat kan op:

Info voor anderstaligen en slechthorenden

Taalbarrières of audiovisuele beperkingen zorgen er helaas voor dat info over het coronavirus niet overal voldoende doorsijpelt. Daarom bundelen we een reeks tools en nuttige bronnen waarmee anderstaligen en slechthorenden ook helemaal mee kunnen zijn.

Andere nuttige hulplijnen in tijden van corona

  • Tele-Onthaal: 106 (of chat via www.tele-onthaal.be)
  • Awel (kinderen en jongeren): 102 (of chat via www.awel.be)
  • JAC (jongerenadviescentrum): 0478 99 00 37 (of via chat)
  • Zelfmoordlijn: 1813
  • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding): www.clbchat.be
  • Slachtofferhulp: 1712
  • Teleblok (studenten): www.teleblok.be
  • Rode Kruis (corona-infonummer): 0800 14 689

Specifieke corona-info over of voor ...