Covid19 en het (voorlopige) rijbewijs

Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens

Actualisatie 1 december 2020

De nascholingen in het kader van vakbekwaamheid (code 95) mogen georganiseerd worden.

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van het overlegcomité van 30 oktober werd beslist om de volgende zaken vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december op te schorten:

 • rijopleidingen
 • het terugkommoment
 • de theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs
 • de examens voor het behalen van een brevet van rijschoolinstructeur en -directeur.

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.

Terugkommoment

 
 • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021. Wie door de eerste lockdown uitstel gekregen heeft tot en met 31 december 2020, krijgt nu dus opnieuw verlengd uitstel.
 • Als u het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt u een aanmaning. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijgt u tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaalt u wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).

Rijopleiding en rijexamen

 

Als u:

 • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
 • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
 • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)

krijgt u een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021.

Theorie-examen

Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.

Voorlopig rijbewijs

 • Als u een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021, hoeft u geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als uw voorlopig rijbewijs vervalt.
 • Er wordt verwacht dat ook de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider/36 maanden met begeleider) tot en met 30 september 2021 wordt verlengd. Momenteel is dat nog niet het geval. Zodra dat bekend is, wordt die info op deze pagina aangevuld.

Praktijkexamen

 • U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen.
 • Als u al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoeft u geen retributiebijslag te betalen.

Examen om rijinstructeur te worden

 • De mondelinge examens van de 5de zittijd worden digitaal afgenomen. De kandidaten worden gecontacteerd.
 • De modellessen worden in 2020 opgeschort.

Oefenen met vrije begeleiding

 

Sinds 11 mei 2020 mag u opnieuw oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg. Daarbij moet u altijd de nodige veiligheidsregels volgen. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen als de leerling vormt dat geen probleem. Die kunnen en mogen in hetzelfde voertuig zitten.

Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5 meter afstand te houden. Daarom moet u gelijkwaardige maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een mondmasker dragen, uw handen voortdurend wassen, het voertuig ontsmetten en verluchten …

Hou daarnaast rekening met de belangrijkste regels:

 • Beperk verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn.
 • Hou voldoende afstand van anderen. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen.

Nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

 
 • Als uw code 95 op het rijbewijs vervallen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020, wordt die verlengd met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid.
  • Er wordt verwacht dat ook die termijn nog verlengd zal worden, maar dat is op dit moment nog niet definitief. Dat wordt beslist door een Europese verordening. Zodra dat duidelijk is, wordt de info aangepast op deze pagina.
 • Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.

Rijgeschiktheidsonderzoeken (CARA)

 

De diensten van het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen (CARA)(opent in nieuw venster) blijven doorlopen. Sommige mensen kunnen omwille van een ziekte, ongeval of andere medische oorzaak mogelijk niet veilig als bestuurder van een voertuig deelnemen aan het verkeer. Om te beoordelen of en hoe zij veilig een voertuig kunnen besturen, is een rijgeschiktheidsonderzoek nodig. CARA beoordeelt de rijgeschiktheid en levert de officiële rijgeschiktheidsattesten af.

Veiligheidsmaatregelen

 

Om de rijopleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien.
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij theorie- en praktijklessen, praktijkopleidingen code 95, rijexamens en de praktijkoefeningen van het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen. Wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan).
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, …) moeten voorzien worden door de kandidaat.
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald.
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiënische staat bevindt.