Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten:

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

De dienst crematies kan op verzoek een symbolisch deeltje van de as van de overledene toevertrouwen aan de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en aan de ouders en/of familieleden in de eerste en tweede graad. De symbolische as wordt voor iedere nabestaande in een klein hermetisch gesloten wit potje meegegeven. De hoeveelheden symbolische as worden gratis toevertrouwd na het invullen van dit document.

Voorwaarden

 • De crematie kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gebeuren.
 • De uitstrooiing of bijzetting van de as moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden gebeuren.

 

Procedure

 1. Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 2. Een dokter moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 3. Bij een niet-natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na toestemming van de Procureur des Konings.
 4. Alle begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld en een columbarium. De crematie zelf gebeurt in het Crematorium 'Blauwe Toren':

Crematorium 'Blauwe Toren'
Zeelaan 2, 8380 Brugge
050 31 21 58
crematorium@brugge.be

Mogelijkheden na crematie

 • As begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnekelder, urnezandgraf).
 • As verstrooien op de begraafplaats.
 • As bijzetten in het columbarium.
 • As verstrooien in de Belgische territoriale zee.
 • As meenemen naar huis om daar te bewaren/begraven/verstrooien. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.

Urnen - duur vergunningen

 • voor 50 jaar
 • voor 25 jaar
 • voor 15 jaar

Bedrag

 • Concessie urne:
 • Een nieuwe concessie voor grafkelder en urnekelder is altijd voor 50 jaar, bij verlenging is een kortere duur mogelijk (15 of 25 jaar).
 • voor 50 jaar: € 685 per urne
 • voor 25 jaar: € 474 per urne
 • voor 15 jaar: € 334 per urne 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Van 12 tot en met 18 jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie per nis voor de gekozen duur.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap die volgens hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

Voor elke bijzetting in een nis/urnegraf wordt een toeslag aangerekend van de helft van het aangerekend tarief voor de gekozen duur. Het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van de nog resterende termijn van de concessie.

De maximumcapaciteit van een nis bedraagt respectievelijk 2 urnen en waar mogelijk tot 3 urnen (afhankelijk van de grootte van de urne).

 • Huur nis columbarium: € 232
 • Huur urnekelder:  232
 • Sokkel voor urnezandgraf en urnekelder: € 232
 • Taks niet-inwoners asverstrooiing: € 92
 • Asverstrooiing op zee: € 58
 • Ontgraving: € 226,5 per urne
 • Gedenkplaatje bij asverstrooiing: € 52
 • Taks boventallige bijzetting:€ 453
 • Toeslag per niet-inwoner voor het samenbegraven met een inwoner:
  • 50 jaar: € 685
  • 25 jaar: € 474
  • 15 jaar: € 334
 • Prijzen technische crematie:

Van maandag tot vrijdag:

  • Crematie volwassenen: inwoner Brugge: € 520, niet-inwoner Brugge: € 555
  • Crematie kinderen <13 jaar: € 96
  • Crematie behoeftige volwassenen (OCMW): inwoner Brugge: € 191, niet-inwoner Brugge: € 210


Op zaterdag:

  • Crematie volwassenen: inwoner Brugge: € 560, niet-inwoner Brugge: € 616
  • Crematie kinderen <13jaar: € 151
  • Crematie behoeftige volwassenen (OCMW): inwoner Brugge: € 216, niet-inwoner Brugge: € 238
 • Prijzen plechtigheden (worden gefactureerd door DELA):         

                Van maandag tot zaterdag:

  • Kleine plechtigheid (15 min) met voorganger: € 65
  • Grote plechtigheid (60 min) met voorganger: € 200
  • Beide aula's met voorganger: €275

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Contactinformatie